Visioner til debat

Billedserie

Debat

Åbent hus: Hvordan skal dansk billedkunst udvikles i Danmark og i udlandet?

15 maj 2008 15 maj 2008

Kunstrådet

Kunsthal Aarhus
Se kort og tider

Læs Kunstrådets handlingsplan 2007-2011:

kunstrådets handlingsplan

Læs undersøgelsesrapporten om Kunstrådets virke 2003-2007:

undersøgelsesrapport

Visioner til debat

Planerne for Kunstrådets støtte diskuteres. Foto: Kristian Handberg.

Kunstrådet præsenterede rammerne for de næste fire års bevillinger til billedkunsten.

Rådets fireårsplan
Kunstrådet har udsendt en handlingsplan, der udstikker rammer og visioner for det kunstfremmende arbejde frem til 2011. Det var i den anledning, at formanden for Billedkunstudvalget Elisabeth Toubro og formand for Det Internationale Billedkunstudvalg Christine Buhl Andersen stillede op til debatmøde i Kunstbygningen den 15.maj, hvor de blev mødt af et talstærkt publikum, der repræsenterede mange af kunstlivets institutioner.
Kunstrådet er en instans under Kunststyrelsen, der skal fremme udviklingen af kunst såvel i Danmark som i udlandet. Kunstrådet har fire underudvalg med sagkyndige indenfor kunstarterne, hvoraf et er Billedkunstudvalget. Gennem støtte til produktion af værker, udstillinger og formidling for ca. 31 mio. om året er rådet en central aktør i dansk samtidskunst. Rådet skal gøre det muligt at realisere, hvad der ellers ikke er muligt, og derved give større format og udbredelse af dansk samtidskunst.

Nogle af de fremmødte til Kunstrådets præsentation. Foto: Kristian Handberg.
Nogle af de fremmødte til Kunstrådets præsentation. Foto: Kristian Handberg.

Globalt, lokalt…
Samtidig med, at Kunstrådet vil søge at støtte så bredt og så produktivt som muligt, lægger planen op til, at visse områder opprioriteres. Et af dem er de nye globale sammenhænge – for eksempel gennem forbindelser med Mellemøsten og Kina, som også i kunsten er brændpunkter. "Hvor kunsten flytter hen, skal Danmark deltage aktivt", som det blev formuleret. Kvalificeret samtidskunst i lokale sammenhænge er dog også et mål – ikke mindst i relation til den nye kommunale struktur. Og Kunstrådet vil gennem en større undersøgelse tegne et kort over samtidskunststeder i hele landet.

… og debatskabende
Kunstrådets støtte er ikke kun til udøvende kunstnere. Formidling er også en væsentlig del, herunder debatskabende stof om samtidskunsten. Udstillingssteder og kuratorer vurderes også som væsentlige aktører, der derfor kan og bør støttes. Der er dog også områder, der nedprioriteres. Således kan kunstforeninger, kunstnersammenslutninger og de censurerede udstillinger ikke se frem til øget støtte, hvilket vakte indsigelser, netop i de lokaler, der har rummet så mange af denne type udstillinger.

Det Internationale Billedkunstudvalg består indtil videre
Det Internationale Billedkunstudvalg, som blandt andet arrangerer Danmarks bidrag til Venedig-biennalen og de såkaldte DIVA-ophold for udenlandske kunstnere i landet, er også et af Kunstrådets udvalg og centralt i fireårsplanens målsætning om en globaliseringsorienteret samtidskunst. Der har været talt om, at dette råd var lukningstruet, efter at en evalueringsrapport foreslog en omstrukturering i den retning. Det anså udvalget dog ikke selv som forestående, men kunne ikke diskutere det videre på nuværende tidspunkt.

Søg og du skal støttes!
Mødet var prisværdigt og fremmødet som sagt stort, men det kan dog undre, at der ikke var mødt flere yngre kunstnere op. Det kan være svært at gennemskue vejen fra de kulturpolitiske visioner til aftrykket i virkelighedens billedkunst – specielt i et tilfælde som Kunstrådet, hvis støtte gives til enkelte projekter. Rådet er dog et væsentligt fundament for kunstlivet, da det ofte yder en nødvendig støtte til den ekstraordinære kunst, projekter af et særligt format og til ekstraordinær formidling og kuratering. Hvilket man derfor bør holde sig ajour med, hvis man søger støtte eller bare vil vide mere om præmisserne for dansk samtidskunst.

Billedserie

Debat

Åbent hus: Hvordan skal dansk billedkunst udvikles i Danmark og i udlandet?

15 maj 2008 15 maj 2008

Kunstrådet

Kunsthal Aarhus
Se kort og tider

Læs Kunstrådets handlingsplan 2007-2011:

kunstrådets handlingsplan

Læs undersøgelsesrapporten om Kunstrådets virke 2003-2007:

undersøgelsesrapport

Del artiklen

'Visioner til debat'

Facebook