AUTO FLT AP OFF
2 nov 20165 nov 2016

Performanceserien AUTO FLT AP OFF præsenterer over fire aftener nye performanceværker af Sidsel Christensen, Sandra Mujinga, Jenny Gräf og Louise Haugaard Jørgensen. Værkerne handler på forskellige måder om systemisk adfærd og teknologiske processer for automatisering i den såkaldt højteknologiske, digitale samtid, hvor sprog i stigende grad består af koder og symboler, og hvor der navigeres i fysisk rum ved hjælp af computere.

Serien tager afsæt i de rapporter, som blev udarbejdet, efter et Air France fly styrtede i havet på vej fra Rio til Paris i 2009. I rapporterne fremhæves det, at piloternes misforståelser af styresystemets signaler var blandt årsagerne til ulykken. Det har affødt en bredere diskussion af konsekvenserne af automatiserede kommunikationssystemer.

AUTO FLT AP OFF er den meddelelse, et flys styresystem udsender, når autopiloten slår fra som følge af en fejl. “At slå autopiloten fra” er et udtryk, der bredt bruges om at skifte fra en tilstand af fravær til en tilstand af nærvær; om at afkoble sig automatiseret aktivitet og engagere sig anderledes opmærksomt i den sammenhæng, man befinder sig i.

Inden for kunst og akademia er systemfejl i overført betydning en mulig vej ud af rutinen – og ulykken bliver i den optik en afsløring af kulturel substans. Det er i denne bredere forstand, de fire performances bevæger sig. Flyanalogien fungerer i performanceserien som katalysator, og der refereres til værkerne som simulatorer.

Pressefoto
Pressefoto

Serien er kurateret af Maria Bordorff og Lotte Løvholm på invitation fra X AND BEYOND.

PROGRAM
2.11 20:00 Simulation 1: Jenny Gräf
3.11 20:00 Simulation 2: Sandra Mujinga
4.11 20:00 Simulation 3: Sidsel Christensen
5.11 20:00 Simulation 4: Louise Haugaard Jørgensen

5.11 21:00 Touchdown: DJ Kenneth Cockwhore

Kilde: X and Beyond

X and Beyond

Griffenfeldsgade 27
2200 København N

Skiftende åbningstider

Gratis entré

Del

'AUTO FLT AP OFF'

Facebook