Udstilling med havudsigt

Udstilling med havudsigt

Marianne Jørgensen og Joaquin Zaragoza: Værelse med udsigt. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Værket består af en flydeskulptur, som kan ses på Kystpromenaden. Pressefoto

Billedserie

Udstilling

Port 14

17 aug 2014 7 sep 2014

Det Rullende Havnearkiv, Mette Skriver, Nicolas Vetterli, HUMAN SITES sohn+isaksen, Marianne Jørgensen, Joaquin Zaragoza, Sebastian Edin, Jens Settergren, Anne Dyhr, Hanne Munk

10 kunstnere har indtaget Aarhus havn med udstillingen PORT 14. Udstillingen tager drømmerens livtag med havnens skizofrene forvandlingstilstand såvel som dens historie.

Aarhus Havn er i forvandling – dele af den har længe stået i postindustrielt forfald, og en ny byplan med virksomhedsdomiciler og mondænboliger er trængt ind. Det hele er lidt skizofrent og havnen er i en form for identitetskrise.

I denne situation har 10 kunstnere indtaget stedet med udstillingen PORT 14, som tager livtag med forvandlingstilstanden såvel som havnens historie – både den konkrete og den magiske. Udstillingen skal også forstås som en hyldest til fantasien og til længslen efter udsyn og frihed – en havn er som bekendt stedet for drømmere, for hvem havnen er en udvidet horisont, hvor tanken kan gå på vandet, mens blikket spejder efter fjerne kystlinjer.

Udstillingens mange værker finder man indenfor – og udenfor – forskellige bygninger på havnen, og her er således en god anledning til at gå på opdagelse i området. Værkerne er væsensforskellige, men alle udspringer de af kunstnernes kærlighed til ‘havnevæsenet’ og den havn, der danner rammen om dets liv.

Kunstnerne er Hanne Munk, Anne Dyhr, Jens Settergren, Sebastian Edin, Joaquin Zaragoza og Marianne Jørgensen, HUMAN SITES sohn+isaksen, Nicolas Vetterli, Mette Skriver og Det Rullende Havnearkiv

Jens Settergren og Sebastian Edin: Teknopotentiale. Installation. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: spørg v. Pier 1 på Aarhus Havn eller udstillingsstedet Spanien 19C, Aarhus. Pressefoto
Jens Settergren og Sebastian Edin: Teknopotentiale. Installation. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: spørg v. Pier 1 på Aarhus Havn eller udstillingsstedet Spanien 19C, Aarhus. Pressefoto

Installationen Teknopotentiale af Jens Settergren og Sebastian Edin er et æstetisk og stedspecifikt indkog af deres betragtninger over Aarhus Havn, hvor de anskuer havnen som en interessant og bombastisk totalinstallation. Anskuet som kunstværk finder Settergren og Edin det interessant, hvordan Aarhus havn formår at veksle mellem på den ene side det spektakulære og eksklusive og det udgrænsede og nedslidte.
Hvordan finder man installationen? Spørg i Pier 1 eller udstillingsstedet Spanien 19C. Stedet er lidt hemmeligt!

Hanne Munk: Far far away. Videodrome, installation og video. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Pier 1, stueetagen, Aarhus. Pressefoto
Hanne Munk: Far far away. Videodrome, installation og video. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Pier 1, stueetagen, Aarhus. Pressefoto

Hanne Munk: Far far away. Videodrome, installation og video. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Pier 1, stueetagen, Aarhus. Pressefoto
Hanne Munk: Far far away. Videodrome, installation og video. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Pier 1, stueetagen, Aarhus. Pressefoto

Hanne Munks installation Far – far away består blandt andet af en videodrome, som aktiveres manuelt med et håndsving. To billedforløb fortæller om, hvordan havnen og byen altid har været i en symbiotisk forandringsproces. Det er historien om Aarhus fra vikingebyen Aros, der opstod langs åen og bugten i år 980 med volde og voldgrave – til opførslen af Bestseller-hovedkvarteret på havnen i den nutidige jyske hovedstad.
Sted: Pier 1, stueetagen 8000 Aarhus C

Mette Skriver: Styrbord/Bagbord - Havnens kurs mod en ny identitet. Installation. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Pier 1, 1. sal og udenfor, Aarhus. Pressefoto
Mette Skriver: Styrbord/Bagbord – Havnens kurs mod en ny identitet. Installation. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Pier 1, 1. sal og udenfor, Aarhus. Pressefoto

Mette Skriver: Styrbord/Bagbord - Havnens kurs mod en ny identitet. Installation. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Pier 1, 1. sal og udenfor, Aarhus. Pressefoto
Mette Skriver: Styrbord/Bagbord – Havnens kurs mod en ny identitet. Installation. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Pier 1, 1. sal og udenfor, Aarhus. Pressefoto

Det rullende havnearkiv (Anne Grethe Linnet og Metter Skriver): Lydspor med fortællinger fra havnens folk. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Pier 1, udendørs i et udkigstårn, Aarhus. Pressefoto
Det rullende havnearkiv (Anne Grethe Linnet og Metter Skriver): Lydspor med fortællinger fra havnens folk. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Pier 1, udendørs i et udkigstårn, Aarhus. Pressefoto

Mette Skriver: Styrbord/Bagbord - Havnens kurs mod en ny identitet. Installation. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Pier 1, 1. sal og udenfor, Aarhus. Pressefoto
Mette Skriver: Styrbord/Bagbord – Havnens kurs mod en ny identitet. Installation. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Pier 1, 1. sal og udenfor, Aarhus. Pressefoto

