Ugens Kunstner – Christian Vind

Ugens Kunstner – Christian Vind

Christian Vind: Udvalg af håndstemplede konvolutter, 2001-2014. Foto: Lars Bay.

Billedserie

Udstilling

Dr. Topic

23 aug 2014 26 okt 2014

Christian Vind

Overgaden - Institut for samtidskunst
Se kort og tider

Tid og erindring udgør centrale koordinater i Christian Vinds praksis. Hans arbejde udfolder sig som en fortløbende collage af billeder og genstande fra hverdagen såvel som tusinder af års kunst- og kulturhistorie, der sammenstilles på idiosynkratisk vis, så nye forbindelser og slægtsskaber vokser frem.

Christian Vind. Foto: Anders Sune Berg
Christian Vind. Foto: Anders Sune Berg

Med en samlers grundighed og trænede blik har Christian Vind gennem årene opbygget et stadig voksende arkiv af fundet materiale, som indbefatter alt fra avisudklip, reklamer og videnskabelige illustrationer til etnografika, geologiske fund samt reproduktioner af kunsthistoriske mesterværker. Dette omfattende materiale udgør omdrejningspunktet for hans værker, der – som han selv formulerer det – er en undersøgelse af, hvor langt det er muligt at rejse i stoffet og at tilskrive det eksisterende ny betydning.

Forskydninger og sammenfoldninger
Christian Vinds arbejde spænder bredt over tekst, collage, maleri, tegning, grafik, bøger og video, hvor hans arkiv i forskellige grader af destillering samples og re-samples i et intertekstuelt kredsløb af forskydninger og sammenfoldninger i tid og rum. Dette er særligt udtalt i collageværkerne Enter (2011) og Arbejdsmark (2014), der byder på en svimlende tidsrejse i vores kulturhistorie.

Christian Vind: ENTER 1, 2011. 156x202 cm. Privateje. Foto: Anders Sune Berg
Christian Vind: ENTER 1, 2011. 156×202 cm. Privateje. Foto: Anders Sune Berg

Her er enorme mængder af billeder nøje udvalgt og organiseret ud fra fx formelle lighedsparametre, der skaber koblinger mellem umiddelbart arbitrære motiver som loftet i et kirkerum, mundingen af en grotte, en fjern galakse, en forhistorisk maske og en hjernescanning. Collagerne er fulde af sådanne glimtvise associationskæder, som kommer til syne og opløses i stadigt nye forgreninger og læseretninger. Med sin brudte syntaks lægger værkerne op til en poetisk, allegorisk forståelsesrytme, der er mere åben end hel.

Dr. Topics kabinet
Gennem værkernes opstillinger af alternativer taksonomier stiller Christian Vind mere overordnet spørgsmål til måden, som vi vanemæssigt katalogiserer verden på. Dette forhold er skudt helt i forgrunden på hans aktuelle udstilling på Overgaden, der kritisk reflekterer over den moderne videnskabs rationelle klassifikationer og historieskrivning, som den kommer til udtryk i museale sammenhænge. Med inspiration fra Wunderkammerets fragmenterede kosmologi består det centrale værk Dr. Topics kabinet (2014) eksempelvis af en broget samling af naturlige og artificielle genstande fra forskellige kulturer og tidsaldre. De er præsenteret i et medicinskab, hvor hver hylde udgør sin egen typologiske sektion af mere eller mindre kuriøst tilsnit. En er fx dedikeret til dissektionsinstrumenter, en anden til ildtøj, en tredje til Freud og det ubevidste, en fjerde til hvide ting etc. Den typologiske inddeling er dog konstant i fare for at bryde sammen. Med hyldernes transparente glas opstår der ikke bare nærhedsrelationer mellem objekterne i den enkelte sektion, men også sektionerne imellem, hvorved det antydes, at den etablerede orden kun er én ud af flere mulige.

Et mulighedsrum for bevidstheden
Christian Vinds arbejde kan med andre ord beskrives som en dynamisk proces af betydningsdannelse, der ikke bare udspiller sig inden for, men også overskrider det enkelte værks grænser. Ofte hældes samme udtræk af materiale med små indholdsmæssige forskydninger fra et medie over i et andet, så eksempelvis bøger bliver til collager, collager til video og collager til bøger.

Christian Vind: EKSTRAKT 1, 2009. 45 collager, mixed media. 156x202 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Christian Vind: EKSTRAKT 1, 2009. 45 collager, mixed media. 156×202 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Christian Vind: And we have come to know, 2005. Leporello. Katakomb unikabøger, Urasuti Press. Privateje. Foto: Lars Bay.
Christian Vind: And we have come to know, 2005. Leporello. Katakomb unikabøger, Urasuti Press. Privateje. Foto: Lars Bay.

Som et vildvoksende ornament af kontinuerlige værdiomskrivninger anviser hans værker derfor ikke så meget en specifik erfaring eller forklaring, men snarere en måde at opleve på, hvor verden og alle dens billeder og genstande udgør et uudtømmeligt mulighedsrum for bevidstheden.

