Ugens kunstner – Ingrid Kæseler

Ugens kunstner – Ingrid Kæseler

Ingrid Kæseler: Circle, Accumulation #1-3, Yellow. Akryl på aluminium og gaze, 250 x 420 x 50 cm. COLOUR ME IN & IDEALER – konkret kunst dengang og nu, Esbjerg Kunstmuseum, 2014 & 2017. Foto: Torben E. Meyer

Farven og linien er to centrale omdrejningspunkter i Ingrid Kæselers maleriske praksis, og i sine værker forholder hun sig til fænomenernes egentlige, essentielle væsen. Kunstneren er i øjeblikket aktuel i gruppeudstillingen IDEALER – konkret kunst dengang og nu på Esbjerg Kunstmuseum, som kan opleves frem til den 21. maj.

I sin kunstneriske praksis undersøger Ingrid Kæseler farvens materialitet og stoflighed og er vedholdende optaget af, hvordan vi sanser farve. I forhold til linien pendulerer hun mellem en opfattelse af den som henholdsvis nulpunkt, ikke-form og maksimal udstrækning.

Ingrid Kæseler. Foto: Torben Petersen

I mange af hendes værker optræder både linie og farve som faktiske, fysiske størrelser. Ofte er linien løsnet fra fladen og fungerer som et selvstændigt element, der gentages og ’hobes op’ i (eller på) værket i form af baner af transparent serigrafi-gaze. Det gør sig fx gældende i værkserien Circle, Accumulation 1-3, yellow (2014), hvor gaze-banerne er behandlet med tynd, flydende akrylfarve. Gennem en særlig proces dyppes linierne i store farvekar, hvorefter de hænges til tørre lodret. Det betyder, at den våde farve siler ned ad banerne efter sine egne, delvist ukontrollable, lovmæssigheder. På den måde fortættes den bestemte steder samtidig med, at sporene af den flydende farve bidrager til stribernes stoflighed og tilsyneladende flerdimensionalitet. Farven får således lov til at manifestere sig uden kunstnerens direkte mellemkomst i en proces, som Kæseler selv benævner ”dipped and hung”.

Ingrid Kæseler: Performed Lines. Akryl på aluminium og gaze, 400 x 375 z 250 cm. Bizonia Studio, Frederiksberg, 2015. Foto: Torben Lenau

Der er en nær forbindelse mellem Kæselers kunstneriske ærinde og de teknikker, hun betjener sig af. I hendes rumliggjorte maleri løsner de maleriske elementer sig fra fladen og indgår i en udvidelse af såvel rum som tid. Malerierne sprænger i flere tilfælde ikke alene de traditionelle rammer; de udfoldes i rummet, hvor de smelter sammen med arkitekturen og definerer måden, vi bevæger os på. I Performed Lines (2015) foldes kunstnerens karakteristiske, farvede baner ud i selve rummet og manifesterer sig som en form for maleriinstallation. Striberne løber ned over væggene, ned fra loftet og ud på gulvet, så der dannes nye rumligheder, der ansporer beskueren til at indtage og betragte værket og rummet fra flere positioner.

En malerisk gentænkning af de rumlige rammer, var også udgangspunktet for Kæselers kuratoriske tilgang til udstillingsprojektet COLOUR ME IN, som hun realiserede sammen med kunstnerkollegerne Milena Bonifacini og Ingela Skytte i 2014. Her indgik værker af en række danske og udenlandske kunstnere som elementer i én stor totalinstallation i et integreret, rumligt farveflow, hvor beskueren ikke blot kunne opleve farven som en egenskab ved værkerne, men i bogstaveligste forstand kom til at befinde sig midt i den.

Ingrid Kæseler: Colour Twist. Udsmykning og farvesætning af Vibeengskolen, Haslev, 2014. Foto: Torben Petersen

Kunsthistorisk er Kæselers praksis forankret i traditionen fra de konkrete kunstnere, der havde fokus på maleriets grundvokabular: Linie, flade, form og farve. De var samtidig optaget af, hvordan den ikke-forestillende kunst kunne gribe ud og virke i rummet og præge vores daglige omgivelser. I sin udsmykning af Vibeengskolen i Haslev lægger Kæseler sig i direkte forlængelse af de konkrete kunstneres arbejde med kunsten i det offentlige rum samtidig med, at hun gennem hele sin praksis gentænker det abstrakte samtidsmaleri som et sted for nye, kropslige erfaringer, der nedbryder vanlige skel mellem rum, maleri og betragter.

Portfolio (se flere billeder ved at klikke på ét af nedenstående)

Ingrid Kæseler: Circle, Accumulation #5, blue/red, black/blue, white/red, blue/white, brown/white. Akryl på gaze, stålramme, 105 x 300 x 250 cm. COLOUR ME IN, Esbjerg Kunstmuseum, 2014. Foto: Torben E. Meyer
Ingrid Kæseler: Chroma #1, Flow Field, akryl på aluminium og gaze, 180 x 180 x 20 cm, 2017. Foto: Torben Petersen
Ingrid Kæseler: Chromatic Flux #4 & #5, Flow Field. Akryl på aluminium og gaze, 180 x 94 x 10 cm & 180 x 80 x 10 cm, 2016. Foto: Torben Petersen
Ingrid Kæseler: Eftererglød. Installasionsview. Officinet, København, 2016. Foto: Torben Petersen
Ingrid Kæseler: Efterglød. Installasionsview. Officinet, København, 2016. Foto: Torben Petersen
Ingrid Kæseler: Specialindfarvning af striber i akryl kunstnerfarve. Udsmykningsprojekt i Vibeengskolen, Haslev, 2013. Foto: Torben Lenau
Ingrid Kæseler: Reflector #5. Akryl på aluminium og gaze, 150 x 100 cm. Vibeengskolen, Haslev, 2014. Foto: Torben Petersen
Ingrid Kæseler: Colour Twist. Udsmykning og farvesætning af Vibeengskolen, Haslev, 2014. Foto: Torben Petersen

Ingrid Kæseler er født 1959 i Aarhus og vokset op på Mors. Hun bor og arbejder nu i København.

Hun er uddannet i print- og tekstilinstallation fra Danmarks Designskole i København (1979-1984) og har læst kunsthistorie på Københavns Universitet (1978-1979).

Ingrid Kæseler har modtaget flere legater fra bl.a. Statens Kunstfond, der også i 2014 præmierede hende for udstillingen COLOUR ME IN på Esbjerg Kunstmuseum (som hun kuraterede i samarbejde med Milena Bonifacini og Ingela Skytte).

Læs hele Ingrid Kæselers CV her

Del artiklen

'Ugens kunstner - Ingrid Kæseler'

Facebook