Ugens kunstner – Michael Norre

Ugens kunstner – Michael Norre

Michael Norre: PROTEST. Linoleumstryk på træplade. Installationsview. Møstings Hus, 2017. Foto: Michael Norre

Michael Norres kunstneriske projekt er en undersøgelse af eksistensvilkår og identitet i det senmoderne samfund udført med fragmenter fra billedkunsten, litteraturen, mediers erindringsstof og sansenære oplevelser – båret af både alvor og ironi. Michael Norre er lige nu aktuel med soloudstillingen We/Me i Møstings Hus.

Michael Norre skildrer i et muntert sammensurium af farver den senmoderne identitet. Det er i dag blevet et projekt for den senmoderne borger at fremstå unik, at skille sig ud fra mængden, men vi ender alligevel med at ligne hinanden og gentage de samme (forbrugs)mønstre. Grænsen mellem det individuelle og kollektive, mellem ”We” og ”Me”, bliver udvisket.

Michael Norre: Selvportræt, 2013. Foto: Michael Norre

Denne omskiftelige forbrugeridentitet kommer eksempelvis til udtryk i værkserien Mask, der består af en række portrætmalerier. Over portrætterne hænger en række malerier af forskellige hatte, der kan flyttes og geninstalleres på forskellig vis – de er potentielt evigt foranderlige.  

Original kopi
I Norres produktion er der intet hierarki mellem materialer og medier: Oliemaleri, kobberskulptur, tryk, print og bog har samme kunstneriske værdi. Skulle der alligevel være et hierarki er det måske endda – lidt kunsthistorisk atypisk – kopien eller dokumentationen, der vejer tungest hos kunstneren. Dokumentationen rummer muligheden for at genbruge og reproducere, manipulere og ændre kontekst og ikke mindst for at distribuere og få kunsten ud til så mange som muligt. Der løber en demokratisk åre i Norre kunstneriske praksis såvel som en vished om, at som digital kopi kan alt gå i forbindelse med noget andet.

Kunstnerbogen som medie
Kunstnerbogen – hvad enten det er som fysisk bog eller pdf-fil – danner en rød tråd gennem Norres kunstneriske virke. Han har de sidste par årtier udgivet kunstnerbøger på sit forlag Diamond Docs Press. Kunstnerbogen er ikke blot dokumentation men et værk i sig selv, men alligevel et langt mindre højtideligt og andægtigt medie end for eksempel maleriet. Det er ikke den ophøjede original, men et mere tilgængeligt format, der kan studeres hjemme i sofaen.

Michael Norre: Diamond Docs Press. Diverse udgivelser. Installationsview, Møstings Hus, 2017. Foto: Michael Norre

Udgivelsen Flash Rat – Replace / Replay (2015) mimer – og fordrejer på humoristisk vis – det internationale samtidskunstmagasin Flash Art, komplet med design, annoncer for (fiktive) galleriudstillinger, QR-koder, små artikler og dokumentation af kunstværker.

Norres værker indskriver sig i en tradition – tilbage fra Dürers træsnit frem mod Andy Warhols ikoniske silketryk. Marilyn Monroe sniger sig da også ind som en direkte reference til både Andy Warhol og Roy Lichtenstein i Norres værk SALE (2015) – et oliemaleri, hvor portrættet af Marilyn akkompagneres af de typiske prikker fra Lichtensteins billedsprog. Ligeledes i værkserien Open All Night, hvor 18 objektmalerier er stillet frem på købmandshylder langs væggene som en kommentar til billedkunst som salgbare, merkantile trends.

Michael Norre: Mask, 2016. Olie på papir, 50 x 70 cm. Møstings Hus. Foto: Michael Norre

Lancer Homier
Ligesom værkerne kan installeres på ny i Mask leger kunstneren med brugen af anagrammer, dvs. ord eller sætninger dannet ved at omflytte bogstaverne i et andet ord. Går man på jagt i Flash Rat – Replace / Replay, vil man finde kunstnerværker af Roamer Lichen, en annonce for en udstilling på Gallery Creamer Ohnil af kunstneren Lancer Homier osv. Alle sammen anagrammer af kunstnerens navn står de som et uendeligt væld af kunstnerpseudonymer. Foruden at være et humoristisk indslag i et seriøst format, sætter projektet samtidig spørgsmålstegn ved den identitet, som ligger i vores navne. Bogstaver mere eller mindre tilfældigt sammensat er det første, vi typisk vil fortælle om os selv, når vi møder et nyt menneske. Men hvorfor egentlig, spørger Norre. Hvad siger det om dig, hvad du hedder?

YOU ARE HERE
YOU ARE HERE” står der skrevet, spejlvendt, i bogstaver, der ligner knive og gafler – som en kommentar til tidens optagethed af nuet og mindfullness; mindful eating. Det drejer sig om et skilt i Norres installation af demonstrationsskilte, der står afventende lænet op af en udstillingsvæg i Møstings Hus, klar til brug. I sin form konnoterer de et fravær, nemlig af den demonstrerende, der skal bære slagordet frem. Latent i installationen ligger forventningen om demonstrationen næste dag eller efterladenskaber fra gårsdagens demonstration: Stille, inaktive påmindelser om højlydt protest?

Portfolio (se flere billeder ved at klikke på ét af nedenstående):

Michael Norre: Installationsview. Møstings Hus, 2017. Foto: Michael Norre
Michael Norre: Diamond Docs press, bøger, plakater. Installationsview, Møstings Hus, 2017. Foto: Michael Norre
Michael Norre: Puzzle. Puslespil, A3. Installationsview, Møstings Hus, 2017. Foto: Michael Norre
Michael Norre: Puzzle. Puslespil, A3. Detalje. Møstings Hus, 2017. Foto: Michael Norre
Michael Norre: Uden titel. Objekt malerier. Olie på forside og bagside lærreds/rammer. Installationsview, Møstings Hus, 2017. Foto: Michael Norre
Michael Norre: Mask, 2016. Olie på papir, 50 x 70 cm. Møstings Hus. Foto: Michael Norre
Michael Norre: Mask, 2016. Olie på papir, 50 x 70 cm. Installationsview, Møstings Hus. Foto: Michael Norre
Michael Norre: Sleeping With The Stars, 2014. Bronze, 60 x 30 cm. Møstings Hus. Foto: Michael Norre
Michael Norre: The Exhibition. Object Paintings, 2014. Olie på forside og bagside lærreds/rammer. Installationsview, Møstings Hus. Foto: Michael Norre
Michael Norre: Normal Grafik, 2014. Linoleumstryk/plakat. Installationsview, Udstillingsstedet Sydhavn Station, Kbh. Foto: Michael Norre
Michael Norre: How To Do It. Diverse malerier, 2009. Installationsview, Fox Belly Gallery, Vejle. Foto: Michael Norre

Michael Norre er født i Esbjerg i 1970. Han bor og arbejder nu i København.

Michael Norre er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi (1996-2001). Han modtog i 2010 og 2011 arbejdslegater.

Michael Norre udgav i 2016 syv udgivelser på sit forlag Diamond Docs Press og har lige nu et nyt bogværk på vej.

Læs mere om Diamond Docs Press her

Del artiklen

'Ugens kunstner - Michael Norre'

Facebook