Portfolio

Christian Vind: Dr. Topic, 2014. Installationsview. Foto: Anders Sune Berg.
Christian Vind: Dr. Topic, 2014. Installationsview. Foto: Anders Sune Berg.
Christian Vind ENTER the loop, 2011/14. Video, 38:08 min. Foto: Anders Sune Berg.
Christian Vind ENTER the loop, 2011/14. Video, 38:08 min. Foto: Anders Sune Berg.
Christian Vind: Brev fra Sverige, 2014. Oplag: 300 ex. 10,5x14,5 cm. Udgivet på Hvidpapirfeber. Pressefoto
Christian Vind: Brev fra Sverige, 2014. Oplag: 300 ex. 10,5×14,5 cm. Udgivet på Hvidpapirfeber. Pressefoto
Christian Vind: Arbejdsmark, 2013. Oplag: 500 ex. 13x17,5 cm. Udgivet på Hvidpapirfeber. Pressefoto
Christian Vind: Arbejdsmark, 2013. Oplag: 500 ex. 13×17,5 cm. Udgivet på Hvidpapirfeber. Pressefoto
Christian Vind kuraterede Cafe Dolly på J.F. Willumsens Museum i 2013 sammen med Claus Carstensen og Anne Gregersen. Foto: Anders Sune Berg
Christian Vind kuraterede Cafe Dolly på J.F. Willumsens Museum i 2013 sammen med Claus Carstensen og Anne Gregersen. Foto: Anders Sune Berg
Christian Vind: Uden titel, 2012. Akryl, olie og gouache på lærred. 150x350 cm. Tilhører Aarhus Kommunehospital. Foto: Anders Sune Berg.
Christian Vind: Uden titel, 2012. Akryl, olie og gouache på lærred. 150×350 cm. Tilhører Aarhus Kommunehospital. Foto: Anders Sune Berg.
Christian Vind: EKSTRAKT, 2009. Installationsview, Galleri Tom Christoffersen. Foto: Anders Sune Berg.
Christian Vind: EKSTRAKT, 2009. Installationsview, Galleri Tom Christoffersen. Foto: Anders Sune Berg.
Christian Vind: Eget tryk, skosål med hul, tusch og gouache. EKSTRAKT 5, detalje, 2008. Foto: Hans Ole Madsen.
Christian Vind: Eget tryk, skosål med hul, tusch og gouache. EKSTRAKT 5, detalje, 2008. Foto: Hans Ole Madsen.
Christian Vind: Samtidskrøbling. Akryl og letraset på papir. EKSTRAKT 3, detalje, 2008. Foto: Hans Ole Madsen. Tilhører SMK.
Christian Vind: Samtidskrøbling. Akryl og letraset på papir. EKSTRAKT 3, detalje, 2008. Foto: Hans Ole Madsen. Tilhører SMK.
Christian Vind: Uden titel. EKSTRAKT 3, detalje, 2008. Gouache. Foto: Hans Ole Madsen. Tilhører SMK.
Christian Vind: Uden titel. EKSTRAKT 3, detalje, 2008. Gouache. Foto: Hans Ole Madsen. Tilhører SMK.
Christian Vind: Gør ikke dig selv hjælpeløs. EKSTRAKT 4, detalje, 2008. 18x26,4 cm. Collage. Foto: Hans Ole Madsen.
Christian Vind: Gør ikke dig selv hjælpeløs. EKSTRAKT 4, detalje, 2008. 18×26,4 cm. Collage. Foto: Hans Ole Madsen.
Christian Vind: Overblik, 2007-08. Leporello. Katakomb unikabøger, Urasuti Press. Privateje. Foto: Anders Sune Berg.
Christian Vind: Overblik, 2007-08. Leporello. Katakomb unikabøger, Urasuti Press. Privateje. Foto: Anders Sune Berg.
Christian Vind: 117 Hvidpapirfeber boxsæt, 2007. Indeholdende 117 collager. Foto: Lars Bay. Tilhører Silkeborg Kunstmuseum.
Christian Vind: 117 Hvidpapirfeber boxsæt, 2007. Indeholdende 117 collager. Foto: Lars Bay. Tilhører Silkeborg Kunstmuseum.
Christian Vind: Bøf er stegt, 2005. 500 nummererede eksemplarer. Foto: Lars Bay.
Christian Vind: Bøf er stegt, 2005. 500 nummererede eksemplarer. Foto: Lars Bay.
Christian Vind: Hvidpapirfeber, 2004. 500 nummererede eksemplarer. Foto: Lars Bay.
Christian Vind: Hvidpapirfeber, 2004. 500 nummererede eksemplarer. Foto: Lars Bay.
Christian Vind: 32 sorte tegninger i solanderkasse, 1996-97. Tusch på papir. Foto: Lars Bay.
Christian Vind: 32 sorte tegninger i solanderkasse, 1996-97. Tusch på papir. Foto: Lars Bay.

Christian Vind (f. 1969 i Køge) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2003.

Han har siden da bl.a. udstillet på Silkeborg Kunstmuseum, Gl. Holtegaard og Kunsthallen Brandts. Han har flere kuratoriske projekter bag sig, heriblandt udstillingen Café Dolly på J.F. Willumsens Museum i 2013, lavet i samarbejde med Claus Carstensen og Anne Gregersen og tildelt Kunstkritikerprisen 2014.

På sit forlag HVIDPAPIRFEBER har han udgivet kunstnerbøgerne Hvidpapirfeber (2004), Bøf er stegt (2005), Arbejdsmark (2013) samt Ekstrakt (2014). Han er repræsenteret i samlingerne på Museum Jorn, Statens Museum for Kunst samt ARoS og modtog i 2010 Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat.

Billedserie

Udstilling

Dr. Topic

23 aug 2014 26 okt 2014

Christian Vind

Overgaden - Institut for samtidskunst
Se kort og tider

Del artiklen

'Ugens Kunstner - Christian Vind'

Facebook