Ugens kunstner – Julie Stavad

Ugens kunstner – Julie Stavad

Julie Stavad: Broche 2, 2017. Foto: David Stjernholm

Billedserie

Skulpturen er et kontinuerligt omdrejningspunkt for Julie Stavad, som udvikler former i tæt samarbejde med de materialer, der skaber afsættet for hendes praksis. Det er materialer som beton, sæbe, ler, stearin, stål, spejle og, som noget nyt, papir, ligesom også skitsen, noten og teksten kan brolægge vejen til skulpturen. Stavad er i øjeblikket aktuel med sin første soloudstilling hos Charlotte Fogh Gallery.

Julie Stavads praksis tager udgangspunkt i en fænomenologisk verdensforståelse. Hos Merleau-Ponty defineres fænomenologien som den videnskab, der tager afsæt i menneskekroppens relation til omverdenen og dens indvirkning herpå. I kunstnerens processuelle arbejde med formgivningen af værkerne indskrives kroppen heraf som et både håndgribeligt og immanent aftryk i skulpturen. Julie Stavads skulptur er produkt af de kulturelle strukturer, som konstituerer samfundet, samtidig med, at den trækker sig ud af konteksten som en distanceret og forvrænget mimen af virkeligheden.

Julie Stavad. Foto: Emilia Rosenkrantz

Mindet om funktion
Stavad kredser om de ting, som konstituerer hverdagen. De udvalgte emner er både genstand, fænomen og ord, som bliver til formfuldendte ytringer i hendes kunstneriske univers. Kunstnerens arbejde med sæbe er et udtryk for, hvordan et brugsobjekts materialitet bliver genstand for granskende undersøgelser. Sæben er et eksempel på et objekt som via sin brug opnår en ny materialitet – den går fra hård og utilnærmelig til fedtet og glat. Fingeraftryk og andre menneskelige efterladenskaber afsættes i sæben, men samtidig er den stadig ren – et symbol på renhed. Sæben er kropslig, men samtidig hævet over den kropslige subjektivitet, for hvilket menneske er i sin essens ren? Hvis man skal overføre denne metafor på Julie Stavads praksis, kan man anskue hendes skulptur som en i sig selv manifesterende enhed – et autonomt objekt, der rummer mindet om funktion.

Julie Stavad: Sliding Doors, 2017, detalje. Foto: David Stjernholm

Fejde med figurationen
Sæben indgår også i soloudstillingen The Mobile Sleeve som for øjeblikket er aktuel ved Charlotte Fogh Gallery i Aarhus. I værket Sliding Doors er sæbens rolle både funktionel i kraft af dens tilegnede evne til at holde øvrige værker på plads og æstetisk via sin dekorative taktilitet. For at kunne forstå sæbens funktion i værket bør man vide, at der her er tale om sæber med indstøbte magneter. Sliding Doors består af to bølgede stålplader opsat midt i rummet med indirekte referencer til interiør, opslagstavle og badeværelse. Stålpladerne fungerer her som emne for sæbens tilegnede magnetiske egenskaber.

Julie Stavad: Sliding Doors, 2017, detalje. Foto: David Stjernholm

I klemme mellem de magnetiske modpoler er papiret, som Julie Stavad for nylig er begyndt at geninkorporere i sin praksis. Papiret ses blandt andet i tekstbaserede collager, aforismer der som kortfattede, tankemættede ytringer skaber præcedens for ordets manifestation i Stavads kunstneriske praksis. Dermed handler brugen af collagen og papiret både om sproget som praktisk redskab men også som sanseligt materiale.

The Mobile Sleeve kan ses som en konkret opsummering af kunstnerens hidtidige praksis. En statusopgørelse over fejden med figurationen i spændingsfeltet mellem funktion og det autonome kunstværk.

Portfolio (se flere billeder ved at klikke på ét af nedenstående)

Julie Stavad: The Mobile Sleeve, 2017, udstillingview. Soloudstilling ved Charlotte Fogh Gallery. Foto: David Stjernholm
Julie Stavad: Sliding Doors, 2017, detalje. Foto: David Stjernholm
Julie Stavad: Broche 1, 2017. Foto: David Stjernholm
Julie Stavad: More Sole, 2016. Værket blev skabt under Skulpturlandsby Selde 2016 og er permanent placeret ved Fusund Hallen i Selde by. Foto: Barbara Katzin
Julie Stavad: More Sole, 2016. Værket blev skabt under Skulpturlandsby Selde 2016 og er permanent placeret ved Fusund Hallen i Selde by. Foto: Barbara Katzin
Julie Stavad: Shooting Spikes To Repel Foes, 2016. Soloudstilling, Tiny Affairs på Amager Strand. Foto: Adrian Delafontaine
Julie Stavad: The Needle That Broke Your Back, 2015, detalje. Foto: Jens Riis
Julie Stavad: Cone Thinker, 2015. Foto: Kathrine Holm
Hello Abstraction, Charlotte Fogh Gallery, udstillingsview, 2015. Foto: Kathrine Holm
Julie Stavad: Silence does Siblings, 2015, uddrag. Foto: Julie Stavad
Julie Stavad: Kast flere ting på bordet, 2014. Foto: Julie Stavad
Julie Stavad: Fod, 2014. Foto: Julie Stavad

Julie Stavad er født 1987 i Aarhus og bor og arbejder i dag samme sted.

Hun er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi (2010-2015).

I 2015 modtog hun Det Jyske Kunstakademis Hæderslegat, og i 2016 blev hun tildelt Jens Ejnar og Johanne Larsens Fond til støtte af Unge Bildende Kunstnere og et arbejdslegat fra Statens Kunstfond.

Læs hele Julie Stavads CV her

Billedserie

Del artiklen

'Ugens kunstner – Julie Stavad'

Facebook