Sara Thetmark

Om redaktionen

Sara Thetmark

BA i Æstetik & Kultur og Design fra Aarhus og Københavns Universitet. Læser nu Moderne Kultur og Kulturformidling på Københavns Universitet. Tilknyttet KUNSTEN.NU siden 2008.