Vis tillid til Statens Kunstfond

Vis tillid til Statens Kunstfond

Hanne Nielsen og Birgit Johnsen modtog i 2009 Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendiat. Her duoens videoinstallation Camaraderies. Foto: Aros.

Statens Kunstfond opfordrer i et åbent brev den nye kulturminister Marianne Jelved til at sløjfe bestemmelsen om, at fonden hvert år skal rapportere om fordelingen af støtte til tidligere udvalgsmedlemmer.

Folketinget er i gang med en reform af det statslige kunststøttesystem, og som det ligger i kortene lige nu, lægger politikerne blandt andet op til, at Statens Kunstfond hvert år skal redegøre for fordelingen af støtte til tidligere udvalgsmedlemmer.

I et åbent brev til kulturministeren går Statens Kunstfonds bestyrelse i rette med disse tiltag. Fonden mener, at man med en sådan lovgivning udviser dyb mistillid til systemet – en mistillid der i sidste end kan føre til, at en del kunstnere fremover vil afholde sig fra at påtage sig hvervet som udvalgsmedlem i Statens Kunstfond.

I brevet skriver fonden blandt andet:

Vi håber meget, at du vil være villig til at tage en drøftelse af denne problemstilling med de kulturpolitiske ordførere, så vi undgår, at Folketinget ender med at vedtage etableringen af et kunststøttesystem, som man i lovgivningen direkte viser, at man ikke har tillid til.”

Det hedder videre:

“Hermed indikerer man direkte, at de til enhver tid siddende udvalg skulle være influeret af usaglige hensyn og ikke alene tildele støtte ud fra det kvalitetskriterium, der er grundlaget for al støtte fra fonden.

Ved at blande spørgsmålet om støtte til tidligere udvalgsmedlemmer ind i fondens virksomhed, skaber man et system, der bygger på mistillid og en konstant mistænkeliggørelse af udvalgsmedlemmerne i Statens Kunstfond”.

Fonden gør i brevet også opmærksom på, at det i øvrigt er fuldstændig unødvendigt at lave et lovkrav om redegørelse for fordelingen af støtte til tidligere udvalgsmedlemmer. For alle tildelinger af støtte siden 1964 er fuldt offentligt tilgængelige, ligesom det selvfølgelig er muligt at finde ud af, hvem der har siddet i hvilke udvalg hvornår.

Det åbne brev til Marianne Jelved er afsendt af Statens Kunstfonds bestyrelse:
Lars Juel Thiis (formand), Søren Jensen, Ida Jessen, Peder Rasmussen, Bent Sørensen og Karen Vedel

Læs hele brevet her

Del artiklen

'Vis tillid til Statens Kunstfond'

Facebook