Uvildighed i Viborg?

Uvildighed i Viborg?

Model af Viborgs kommende rådhus tegnet af Henning Larsen Arkitekter. (Foto: da.henninglarsen.com)

Viborg Kommunes kommende rådhus er blevet scene for en principiel debat om uvildighed i valget af kunstner til den 3 millioner kroner store udsmykningsopgave.

Viborg Kommune er ved at bygge et nyt rådhus. Den senestetid har der været forskellige artikler i Viborg Stifts Folkeblad om udvælgelsenaf den kunstner, der skal stå for den udvendige udsmykning af rådhuset.

Valgetstod mellem to kunstnere: den norske Kjell Nupen og den danske Jeppe Hein.

Deto kunstnere skulle komme med et forslag til hvordan de ville skabe enkunstnerisk udsmykning af rådhuset. Valget faldt på Kjell Nupen, der nu for 2,7millioner kr. skal skabe en kunstnerisk totaludsmykning af Viborgs nye rådhus.

Læs indlæg i debatten:

Galleriejer i ulovlig dobbeltrolle

Jeg er ren

Utryg undren
Dette brev skrives ud fra en undren fra flere parter iViborg, der ikke er trygge ved processen, der ligger bag valget af denkunstner, der skal udsmykke en af de allervigtigste bygninger i Viborg Kommune.Ifølge projektchef for byggeriet, Frank Mikkelsen, forløb valget således:

Henning Larsen Arkitekter og LIW Planning besøger adskillige kunstnere for atbedømme, hvem der er egnet til opgaven. De indstiller til styregruppen for detnye rådhus at vælge mellem kunstnerne Kjell Nupen og Jeppe Hein.

Styregruppen
Dennestyregruppe består af de følgende medlemmer:

borgmester Søren Pape Poulsen, 1.viceborgmester Karin Gaardsted, 2. viceborgmester Ib Bjerregaard, og byrådsmedlemBenny Ragner. Fra kommunens direktion kommunaldirektør Lasse Jacobsen og direktørfor Fællesstaben Birgit Plambeck, og derudover medarbejdere ved kommunen:teknisk assistent Benny Christensen, Udviklingsafdelingen; civilingeniør MetteEsman Dolberg, Teknik & Miljø; og sekretær Suzanne E. Frederiksen, Job& Velfærd.

Som kurator eller rådgiver valgte denne styregruppe ThorkildNielsen, indehaver af Galleri NB. Hvad man dog ikke nødvendigvis ved, hvis ikkeman kender til kulturlivet i Viborg er, at Kjell Nupen også er en af de fastekunstnere i Thorkild Nielsens galleri.

Anne-Mette Villumsen, Museumsleder på Skovgaard Museet.
Anne-Mette Villumsen, Museumsleder på Skovgaard Museet.
Et problematisk valg
Gruppen bag dette brev synes, at der er en problematiskinhabilitetssag i, at den gallerist, der repræsenterer den ene af de tokonkurrerende kunstnere – og står til at tjene penge på, at hans kunstnerbliver valgt – samtidig skal fungere som styregruppens uvildige rådgiver.

Deter en meget uhensigtsmæssig sammenblanding af kasketter, som kommunen burdehave undgået ved at vælge en anden rådgiver. Frank Mikkelsens forsvar for dettevalg bestod i, at kommunen kender og stoler på Thorkild Nielsen som rådgiver,da han er en lokal mand.

Dette er ikke en kritik af Thorkild Nielsen, der somforretningsdrivende selvfølgelig gør sit arbejde så godt som muligt ved attjene penge til sig selv og sine kunstnere. Men kommunen burde ikke have brudtForvaltningslovens § 3 stk. 1 ved at have en mand som ”uvildig” rådgiver, dersamtidig gennem sit erhverv havde store økonomiske interesser i sagen.

Oplagte alternativer
Som rådgiver kunne valget i stedet være faldet på ViborgKommunes Kunstkomité, der netop er sammensat for at rådgive kommunen i sagersom denne. I komitéens kommissorium eller retningslinjer står der, at komitéenskal: ” erhverve kunst til anbringelse i det åbne ”rum” – på pladser, i parker,på mure og gavle; indkøbe kunst til kommunale institutioner og godkende opsætningaf skulpturer og anden udsmykning på offentlige steder.”

At blive inddraget ivalget af kunstner bag den kunstneriske udsmykning af det nye rådhus er derforen oplagt opgave for komitéen, som imidlertid hverken er blevet hørt, inddrageteller orienteret.

Derudover har kommunen sin helt egen kunstkonsulent: KarenLintrup, leder af Kunsthal Brænderigården. Lintrup er heller ikke blevetinddraget som rådgiver.

Kommunale skyklapper
Tilbage står vi med en stærk og principiel modstand modkommunens måde at forvalte de 3 millioner kroner, der skal bruges på denkunstneriske udsmykning.

Vi mener, at der er en klar inhabilitet i ThorkildNielsens rolle, når han både er rådgiver for kommunen i valget mellem KjellNupen og Jeppe Hein og samtidig gallerist for Kjell Nupen.

En inhabilitet, somkommunen ikke kan have været uvidende om, men som de har valgt at overse.Kommunen har både en kunstkomité og en kunstkonsulent som uvildige rådgivere,som det ville have været oplagt at trække på, men det har de fravalgt.

Kankommunen forsikre os om, at lovgivningen om inhabilitet har været overholdet idenne sag? Det mener vi ikke, at de kan.

 

Med venlig hilsen,

Anne-Mette Villumsen, Museumsleder, Skovgaard Museet
Ole Capion, næstformand i bestyrelsen for Skovgaard Museet
Hans Henrik Jacobsen, kunstanmelder ved Viborg Stifts Folkeblad
Sara Topsøe, kunstnerisk leder, Carte Blanche
René Schmidt, kunstner, Viborg
Allan Nordmark, kunstner, Viborg
Benedikt Kristthorsson, kunstner og leder af edition bene, Viborg
Rikke May Kristthorsson, filmproducer og forfatter, Viborg
Anders Dyrholm, Kaospilot, Århus
Christoffer Boserup Skov, forfatter og filosof
Kasper Kruse, kreativ direktør, Mark Film, Viborg
Anja Kaspersen, arkitekt, Viborg
Ole Lilleør, gymnasielærer, Viborg

Del artiklen

'Uvildighed i Viborg?'

Facebook