The Travellers Box

The Travellers Box

Travellers box server, illustration. Foto: Daniel Shaw.

Billedserie

The Travellers Box

Daniel Shaw, Karen Ay, Helene Kazan, Steve Smith, Justin Jade Morgan, James R Ford, PISO, Per-Arne Sträng, John Huntington, Sanne Moe, Jacob Brogaard Larsen, Lars Vilhelmsen

Det netbaserede kunstprojekt The Travellers Box er aktuel med nye konceptuelle værker. New Zealandske Daniel Shaw og den britiske kunstertrio TangentProjects præsenterer den rejsende metalkasse i nye omgivelser.

Omdrejningspunktet for det netbaserede kunstprojekt The Travellers Box er en særlig rejsende metalkasse. Kassen fungerer som stafet mellem en række konceptuelle kunstnere, som hver især har til opgave at inddrage kassen i et kunstværk. Hvis dette lyder bekendt, er det fordi metalkassen har været på farten tidligere i forbindelse med The Travellers Secret Box og The Sandwich Box.

Lars Vilhelmsen kom på idéen med den rejsende metalkasse tilbage i 2004, og siden har projektet ikke bare skiftet navn et par gange, men også gennemgået en væsentlig udvikling.

Kreativitet i cyberspace
Regelsættet for projektets nuværende struktur er stukket ud på den dertil oprettede hjemmeside – et slags dokumenterende udstillingsrum i cyberspace. I lighed med de foregående projekter modtager kunstneren objektet, nu metalkassen The Travellers Box, og anvender den som en del af det overordnede konceptuelle værk.

Travellers Box server. Foto: Daniel Shaw.
Travellers Box server. Foto: Daniel Shaw.

Det er imidlertid værd at bemærke, at The Travellers Box indbefatter en større kommunikativ og analytisk dimension end tidligere set i Vilhelmsens projekter. Dette betyder, at de færdige værker, der vises på projektets hjemmeside, ikke blot dokumenterer metalkassens tilstedeværelse, som sådan, men også udførligt forklarer værkernes praktiske tilblivelse og idémæssige baggrund.

Formålet med denne udvidelse af konceptet er at skabe et kommunikativt og samvirkende rum for kunsten, hvor forskellige kulturelle, sociokulturelle og politiske områder kan udforskes gennem kreativitet og fantasi.

Vodskov og det store udland
The Travellers Box udgøres af 10 forskellige metalkasser og er inddelt i to afdelinger: The Local Box og The International Box. Strukturen for begge afdelinger er den samme, men hvor The Local Box, 1 kasse, er forankret i en lokal kontekst, hovedsageligt omkring Vodskov i Nordjylland, indbefatter The International Box udelukkende værker af international oprindelse.

Hjemmesiden www.thetravellersbox.org, hvor værkerne kan ses, opdateres jævnligt. Nyeste skud på stammen er to værker i den internationale afdeling. Begge er vidt forskellige refleksioner over metalkassens konceptuelle potentiale.

De nye skud på stammen
New zealandske Daniels Shaw’s værk, Travellers Box Server, omdanner metalkassen til hjemsted for en mobil webserver, hvis formål er at hente materiale fra Internettet ved hjælp af ulovlig fildeling. Helt konkret downloader Shaw en film fra Internettet; Gus van Zandts genindspilning af den gamle Hitchcock klassiker Psycho.

Filmen afspilles ikke for beskueren, men Shaw dokumenterer i stedet ved hjælp af fotografier, hvordan den ulovlige download finder sted. Værket har fysisk base forskellige steder i New Zealands hovedstad Wellington og spiller åbenlyst på metalkassens fysiske mobilitet. Netop mobiliteten muliggør det ulovlige og paranoia-ramte projekt, fordi den konstant kan flyttes til nye og sikrere lokaliteter.

Mapping liminopia composite with overlay. Foto: Karen Ay
Mapping liminopia composite with overlay. Foto: Karen Ay
Mapping liminopia drawing by tangent project . Foto: Karen Ay
Mapping liminopia drawing by tangent project . Foto: Karen Ay

Den britiske kunstnertrio TangentProjects har skabt et fantasifuldt urbant landskab, lilleputverdenen Liminopia, ved hjælp af genbrugsmateriale som er fundet tilfældigt hist og pist.

Arrangementet består blandt andet af pap, gamle reb og tomme emballager og minder om en arkitekturmodel over et fiktivt byrum med bygninger, vejnetstrukturer og grønne områder. The Travellers Box, som er vendt med bunden i vejret og placeret på en bakketop midt i det fiktive byrum, toner frem som en arkitektonisk mastodont. TangentProjects’ utraditionelle byplanlægning er ligeledes dokumenteret ved hjælp af fotografier.

Kommunikativt omdrejningspunkt
Begge værker har det kommunikative konceptuelle omdrejningspunkt tilfælles, og i kraft af deres tilstedeværelse på Internettet er der i sagens natur et særligt fokus på den stigende interaktion med teknologiske medier.

I Shaws tilfælde drejer det sig hovedsageligt om at illustrere, hvorledes elektroniske data udveksles ulovligt over Internettet ved hjælp af uautoriseret download. Hos TangentProjects derimod vægtes kunsternes indbyrdes samtaler om arkitektur og deres samarbejde omkring planlægningen og udformningen af værket.

Et værk i konstant udvikling
The Travellers Box
er et projekt under konstant udvikling. Diverse links til kunstnernes hjemmesider og blogs giver projektet en næsten uafgrænset karakter. Ligeledes giver hjemmesidens grundige tekst- og billedmateriale beskueren rig lejlighed til at dykke langt ned i metalkassens aktive færden.

Om projektet:

De deltagende kunstnere udvælges hovedsageligt af projektets kuratorteam. Projektets danske kuratorer er Jacob Brogaard Larsen, Sanne Moe og Lars Vilhelmsen (grundlægger).

Desuden består The Travellers Box af en lang række internationale medkuratorer: Karen Ay (London), Tulle Ruth (Oslo), Cole Wimpee (New York), Per-Arne Strang (Stockholm), James R. Ford (Wellington NZ) og WRMC Collective alias Andrew Y. Ames og Alexia Mellor (Boston).

Om metalkassen:

The Travellers Box (kunstobjektet) måler 31 cm i højden, 37 cm i længden, og er 12,5 cm bred. Kassen vejer 5 kg.

Billedserie

The Travellers Box

Daniel Shaw, Karen Ay, Helene Kazan, Steve Smith, Justin Jade Morgan, James R Ford, PISO, Per-Arne Sträng, John Huntington, Sanne Moe, Jacob Brogaard Larsen, Lars Vilhelmsen

Del artiklen

'The Travellers Box'

Facebook