Ugens kunstner – Lars Mikkes

Ugens kunstner – Lars Mikkes

Lars Mikkes: Retrospektiv, Kunsthal ULYS 2017. Foto: Henrik Noer

Lars Mikkes’ omfangsrige, materialebevidste og interdisciplinære kunstproduktioner afsøger i lige så høj grad et indre, psykologisk rum som de fjerne galakser.

Lars Mikkes er multikunstner og arbejder i utallige medier og kunstformer med blandt andet grafik, maleri, assemblager og installationer. Også kuratering, musik og performance hører til repertoiret. Samme vidtfavnende tilgang har kunstneren til de materialer, han benytter. Om det er et lærred, en MDF-plade eller en kummefryser er for så vidt ligegyldigt; alt kan benyttes i den kreative proces.

Portræt af Lars Mikkes ved siden af værket Scars, 2017. Foto: Henrik Noer

I sin grafiske produktion og i de mindre formater er der noget klassisk over den måde håndværket gribes an på, og motivvalget slægter også derpå. I årene fra sidst i 90’erne og fremefter er det dog særligt de store værker og installationerne, der tegner Mikkes produktion. Disse produktioner afspejler næsten alle en kosmisk søgen, og det er som om, de foregår i en fjern galakse, hvilket undertiden har givet Lars Mikkes titlen sci fi-kunstner. Det er dog i ligeså høj grad det indre rum, der afsøges i værkerne. Ofte fremstår det ydre rum som et billede på det indre – eller som to dele af det samme. På denne måde er det naturligt, at også filmkunstneren Andrej Tarkovsky de senere år har været en af de største inspirationskilder. Maleriet Scars fra 2017 er et billede på denne dobbelthed. Værket fremstår ved første øjekast som et sfærisk billede af det ydre rum, men titlen antyder noget forgangent, voldeligt og kropsligt.

Lars Mikkes: Serien Treenighed Nr. 4 – Treeninghed, Tidens salt, Spanien 1997, akryl og olie på lærred. Foto: Henrik Noer

Den tilsyneladende tilfældige tingfindermentalitet, der præger Mikkes mange skulpturelle eller installatoriske arbejder, dækker blot over en sanselig og intuitiv tilgang til værkproduktionen, hvilket eksempelvis ses i værket Psyken. Her gentages de psykedeliske og sfæriske former fra det liggende maleri på kassen ovenpå, og gennem hele installationen går et bemalet kryds, let skjult af andre tværgående streger. På kassens overside er placeret et plankestykke, en vinge og en betonflise – tilbagevendende elementer i Mikkes produktion. På betonflisen ligger knust glas, mens et helt stykke er skjult under vingen, som et udtryk for den sårbarhed, der er en del af værktematikken.

Lars Mikkes: Psyken, 2005, blandet materiale. Foto: Henrik Noer

Med soloudstillingen Ulysses (2014), i en gammel industrihal på Odense Havn, skabte Lars Mikkes en udstilling, som kunne ses som et stort værk med direkte reference til James Joyces litterære værk af samme navn: Installation, maleri, musik og video var repræsenteret på udstillingen, og det hele blev bundet sammen af ‘en landingsbane’ af kridtstreger direkte på betongulvet. Rejsen var den overordnede tematik, og som en reference til romanen var installationerne inddelt i 18 kapitler.

Lars Mikkes er initiativtager til den kunstnerdrevne Kunsthal ULYS, som siden 2015 har haft skiftende tilholdssteder i Odense. Udstillingen Lars Mikkes: Retrospektiv kan aktuelt opleves på Kunsthal ULYS.

Portfolio (se flere billeder ved at klikke på ét af nedenstående)

Lars Mikkes: Scars, 2017, akryl på lærred. Foto: Henrik Noer
Lars Mikkes: Ny Dimension Nr. 2 – 3, 2016, olie på lærred. Foto: Henrik Noer
Lars Mikkes: Phoenix, 2009, blandet teknik på papir. Foto: Christian Guldsø
Lars Mikkes: Såret familie, 2006, blandet materiale. Foto: Henrik Noer
Lars Mikkes: Udsnit af Såret familie, 2006. Foto: Henrik Noer
Lars Mikkes: The Intruder, 2006, keramik, jern, træ sokkel. Foto: Henrik Noer
Lars Mikkes: A message from your guardian angel, 2006, bemalet rokoko bord, svanefjer, keramik med glasur. Foto: Henrik Noer
Lars Mikkes: Sædemanden, Spanien 1999, olie på lærred. Foto: Henrik Noer
Lars Mikkes: Serien Treenighed Nr. 1 – Den Hemmelige Bog, Spanien 1997. Foto: Henrik Noer
Lars Mikkes: Den sidste nadver, Spanien 1996, olie på lærred. Foto: Henrik Noer

Lars Mikkes er født i 1967 i Odense.

Han er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi (1986) og er stifter af og formand for Kunsthal ULYS i Odense.

Læs mere om Lars Mikkes her

Del artiklen

'Ugens kunstner – Lars Mikkes'

Facebook