I Installationen Styrbord / Bagbord – Havnens kurs mod en ny identitet går Mette Skriver i clinch med de klichéer, der knytter sig til havnen. Udstillingen mimer en fænomenologisk analyse, men udfolder sig som en ophobning af tvetydige genstande og opdigtede fortællinger, der udfordrer vores traditionelle syn på havnens funktion, identitet og æstetik.
Sted: Pier 1, 1. sal og udenfor

Det rullende havnearkiv (Anne Grethe Linnet og Metter Skriver): Lydspor med fortællinger fra havnens folk. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Pier 1, udendørs i et udkigstårn, Aarhus. Pressefoto
Det rullende havnearkiv (Anne Grethe Linnet og Metter Skriver): Lydspor med fortællinger fra havnens folk. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Pier 1, udendørs i et udkigstårn, Aarhus. Pressefoto

Det Rullende Havnearkiv præsenterer et lydspor med fortællinger fra havnens folk ved forfatter Anne Grethe Linnet og billedkunstner Mette Skriver. Fortællingen Havet/havnen: Verdens største nervesanatorium (citat fra en af havnearkivets gæster) og andre fortællinger kan høres via en QR-kode, når man kravler op i udsigtstårnet, mens man skuer ud over havnen. Formålet med Det Rullende Havnearkiv har været at indsamle erindringer – og at bringe fortællingerne fra den gamle havn med ind i den nye havn, så de kan være med til at styrke identiteten af de nye havneområder.
Sted: Pier 1, 8000 Aarhus C, udendørs i et udsigtstårn

Kajhylde 1 på Harbour. Power of Dreams v/ HUMAN SITES sohn+isaksen
Kajhylde 1Harbour. Power of Dreams v/ HUMAN SITES sohn+isaksen

Harbour. Power of Dreams
er en udstilling, der ved hjælp af fotografier og objekter kredser om havnen som et sted for drømmere på tværs af tid og rum. Fotografier fra havnen og med relation til sørejser, indgår som projektioner og digitale print i en installation, der udnytter stedets rum som kulisse. Sammen med genstande venligst udlånt af Aarhus Søfartsmuseum, har kunstnerne skabt forskellige tableauer med en poetisk og drømmeagtig stemning, der underbygger havnen som et sted, hvor skibe og fjerne horisonter kalder på os og vækker vores længsler og drømme.
Se billedserie af Harbour. Power of Dreams

Lyddesigner Nicolas Vetterli har til udstillingen skabt et lydværk med titlen Lydbølger. Komposition tager udgangspunkt i optagelser af havnens lydmiljø. På samme måde som vore drømme kan være uskarpe og utydelige minder fra hverdagen, er lydoptagelserne i denne komposition også uskarpe og utydelige lyde fra havnen, som bliver akkompagneret med sløve elektroniske lyde såvel som klassiske musikalske elementer.
Sted: Udstillingsstedet Spanien 19C, Kalkværksvej 5A, 8000 Aarhus C

Marianne Jørgensen og Joaquin Zaragoza: Værelse med udsigt. Flydeskulptur. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Kystpromenaden, Aarhus. Pressefoto
Marianne Jørgensen og Joaquin Zaragoza: Værelse med udsigt. Flydeskulptur. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Kystpromenaden, Aarhus. Pressefoto

Projektet VÆRELSE MED UDSIGT / Allemandseje af Marianne Jørgensen og Joaquin Zaragoza blander aktivismestrategier med en publikumsinddragende flydeskulptur for at synliggøre og udfordre loven om allemandseje ved vores strande og havnearealer. Den nye byudvikling på Aarhus Havns mere eksklusive nordøstlige arealer har tendens til at virke ekskluderende i forhold til idealet om fri færdsel og brug af vore strande og hav. Ved at skabe en sejlende skulptur, der kan fungere som flydende opholdssted for publikum, ønsker kunstnerduoen at undersøge grænserne for, hvor og hvornår havet tæt på os bliver et privat anliggende.
Sted: Forskellige steder i det nordlige havnebasin.

Anne Dyhr: Sigtbarhed. Analogt storskalafotografi, installation/udendørs udsmykning. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Sydhavnsgade 2, Pier 1 og Spanien 19B, Aarhus. Pressefoto
Anne Dyhr: Sigtbarhed. Analogt storskalafotografi, installation/udendørs udsmykning. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Sydhavnsgade 2, Pier 1 og Spanien 19B, Aarhus. Pressefoto

Anne Dyhr: Sigtbarhed. Analogt storskalafotografi, installation/udendørs udsmykning. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Sydhavnsgade 2, Pier 1 og Spanien 19B, Aarhus. Pressefoto
Anne Dyhr: Sigtbarhed. Analogt storskalafotografi, installation/udendørs udsmykning. På udstillingen Port 14 v. Havnevæsenets venner. Sted: Sydhavnsgade 2, Pier 1 og Spanien 19B, Aarhus. Pressefoto

Sigtbarhed
er et projekt af Anne Dyhr med drømmeagtige analoge, storskala fotografier, der handler om længsel, udsyn og frihed. Fotoprojektet knytter en kritisk kommentar til havnens nye luksuriøse beboelsesejendomme, der fylder havnefronten med visuel støj og virker forringende på udsynet.
Sted: Sydhavnsgade 2, Pier 1 og Spanien 19B, 8000 Aarhus C

Billedserie

Udstilling

Port 14

17 aug 2014 7 sep 2014

Det Rullende Havnearkiv, Mette Skriver, Nicolas Vetterli, HUMAN SITES sohn+isaksen, Marianne Jørgensen, Joaquin Zaragoza, Sebastian Edin, Jens Settergren, Anne Dyhr, Hanne Munk

Del artiklen

'Udstilling med havudsigt'

Facebook