Ugens Kunstner – FOS

Ugens Kunstner – FOS

FOS: Your Success is Your Amnesia, 2005. Pressefoto.

Billedserie

Udstilling

FOS. One Language Traveller

18 jun 2011 13 maj 2012

FOS

SMK - Statens Museum for Kunst
Se kort og tider

Udover udstillingen på Statens Museum for Kunst udstiller FOS også på galleriet Andersen's Contemporary fra 31. marts til 16. maj 2012 med udstillingen Bageri.

Kunstneren FOS tror på kunst som et alternativ til de systemer, der normalt regulerer vores adfærd og civile samfund. FOS er aktuel på Andersen's Contemporary med udstillingen Bageri.

Kunstneren kort
FOS, alias Thomas Poulsen, skaber skulpturer, design, installationer, objekter og performances ud fra en fortsat undersøgelse af den sociale tradition, dens systemer og principper.

Det handler altså om at lave kunst i det sociale rum, og det sociale danner således ramme om FOS’ værkproduktion af passive såvel som aktive platforme, hvor nye, sociale muligheder, møder, aktiviteter og oplevelser mennesker imellem opstår. Derved forener han kunst, design og arkitektur i en hybridform, som han kalder for ‘Social Design’.

Praksis og baggrund
Som kunstner er FOS drevet af en interesse for, hvordan vores sociale relationer og vores fysiske omgivelser gensidigt påvirker hinanden, med henblik på hvor kunsten kunne stå i et forhold til det offentlige rum og samfund som kunne løse forskellige samfundsmæssige problemer.

”I et samfund, der er præget af stigende ansvarsløshed, mener jeg, at kunsten har et stigende ansvar for at give alternativer til de samfundsmodeller, der i dag er os givet”, siger FOS selv.

FOS tror på, at kunst, som et alternativ til de systemer, der normalt regulerer vores adfærd og civile samfund, kan skabe et rum, der muliggør en anden måde at formidle viden på, nye former for handlinger og måske endda nye måder at tænke på.

One Language Traveller, 2011. Bygningen er en fabrik, der producerer sæber formet som de allerførste 'designede' genstande, nemlig pilespidser og flintøkser. Pressefoto.
One Language Traveller, 2011. Bygningen er en fabrik, der producerer sæber formet som de allerførste ‘designede’ genstande, nemlig pilespidser og flintøkser. Pressefoto.

Værkerne, der forener skulptur, installation, musik, performance, design og arkitektur i en æstetisk og idebaseret hybridform, danner platform for sociale aktiviteter, men får samtidig først mening gennem den aktivitet, der finder sted i dem. Denne sammenhæng mellem design og socialitet er grundideen bag Social Design, der dækker over, hvordan det sociale er betinget af et design, og som FOS’ kunstneriske virke siden midten af 1990’erne har været en stadig udvikling af.

Fra udstillingen Bageri på galleriet Andersen's Contemporary, 2012. Pressefoto.
Fra udstillingen Bageri på galleriet Andersen’s Contemporary, 2012. Pressefoto.
”Jeg kigger på, hvad det er for et sted, og hvad rummet skal kunne, og jeg ser på, hvordan folk har det i rummet, og hvordan jeg kan ændre tingene. De ting vi omgiver os med er med til at sætte vaner. Det handler om at ændre vanerne og skabe dynamik. Vi skal lave rummet bedre – lave et rum som ikke (KUN) giver løsninger, men (skal ) skaber muligheder”, siger FOS.

Social Design er en konstruktionsmetode til opbygning af et rum med det formål at skabe nye, sociale processer mellem mennesker og hvor man kan undersøge den måde, hvorpå fysiske miljøer såvel som kultur, omgangsformer og lokale værdier er med til at skabe vores sociale adfærd.

