Venedig Biennalen: Anti er yt!

Venedig Biennalen: Anti er yt!

Bice Curiger, chefkuratoren for den 54. Venedig Biennale argumentere for kunstens evne til at belyse. (Foto: la Biennale di Venezia))

Billedserie

Biennale

ILLUMInations – Venedig Biennalen 2011

4 jun 2011 27 nov 2011

Venedig Biennalen
Se kort og tider

Under titlen ILLUMInations sparkes Venedig Biennalen 2011 igang i weekenden med postulatet om, at kunsten i dag vil noget – belyse verdenen og de forestillinger, der lever i og omgiver os.

VenedigBiennalen er 116 år gammel, og den største kunstbegivenhed i verden, og erlogisk nok dét sted, hvor den internationale, kunstneriske dagsorden ofte udstikkes.Ingen andre kunstfora er så omfattende, så velbesøgt eller så ombejlet. Pålørdag åbnes dørene for offentligheden til den 54. Venedig Biennale.

In an age in which art has long since ceasedthe emphasis on the provocation of anti-art, we seek the ways of the dialoguebetween the artist’s work and our vision and our spirit, we want to understandand feel the “beyond” that art generously offers and whispers to us, we wish“illumination” as visitors, as art lovers, as individuals and as members of thehuman community. And so, let there be “Illumination”!,” basunererPaolo Baratta, præsidenten for Venedig Biennalen.

Livets dynamik
Han er itråd med chefkuratoren for biennalen, Bice Curiger:

Juryen bag den 54. Venedig Biennale: Hassan Khan, Christine Macel, Letizia Ragaglia, Carol Yinghua Lu, John Waters. (Foto: la Biennale di Venezia)
Juryen bag den 54. Venedig Biennale: Hassan Khan, Christine Macel, Letizia Ragaglia, Carol Yinghua Lu, John Waters. (Foto: la Biennale di Venezia)
“The expansive drive that has propelledart since the 1960s has turned inwards. Art no longer cultivates the pathos ofanti-art. Perception is now focused on the foundations of culture and art inorder to illuminate semantic conventions from within.”

“Art is a highlyself-reflexive terrain that cultivates a lucid take on the outside world. Thecommunicative aspect is crucial to the ideas underlying ILLUMInazioni, asdemonstrated in art that often declares and seeks closeness to the vibrancy oflife. This is more important now than ever before, in an age when our sense ofreality is profoundly challenged by virtual and simulated worlds,”lyder oplægget fra den schweiziske kurator.


 

Derudoverhar hun stillet fem kuratoriske spørgsmål til alle deltagende kunstnere:

  1. Er kunstverdenenen nation?
  2. Hvor mange nationer er inde i dig?
  3. Hvor føler du dig hjemme?
  4. Hvilket sprog vil fremtiden tale?
  5. Hvis kunsten var en stat, hvordan ville forfatningen så lyde?

Biennalens tre ben
VenedigBiennalen er delt i tre:

Deninternationale udstilling med 83 kunstnere fra hele verdenen i den centralepavilion i Giardini-området, en udstilling kurateret af biennalens chefkuratorsom i år er Zürich-baserede Bice Curiger. 

Central Pavilion i Giardini-området. (Foto: la Biennale di Venezia)
Central Pavilion i Giardini-området. (Foto: la Biennale di Venezia)

De 89nationale pavilioner (i 2009 var tallet 77), der alle viser mellem 1-20kunstnere i kuraterede udstillinger både i Giardini-området, det tilstødende Arsenale-område og på lokationer spredt over hele byen.

Sidst, erder næsten 40 relaterede events, der løber zig-zag gennem byen og kalenderen ide næste seks måneder.

Ytringsfrihed som vilkår
Kuratoren for den Danske Pavilion, græske Katerina Gregos, dykker således ned i en problematik, der både rækker ind i de kunstneriske grundvilkår og ud i den politiske virkelighed rundt omkring i verdenen. Titlen for udstillingen er Speech Matters og problematiserer ytringsfriheden som fastnaglet begreb.

Sharon Hayes: In the Near Future, 2009. (Pressefoto: Den Danske Pavilion)
Sharon Hayes: In the Near Future, 2009. (Pressefoto: Den Danske Pavilion)
Hun vil skabe et rum, hvor forskellige kunstneriskerefleksioner over ytringsfrihed mødes:

“Det er et emne, der ofte simplificeres og diskuterespå en meget polariseret måde. Men ytringsfrihed er i virkeligheden et ekstremtkomplekst og ambivalent begreb, som er betinget af subjektive politiske, sociale,kulturelle, religiøse og personlige omstændigheder. Jeg håber, at de besøgendei mødet med kunstnernes værker vil opleve, hvordan netop kunsten kan udtrykkeden store kompleksitet, der knytter sig til begrebet ytringsfrihed,” lyderforhåbningen.

Læs mere om den Danske Pavilion og udstillingen Speech Matters her.

Læs interviewet med Katerina Gregos her.

Disse lande deltager for første gang:
Andorra, Saudi Arabia, the People’s Republic of Bangladesh, og Haiti.

Disse lande er tilbage efter længere tids fravær:
India (1982), Democratic Republic of the Congo (1968), Iraq (1990), the Republic of Zimbabwe (1990), South Africa (1995), Costa Rica (1993) og Cuba (1995).

Billedserie

Biennale

ILLUMInations – Venedig Biennalen 2011

4 jun 2011 27 nov 2011

Venedig Biennalen
Se kort og tider

Del artiklen

'Venedig Biennalen: Anti er yt!'

Facebook