Asmund Havsteen-Mikkelsen: More News From Nowhere
12 nov 202122 dec 2021

Asmund Havsteen-Mikkelsen: Everything Must Change To Remain The Same, 2021

Asmund Havsteen-Mikkelsen lægger i denne nye udstilling op til en kritisk kommentar til verdens aktuelle tilstand. Udstillingens titel henviser til bogen News from Nowhere (1890) af kunstneren, designeren og den utopiske tænker William Morris. En indflydelsesrig bog, der var med til at påvirke England i en mere socialliberal retning med rettigheder og sociale ydelser for den udsatte arbejderklasse.

Men, hvor Morris’ bog var en science fiction beskrivelse af et utopisk samfund, en tidsrejse til et fremtidigt ikke-eksisterende idealsamfund, så er vi hos Havsteen-Mikkelsen ankommet til denne tid. En tid, hvor erkendelsen af klimakrisen og hvordan vi handler på den, er den største udfordring for den politiske offentlighed og vores samfund. Hvori består krisen og hvordan skal vi løse den? Det diskuterer vi stadig.

More News from Nowhere forsøger at stille det pirrende spørgsmål: hvilke flere nyheder har vi brug for i vores tid, før vi fuldt ud erkender det skisma, der hersker mellem det videnskaben siger vi skal gøre, og det vi faktisk gør.

Dette kommer bl.a. til udtryk i det store panoramiske maleri Fuels for the Fire, der afbilder en tankstation i et udefineret ødeland, men hvor horisonten flammer op i en bølge af ild. Værket henviser til det banale faktum, at hver gang vi tanker benzin eller udleder co2 igennem vores forbrug – så forøger vi koncentrationen så situationen forværres.

Eller værket Flooding of the Modernist Escape Room, der viser et skarpt defineret arkitektonisk rum, hvor gulvet opløses i en hvirvl af maleriske penselstrøg. Ethvert ønske om at gemme sig væk fra oversvømmelsen synes futilt her.

De nye værker skal ses i sammenhæng med Havsteen-Mikkelsens publikation: Zoom & Bloom – udkast til en æstetik for ANTROPOCÆN, der udkommer i forbindelse med udstillingen. Her fremlægger Havsteen-Mikkelsen sine overvejelser omkring vores tidsalder – antropocæn – og hvilke konsekvenser det har for skabelsen af samtidskunst. Udstillingen kan dermed ses som Havsteen-Mikkelsens bud på hvad en kunst for antropocæn kunne handle om.

Kilde: Galleri KANT

KANT

St. Kongensgade 3, Baghuset
1264 København K

Tir-fre 12-18
Lør-søn 12-16

Gratis entré

Kontakt

+45 2946 6331

Asmund Havsteen-Mikkelsen: More News From Nowhere
12 nov 202122 dec 2021

Del

'Asmund Havsteen-Mikkelsen: More News From Nowhere'

Facebook