überkunst til festlig kamp for Ø-gadernes beboerhus

überkunst til festlig kamp for Ø-gadernes beboerhus

Ø-gadernes beboerhus får levende vægmaleri af deres gamle naboer überkunst.

Hjemløse überkunst viste igen sin kreativitet og lokale arrangement, da de lørdag dekorerede Ø-gadernes beboerhus. Lad os alle inspirere og kæmpe for beboerhuse, kunstbiografer, kritiske kunstportaler, pudsige steder, snurrige gallerier, ambitiøse daginstitutioner og kreative ungdoms huse.

Kunstportalen aarhus.nu siger ja tak til kunstnerisk innovation og kulturel mangfoldighed. Desværre falder sparekniven igen og igen med sine utilregnelige og perspektivløse nedslag.
aarhus.nu vil med denne notits slå et slag for Århus som en by, der kan og vil mere end at være hjemsted for markedsøkonomiske foretagender. Det er af allerhøjeste nødvendighed, at vi formår at sige ja tak til de initiativer, der kommer fra byens borgere. Vi må sige ja tak til, at der faktisk er mennesker, der helt uden en økonomisk agenda ønsker at være, bruge og give liv til byen.
Lørdag den 19. august gik Ø-gadernes beboere derfor til fest i deres nedlukningstruede beboerhus i Sølyst gade. Målet var at støtte op om stedet og sige ja tak til, at byen skal være mere end shopping og museumsbesøg, men også huse det lokal og subkulturelle initiativ.

Dekorerede brosten.
Dekorerede brosten.
Tagget i byen på væggen i byen. En fantasi-by har da også graffiti.
Tagget i byen på væggen i byen. En fantasi-by har da også graffiti.

Til lejligheden have beboerne inviteret deres gamle naboer, galleriet überkunst, til at udsmykke beboerhusets gavl. überkunst har indtil maj haft til huse på hjørnet af Sjællandsgade og Tunøgade, men er pt. hjemløse.
Besøget fra überkunst, som ved denne lejlighed bestod af: Benny Henningsen, Sia Tang, Peter Faber, Jonas Georg Christensen og Marie Starup, betyder, at beboerhuset i midtbyen har fået et kreativt vægmaleri af en pudsig fantasi by. En by, der lige som den rigtige by, brydes af diverse tags, malerbomber og finurlige eksistenser. Jeg fristes til at sige graffiti på graffiti.
Galleriet überkunst huser mere præcist en gruppe af unge initiativtagere, der på fornemmeste vis har brugt deres sidste tilholdssted til at arrangere sociokulturelle events med afsæt i en billedkunstfaglig kontekst. Lige nu står de kreative hoveder uden tag over hovedet, hvilket er ulyksageligt for en ung gruppe fyldt med talent og iderighed.
Denne notits kunne meget let blive en sørgesang om nedskæringer og husvildhed, men nej, lad os i stedet fejre og kæmpe for en levende by med beboerhuse, kunstbiografer, kritiske kunstportaler, pudsige steder, snurrige gallerier, ambitiøse daginstitutioner og kreative ungdoms huse – vi har aldrig været rigere…..

KLIK HER FOR FLERE FOTOS

Del artiklen

'überkunst til festlig kamp for Ø-gadernes beboerhus'

Facebook