Anne Torpe: APRIL MONTAGEN
20 apr 20174 maj 2017

Der er en essentiel modstand til stede som der handles på. Torpes visuelle sprog ligger i en teknisk og motivmæssig undersøgelse af maleriet som proces, et konstrueret univers i krydspunktet mellem flade og rum, med dagligdagen og hverdagen som genstand.

Pressefoto

Torpes malerier er bygget op af adskillelige tynde lag oliemaling og ofte anes flere motiver og perspektiver oveni – og på hinanden. Lagene vikles ind i hinanden, og der opstår en dobbelteksponering, hvor baggrund, forgrund og figur sidestilles, bliver ligeværdige og til tider delvis opløses. Denne lag-på-lag teknik er en vekselvirkning mellem en bevidst konstrueret opbygning af maleriet, og en situation hvor maleriet har magten.
Motiverne der ofte er af hverdagsagtig karakter, vælges udfra en umiddelbar og personlig attraktion for motivets maleriske potentiale. Motiverne vurderes udfra to synspunkter: Dét, det forestiller, fx en almindelig, hverdagsagtig stueplante eller en almindelig, hverdagsagtig stol. Der foreligger ikke en speciel interessere i at spørge psykologisk eller symbolsk om årsagen til netop det valg. Derudover anskues formerne i billedet på et helt abstrakt niveau. Valget kommer således af en særlig tiltrækken af formen som malerisk figur; Gentagelser og spejlinger af denne form i en forening af et hverdagsligt indhold og malerisk frihed.

I mellem de tynde lag anes motiver der ikke blev til noget alligevel: Fejl og kasserede motiver bliver en vigtig del af det færdige værk. Dette element understreger maleriets latente eksponering af det uperfekte. Opløsningen af motivets umiddelbare fremtræden til noget andet og mere, bliver et levende element i værkerne. I rummene omkring selve det figurative motiv opstår farveflader, der kan opfattes som et selvstændigt abstrakt element. De bliver til et slags fladt mønster, hvor nær og fjern forsvinder og som beskuer befinder man sig – i overført betydning – midt i, frem for foran motivet.

Anne Torpe tog sin afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2009 og har desuden studeret på Akademie der Bildenden Künste i München. I dag bor og arbejder hun i København.
Udstillingen har åbent onsdag, torsdag og Søndag.

Kilde: CGK

CGK – Carlsberg Byens Galleri & Kunstsalon

Pasteursvej 3
1799 København V

Åbent efter aftale - Kontakt cbykunst@gmail.com

Kontakt

+45 4179 1300

Anne Torpe: APRIL MONTAGEN
20 apr 20174 maj 2017

Del

'Anne Torpe: APRIL MONTAGEN'

Facebook