Andre dimensioner
24 sep 202226 feb 2023

Ferdinand Ahm Krag: Rogue Planet, 2020. Foto: Anders Sune Berg.

Hvordan kan kunsten nære fornemmelsen af andre dimensioner end den verden, vi kender? Kan kunsten ligefrem åbne for en nysgerrig forholden sig til alt det, vi ikke kan vide noget om med sikkerhed, men kun ane?

I udstillingen samles og iscenesættes værker af en lang række toneangivende kunstnere, bl.a. Jeppe Hein, Stine Deja, Balder Olrik, Sofie Bird Møller, Ferdinand Ahm Krag, Randi & Katrine, Skeel & Skriver og Rui Chafes. De i udgangspunktet vidt forskellige værker er installeret i et rumligt flow med en dunkel, næsten teatralsk lyssætning, der går direkte i sanseapparatet og forstærker oplevelsen af netop at træde ind i en anden dimension.

I Ferdinand Ahm Krags billedunivers bliver man eksempelvis sendt ud på en rejse, hvor man veksler mellem at betragte en mikro- og en makroverden – mellem at kigge ind i sig selv og ud i verden. Det er svært at finde en fast betragterposition, hvorfra der kan etableres et overblik. I hans værker blandes forskellige perspektiver, så det, der det ene øjeblik fremstår som en fjern klode, i det næste synes at være et kig til fremmede og ellers usynlige præparater i en forstørret petriskål.

Jeppe Heins klode, det kugleformede neonværk No Presence, er umiddelbart nemt at forholde sig til, da det med sin lysende farveintensitet i den grad påberåber sig vores opmærksomhed. Men, som det er karakteristisk for Hein, spiller beskueren en central rolle i værket, og så snart man nærmer sig kuglen, går lyset ud. Med denne absurde og uforståelige afvisning peges der på vores begær efter at finde mening – og på, hvordan pludselige åbninger til en forståelse af verdens fænomener hurtigt kan lukkes igen.

En lignende fornemmelse opstår i mødet med Balder Olriks fotografiske værker. De skildrer umiddelbart genkendelige, men øde steder. Det, der tiltrækker sig særskilt opmærksomhed, er imidlertid monokrome gråmelerede farvefelter, der er indsat på billedfladen. Som døde punkter med lavt informationsniveau suger de energien til sig, men samtidig aktiverer de vores forestillingsevne; for måske skjuler de noget, måske gør de ikke …

Således bidrager alle værkerne på udstillingen til en fornemmelse af, at der er noget, som unddrager sig vores endelige forståelse. Og dermed bliver vi opfordret til at forholde os til det, der ellers undslipper sig fuld erkendelse.

Med udstillingen benytter museet samtidig lejligheden til at vise andre dimensioner af deres velrenommerede samling – herunder nyerhvervelser, som aldrig før har været vist.

 

Kilde: Esbjerg Kunstmuseum

Esbjerg Kunstmuseum

Havnegade 20
6700 Esbjerg

Tirs-søn 10-16

Entré til udstillinger

Kontakt

+45 75130211

Del

'Andre dimensioner'

Facebook