Ofte giver det sig til udtryk i kæmpemæssige installationer, hvor FOS skaber en slags skulpturel scenografi, hvor inviterede aktører – fra filosoffer og byplanlæggere til politiorkestre og performancekunstnere – kan agere i og derigennem bidrage til undersøgelsen af sociale forhold i specifikke, fysiske omgivelser. FOS’ kunst ligger således i forlængelse af den relative æstetik, hvor processen er mere i centrum end det færdige værk.

Beskrivelse/analyse af et karakteristisk værk
I forbindelse med Venedig Biennalen 2011 præsenterede FOS Osloo som led i rækken af sine Social Design-platforme. Osloo er et flydende blåt skur på 70 kvadratmeter, der fungerer som scene, bar og radiostation, og som under Biennalen dannede ramme om blandt andet performances, koncerter og forelæsninger.

Osloo er en arkitektonisk struktur og et socialt system, der bringes til live gennem en række arrangementer og publikumsmøder, og hvis indhold således formes i processen. Det er et forsøg på gennem billedkunst at skabe en ny offentlighed, hvor man kan bringe grupper sammen, som ikke normalt mødes i det offentlige rum.

Osloo, Københavns Havn 2010. Pressefoto.
Osloo, Københavns Havn 2010. Pressefoto.

Det er en slags situationskomposition, hvori program, publikum og det rum, som pavillonen udgør, spiller sammen og lader forskellige sociale situationer udfolde sig. Herved skaber FOS som vicevært for projektet et værdifuldt og eksperimenterende rum for menneskelige møder parallelt med en undersøgelse af værdier, systemer og deres ophav.

FOS’ signaturprojekt har tråde tilbage til 1999, hvor han åbnede den midlertidige Oslo Bar med undertitlen One Social Layer for Difference på Israels Plads i København. Efterfølgende har baren været genopført som Osloo i Køge og i København.

LÆS INTERVIEW MED FOS OM OSLOO HER

Portfolio

Fra udstillingen Bageri på galleriet Andersen's Contemporary, 2012. Pressefoto.
Fra udstillingen Bageri på galleriet Andersen’s Contemporary, 2012. Pressefoto.

Fra udstillingen Bageri på galleriet Andersen's Contemporary, 2012. Pressefoto.
Fra udstillingen Bageri på galleriet Andersen’s Contemporary, 2012. Pressefoto.
One Language Traveller 1, 2011. Pressefoto.
One Language Traveller 1, 2011. Pressefoto.
One Language Traveller 2, 2011. Pressefoto.
One Language Traveller 2, 2011. Pressefoto.
Where there is pressure, 2007/2008. Pressefoto.
Where there is pressure, 2007/2008. Pressefoto.
The Cup that Contains Everything, 2005. Pressefoto.
The Cup that Contains Everything, 2005. Pressefoto.
Hair Urn, 2004. Pressefoto.
Hair Urn, 2004. Pressefoto.
You are moving into me, 2004. Pressefoto.
You are moving into me, 2004. Pressefoto.


FOS alias Thomas Poulsen (f. i 1971 i Charlottenlund) bor og arbejder i København. Uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1993- 1999.

Udmærkelser
2010: Carl Nielsens og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
2006: Statens Kunstråds treårige arbejdsstipendium
2005: Henry Heerups Mindelegat
2003: Bisballes Kunstfond
2003: Niels Wessel Bagges Award

Litteratur
Fos Im Gak- Memory Theatre Twig!, udstillingskatalog 2008, tekst af Janneke de Vries, udgivet af GAK, Bremen, Germany.

Liquid Chain into the Vapour Wall: the Fall, udstillingskatalog 2007, tekster af Pernille Albrethsen and Jason Dodge, udgivet af A&R Press.

Billedserie

Udstilling

FOS. One Language Traveller

18 jun 2011 13 maj 2012

FOS

SMK - Statens Museum for Kunst
Se kort og tider

Udover udstillingen på Statens Museum for Kunst udstiller FOS også på galleriet Andersen's Contemporary fra 31. marts til 16. maj 2012 med udstillingen Bageri.

Del artiklen

'Ugens Kunstner - FOS'

Facebook