Vælg kunsten til det offentlige rum

Vælg kunsten til det offentlige rum

Herlev Hospital, Poul Gernes’s udsmykning fra 1968-1976. Et iøjnefaldende kunstværk i det offentlige rum. (Foto: KØS)

Vores Kunst er et nyt kunst- og medieprojekt, hvor danskerne kan blive medbestemmende i processen bag tre nye kunstværker tre steder i Danmark.

Projektet er et samarbejde mellem Statens Kunstråd, Statens Kunstfond og DR. De inviterer alle til at være med til at beslutte, hvor tre kunstværker skal placeres i det offentlige rum, hvordan de skal se ud og hvilke kunstnere, der skal stå bag.

www.dr.dk/voreskunst kan borgerne fra den 21. marts indstille et sted i Danmark, som de syntes fortjener et kunstværk. Samt følge forløbet og deltage i de senere afstemninger omkring både sted og kunstner.

Statens Kunstfond har til projektet udvalgt tre kunsteksperter, som formidlere i Vores Kunst. Deres rolle bliver blandt andet at fungere som kunstfaglige rådgivere for borgerne og formidle deres ønsker, til øverste led, nemlig styregruppen. Hvori repræsentanter fra de tre samarbejdspartnere sidder.

Fra den 21. marts til 25. april, har alle mulighed for at indstille et sted i Danmark, som de syntes fortjener et kunstværk. Indstilling samt nærmere information på www.dr.dk/voreskunst.

Vores Kunst er inspireret fra det britiske projekt Big Art, udarbejdet af tv-stationen Channel 4. Her lykkedes det at skabe bred offentlig kunstfaglig debat.

De tre udvalgte kunsteksperter er: Charlotte Bagger Brandt, Marie Nipper og Peter Kirkhoff Eriksen.

Af de indstillede steder udvælger kunsteksperter 20-30 steder, som efter research skæres ned til 9-15 steder. Disse besøges af kunsteksperter, som udvælger først 6 steder dernæst 3.
Kunsteksperter og borgere laver i fællesskab en liste med forslag til kunstnere. Ud fra denne afleverer kunsteksperter en liste med 6 kunstnere, til styregruppen. Styregruppen blåstempler 4-6 kunstnere, som borgere og kunsteksperter kan vælge mellem.
Til sidst får hvert af de 3 udvalgte steder, 3 skitser fra kunstnerne, som borgerne kan vælge mellem.

Statens Kunstfond har udpeget de tre kunsteksperter og bidrager med de nødvendige midler til at skabe de tre udvalgte værker. Statens Kunstråd sikrer i samarbejde med Statens Kunstfond den kunstneriske kvalitet og DR formidler hele forløbet.

Del artiklen

'Vælg kunsten til det offentlige rum'

Facebook