Tre kunstnere søges til udsmykning

Tre kunstnere søges til udsmykning

Model af Dokk1 - multimediehuset. Foto: Urbanmediaspace.dk

Sidste udkald til Aarhus Kommunes prækvalifikationer i forbindelse med kunstnerisk udsmykning af Dokk1 – Aarhus’ nye Hovedbibliotek, Borgerservice og de nye byrum i området.

Anden fase af projektet med at udsmykke de nye havnebyrum samt Dokk1 er i fuld gang og alle kunstnere med relevant erfaring kan byde på enten den ene eller begge prækvalifikationer. Men du skal rubbe neglene for sidste frist er fredag den 9. august.

Ud af ansøgerne vælges tre kunstnere per opgave som inviteres til at udarbejde konkrete forslag til udsmykningen, som de får lov at arbejde frem til 11. november 2013.

Udsmykningen i Dokk1
Værket/værkerne skal tage udgangspunkt i kunst og menneskelig interaktion. Ord som vertikalitet, mellemrum og det tomme rum er i fokus, og værket/værkerne vil skulle forholde sig til både områder med højt og lavt menneskeflow – områder, hvor der skal være plads til både sansning og fordybelse.

Udsmykning af det udendørs havneområde
Værket eller forløbet af værker skal placere sig et eller flere steder på arealet fra åen over Europaplads til Havnepladsen nord for Dokk1. Der er tale om et både urbant og åbent miljø, hvorfor værket/værkerne må forventes at besidde en vis robusthed både i forhold til klima og de hændelser, det kan blive udsat for i en levende bymidte.

Den kunstneriske udsmykning skal udføres inden for en økonomisk ramme på 1.900.000,- kr., ekskl. moms.

Magi med Elmgreen og Dragset
Første fase af opgaven er gennemført og blev vundet af kunstnerduoen Elmgreen og Dragset med værket Magic Mushrooms.

Kunstværket er todelt og skal udsmykke to store og centrale bygningselementer i Dokk1. Den ene del af værket består af en model af en imaginær, eksotisk storby, der monteres på hovedet. Den anden del af værket består af et sammenhængende farveprint på 27×10 meter, der monteres på væggen i det centrale opstigningspunkt i Dokk1.

Læs mere om udbuddene:
Invitationerne til begge prækvalifikationer med uddybende information kan findes på
projektets hjemmeside på www.urbanmediaspace.dk/udbud

På www.urbanmediaspace.dk er der også mulighed for at læse mere om omgivelserne og stederne og hente inspiration fra det hidtidige arbejde med projektet.

Del artiklen

'Tre kunstnere søges til udsmykning'

Facebook