Bruno Kjær: Skyggebibliotekets spejl
21 apr 202131 jul 2021

Skyggebibliotekets spejl tager afsæt i Bruno Kjærs barndomserindring om den lidt ældre fætter Frank. Han stak til søs og druknede i 1966 på en tur mellem Stralsund og Middelfart. Den 13-årige Bruno Kjær kunne ikke kapere fætterens død, og i hans fantasi fortsatte Frank sin rejse rundt i verden og oplevede alt det, som kun en drengefantasi kan udtænke. Nu, hvor Bruno Kjær er i tresserne, er Franks død og fantasifortællingen om hans videre liv dukket op i erindringen igen. Både den reelle begivenhed og Franks efterliv i fantasien har givet stof til installationen Skyggebibliotekets spejl. Med en mangfoldighed af medier opbygger Bruno Kjær en sammenhængende fortælling, hvor motiver, symboler og billedspor gentages, spejles og flettes ind i hinanden.

Bruno Kjær: Skyggebibliotekets spejl, 2021. Udstillingsfoto. Fotos: Niels Reiter.

Bruno Kjær fortsætter med Skyggebibliotekets spejl den undersøgelse af fakta og fiktion, erindring og fantasi, som gennem årene har stået helt centralt i hans kunst. Overalt i Skyggebiblioteket peger det velkendte mod uventede oplevelser og nye erkendelser samtidig med, at kunsten peger tilbage mod biblioteket som idé. Netop i disse spejlende spil mellem fakta og fiktion, rationalitet og fantasi opstår Skyggebibliotekets spejl som rum for alt det uhåndgribelige, som kun kunsten og fantasien kan sætte form på.

Bruno Kjær er fascineret af biblioteker, og han har flere gange brugt biblioteket som iscenesættende ramme omkring sine udstillinger. Han er optaget af bibliotekets rolle som både autoritative videnssamlinger og rum for fiktion og abstraktion i den reneste form. I Skyggebibliotekets spejl mimes og spejles biblioteket som et sådant dobbeltladet rum. Biblioteksinventar som reoler, kartoteksskabe, læsepulte og bog- og eksempelsamlinger indgår i udstillingens scenografi, men man vil opleve, at Skyggebiblioteket er alt andet end et vanlige bibliotek. Kunstetagernes nabo, Hobro Bibliotek inddrages naturligvis i udstillingen.

OBS: Tilmelding til udstillingsmarkeringen d. 29/5 sker ved at sende en mail til astok@mariagerfjord.dk

Kilde: Kunstetagerne Hobro

Kunstetagerne Hobro

St. Torv
9500 Hobro

Man-fre 9-18
Ons 11-18
Lør 10-13

Gratis entré

Kontakt

+45 97115212

Bruno Kjær: Skyggebibliotekets spejl
21 apr 202131 jul 2021

Del

'Bruno Kjær: Skyggebibliotekets spejl'

Facebook