Sara Thetmark

Om redaktionen

ThetmarkSara Thetmark

Født i 1985

Stud.mag.art. i Moderne Kultur og Kulturformidling ved Københavns Universitet. BA i Æstetik & Kultur med suppleringsfag i Design og Arkitektur & Urbanitet.

Er særligt interesseret i tværmediel samtidskunst med samfundsvidenskabelig puls og kulturpolitiske og -historiske forhold. Flirter desuden heftigt med design, arkitektur og urbane forhold.

Er ansat i Formidlingsafdelingen på Statens Museum for Kunst, hvor jeg også arbejder som underviser og omviser. Herudover er jeg assistent ved Center For Kreativitet og har senest været ansat som projektassistent ved INDEX:Design to Improve Life og udstillingsassistent ved Kunstindustrimuseet.