Tre billedkunstnere modtager Statens Kunstfond livsvarige hædersydelse

Tre billedkunstnere modtager Statens Kunstfond livsvarige hædersydelse

Modtagerne af Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse 2021. Pressefoto, Statens Kunstfond.

Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelser er i år blevet tildelt 14 kunstnere, der repræsenterer vidt forskellige felter. På billedkunstområdet er det kunstnerduoen Hanne Nielsen og Birgit Johnsen samt Jakob Jakobsen, som modtager ydelsen.

Kunstfondens hædersydelse tildeles hvert år kunstnere, som har skabt et særligt bidrag til kunst- og kulturlivet i Danmark. Henrik Tvarnø, leder af Statens Kunstfonds repræsentantskab, udtaler om tildelingen:

”De 14 nye modtagere af hædersydelsen arbejder inden for helt forskellige kunstneriske felter, men fælles for dem er, at de med deres kunst har påvirket og beriget os. Hædersmodtagerne viser på allerfineste vis, at original og stærk skabende kunst både kan give os gode oplevelser og anledning til at reflektere over tilværelsen. Det er en stor glæde at kunne anerkende så dygtige personer for deres hidtidige virke og deres betydning for Danmark.”

Om motivationen for tildelingen skriver fonden følgende:

Hanne Nielsen og Birgit Johnsen har arbejdet sammen som kunstnerduo siden 1993, hvor videomediet har haft en central placering i deres produktion. De emner, de arbejder med, tager ofte udgangspunkt i det nære, men peger altid på en større samfundsrelevant problematik og ofte med en stor portion humor. Et eksempel er videoværket “Afrivning af løg” fra 1995, som i al sin enkelhed viser Hanne og Birgit, der i fællesskab river løg, så tårerne løber. De skildrer verden med en fin poesi samtidig med et vedholdende engagement i politiske problematikker såsom køns- og identitetsproblematikker. Deres eksperimenterende tilgang til videomediet har givet dem pionerstatus på den danske kunstscene.”

Læs også: Ugens kunstner: Hanne Nielsen & Birgit Johnsen

Og om Jakob Jakobsen skriver fonden: “Jakob Jakobsen har igennem sine mange kollektive projekter vedholdende insisteret på at omvælte magtens figurer. Han har igen og igen vist os samfundets skyggesider, og med aktivistiske og nytænkende strategier har han været en markant bidragsyder til diskussioner omkring politisk undertrykkelse i forsvar for samfundets svageste. Seneste års arbejder inkluderer “Mindesmærke for de 743 fanger på Livø fra 1911 – 1961″. Gennem en nuanceret dialog med overlevende og ofre, der var interneret på Livø samt Jakobsens detaljerede blik på institutionens historie, har han skabt et mindesmærke i papir, der reflekterer over de problematiske og komplekse sociale- og institutionelle magtstrukturer og de spor, de efterlader. For sit vedholdende, omfangsrige og stadigt afsøgende arbejde indstilles Jakob Jakobsen til Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse.”

Læs også: Da statuerne lagde sig – et kollektivt mindesmærke om et kollektivt trauma 

Læs også: https://kunsten.nu/journal/lydkunst-podcast-52-jakob-jakobsen-hospitalet/

Kilde Statens Kunstfond.

De 14 nye modtagere af hæderen er:
Bent Sørensen
Signe Cold og Christian Cold
Hanne Nielsen og Birgit Johnsen
Jakob Jakobsen
Kjeld Kjeldsen
Lone Hørslev
May el-Toukhy
Nicolaj Stochholm
Nikolaj Cederholm
Peter Jensen
Steffen Dam
Torben Schønherr

Om Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse:
• I alt 275 kunstnere modtager Statens Kunstfonds hædersydelse.
• De fordeler sig mellem de enkelte kunstarter: Billedkunst, litteratur, scenekunst, film, musik, arkitektur samt kunsthåndværk og design.
• Prisen tildeles skabende kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere.
• Der kan tildeles en ydelse, når den er blevet ”ledig” på grund af dødsfald blandt modtagerne.
• I 2021 modtager i alt 14 nye kunstnere hædersydelsen.
• Hædersydelsen er livsvarig.
• Ydelsernes størrelse bliver reguleret efter modtagerens øvrige indtægt.
• Kunstnere, der har en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på ca. 419.000 kr./år eller derover, modtager ingen ydelse.
• Den maksimale ydelse udgør ca. 169.000 kr./år før skat.

Læs mere om ydelsen, de 14 øvrige kunstnere, samt begrundelserne på Statens Kunstfonds hjemmeside.

Del artiklen

'Tre billedkunstnere modtager Statens Kunstfond livsvarige hædersydelse'

Facebook