Ugens Kunstner – Pernille With Madsen

Ugens Kunstner – Pernille With Madsen

Untitled - Escobar (sommer), 2012, lambdaprint, 100 x 150 cm. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen

Billedserie

Udstilling

Seriel horisontal koreografi

18 jan 2013 16 feb 2013

Pernille With Madsen

Galleri Susanne Ottesen
Se kort og tider

Pernille With Madsens undersøgelser af rum i video, fotografi, tegning og installation kan netop nu opleves i udstillingen, Seriel horisontal koreografi, på Galleri Susanne Ottesen.

Baggrund og praksis
Opløsning, ubalance, desorientering, kollaps og tab af kontrol er tilbagevendende temaer i Pernille With Madsens produktion. Gennem video, fotografi, tegning og installation stabler With Madsen forskellige umulige, men insisterende eksperimenter på benene, der på hver deres vis alle bevirker en fundamental rumlig og skalamæssig forvirring af beskueren.

Pernille With Madsen.
Pernille With Madsen

Som et bagvedliggende incitament ligger en vedvarende forundring over verden og dens rumlige og visuelle fænomener og sammenhænge – samt ønsket om at konstruere desorientering og skabe en permanent ubalance i vores perspektiv på verden.

Via ganske simple, men ofte besværlige og bagvendte greb, etablerer kunstneren et univers, der indvirker både visuelt, fysisk og mentalt på beskueren og genererer følelsen af at fortabe sig og blive væk i en kombination af svimmelhed, eufori, synsforstyrrelser og rumlig dekonstruktion.

Opaque (sølv), 2012. Videoloop: 4:35 min. (Videostill). Courtesy: Galleri Susanne Ottesen.
Opaque (sølv), 2012. Videoloop: 4:35 min. (Videostill). Courtesy: Galleri Susanne Ottesen

Som et supplement til den fysiske indvirkning, værkerne etablerer, ligger desuden et ønske om at opløse arkitekturens symbolske værdi og magtdemonstration – at lade en kile af kontroltab og desorientering skyde sig ind og afsløre de underliggende strukturer, der gennemløber rum og arkitektur.

I videoværket Opaque, 2013, panoreres igennem et rum, hvis arkitektoniske strukturer er opbrudte og forskudte. Samtidig er billedfladen klippet op og sat sammen, hvilket skaber et sammenfald mellem det reelle og det konstruerede rum.

Den konstante panorering gennem det sammensatte rum opløser vores forståelse af rumligheden og opfordrer til en frigørelse fra vores vante arkitektoniske rammer. Gennem videoens loop understreges serialiteten i de strukturer, der omgiver os i vores hverdag og gør os opmærksom på de ofte standardiserede bevægelsesmønstre den omgivende arkitektur dikterer.

Seriel koregrafi, 2012, variable length videoloop, 3 á 160 x 100 x 14 cm. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen.
Seriel koregrafi, 2012, variable length videoloop, 3 á 160 x 100 x 14 cm. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen

I et andet videoværk, Seriel koreografi, 2013, arbejder Pernille With Madsen med forholdet mellem form og flade. Her ser man en indendørs boldbane oppefra, hvor billedets perspektiv er fastlåst på midten af den grønne bane gennemskåret af banens hvide midterlinje.

På billedfladen drejer personer rundt, bærende lange hvide linjer, konstant ændrende fladens opbygning og geometri. Videoens næsten konstruktivistiske tilgang søger at rette vores opmærksomhed hen på de former og strukturelle forhold, som omgiver os.

Portfolio

Untitled- Bellahøj (sen eftermiddag), 2012. Lambdaprint, 70 x 103,5 cm. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen.
Untitled- Bellahøj (sen eftermiddag), 2012. Lambdaprint, 70 x 103,5 cm. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen
Untitled, 2012, 4:40 min. videoloop. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen.
Untitled, 2012, 4:40 min. videoloop. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen
Untitled, 2012, 2:00 min. videoloop. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen.
Untitled, 2012, 2:00 min. videoloop. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen
Untitled- Bellahøj (sen eftermiddag), 2012. Lambdaprint, 70 x 103,5 cm. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen.
Untitled- Bellahøj (sen eftermiddag), 2012. Lambdaprint, 70 x 103,5 cm. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen
Untitled, 2011, 70 x 100 cm, foto. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen.
Untitled, 2011, 70 x 100 cm, foto. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen

Untitled, 2011, 70 x 100 cm, foto. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen.

Untitled, 2011, 70 x 100 cm, foto. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen

Opløsning II, 2010, 6:30 min. videoloop. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen.
Opløsning II, 2010, 6:30 min. videoloop. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen
Opløsning I, 2010. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen.
Opløsning I, 2010. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen
Tidsmaskine, 2010, videoloop. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen.
Tidsmaskine, 2010, videoloop. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen
Transition, 2008, variable length videoloop. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen.
Transition, 2008, variable length videoloop. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen
Scene for opadgående, 2007, videoloop. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen.
Scene for opadgående, 2007, videoloop. Courtesy: Galleri Susanne Ottesen

Pernille With Madsen er uddannet på det Jyske Kunstakademi i Århus 1998-2003 og bor og arbejder i dag i København.
I hendes kunstneriske praksis beskæftiger hun sig med video, fotografi, installation og tegning, hvor hendes tematikker kredser om rumlighed og flade, opløsning, fortabelse og desorientering.

Pernille With Madsen har udstillet på solo- og gruppeudstillinger i ind- og udland på, bl.a. Brandts, Galleri Susanne Ottesen, Danske Grafikers Hus, Overgaden Institut for Samtidskunst, Horsens Kunstmuseum samt Faculty of Fine Art i Cuenca, Spanien.

Derudover har Pernille With Madsen lavet udsmykningen Kollaps, 2006 til Aalborg Seminarium.

Udvalgt bibliografi:

2008: Enter, katalog til udstilling på Kunsthallen Brandts, Odense
2007: Scener, katalog til udstilling på Galleri Image, Århus
2006: “Plet”, bidrag til Pist Protta, nr. 57, Space Poetry, København

Pernille With Madsen

Billedserie

Udstilling

Seriel horisontal koreografi

18 jan 2013 16 feb 2013

Pernille With Madsen

Galleri Susanne Ottesen
Se kort og tider

Del artiklen

'Ugens Kunstner - Pernille With Madsen'

Facebook