Svampesystemer

Svampesystemer

Arbejdsmark, 2013. Morten Søndergaard citat, der pryder bogens bagside. (Pressefoto)

Billedserie

bog

Arbejdsmark

Christian Vind

Denne tredje og sidste udgivelse i trilogien Hvidpapirfeber fungerer fortræffeligt som fortættet fortælling af kunstnerens associationer. Med kunstfaglig præcision beskriver Christian Vind sin dybt personlige samling af fotografier, tryk og sager. En skattekiste udi æstetiske strøtanker og skæve ordningsprincipper.

Christian Vind har kredset om denne arbejdsform i flere år og har formidlet sine samlinger af fotografier, stumper og udklip både på tryk og i udstillinger.

Forsiden på Arbejdsmark. (Pressefoto)
Forsiden på Arbejdsmark. (Pressefoto)
Han griber til museumsverdenens og videnskabens præcise registration af fundne objekter – mål, dato for fund, historie, påskrifter og så videre.

Han benytter sig af fagfolkenes sprog – detaljerede beskrivelser og fodnoter udgør en vedtaget norm for beskrivelse af indsamlede værker. Genkendeligt fra alle kunstkataloger og kulturhistoriske udgivelser. Der omme bag i bogen. Referencerne, der er afgørende for udgiverens troværdighed.

Videnskabelig billedbog
Ved her at benytte bogformatet til sit kunstprojekt, giver han ligeledes læseren muligheden for virkelig at fordybe sig i materialet.

Efter første gennembladring fornemmer man et system – en tanke bag en øjensynlig tilfældig sammensætning af udklip. Man får øje på visuelle sammenfald – et fingeraftryk bliver til en rund labyrint, bliver til en spiralformet helleristning på et kirkeloft, bliver til Spiral Jetty af amerikanske Robert Smithson bliver til…

Et typisk opslag fra Arbejdsmark. (Pressefoto)
Et typisk opslag fra Arbejdsmark. (Pressefoto)

Men så springer det lige pludselig. Man taber tråden, bliver forvirret, kan ikke længere følge tanketråden, bladrer om bag i bogen, finder oversigten med nøjagtige beskrivelser af billederne, og så findes tråden igen. Man kan se associationerne, men hvordan er de opstået?

Imaginært fodfæste
Vind bevæger sig ind og ud af kunsthistorien, kulturhistorien og sine personlige tanker og med garanti meget mere, som man aldrig får øje på.

Bogværket her lykkes netop fordi det i sit stramme format ligner noget man kender. Man bliver i sagens natur nødt til at tage samlingen seriøst, og arkivtanken bag opfordrer til grundig gennemgang.

Opslag fra Arbejdsmark. (Pressefoto)
Opslag fra Arbejdsmark. (Pressefoto)
Det omhyggelige index, hvor fakta og personlige fortællimger smelter sammen. (Pressefoto)
Det omhyggelige index, hvor fakta og personlige fortællimger smelter sammen. (Pressefoto)

Samtidig lader Vinds egne uudtalte indsamlingsprincipper kun samlingen åbne sig delvist op for læseren. Kunstneren formår at skabe tilløbet til en sammenhæng, et system, som falder i øjnene, men, som et netværk af underliggende svampetråde – mycelium, får vi aldrig det hele at vide, ikke det fulde indblik. Vi får kun det, der lige præcis bryder overfladen i paddehatte.

Digteren Morten Søndergaard sætter denne tilstand på spidsen i denne sætning i bogen:

”Under arbejdsmarken findes myceliet”.

Svampen og systemet af underjordiske tråde, der her refereres til, bliver et sindbillede på systematikken, som er der, men altid er uden for vores synsfelt i sin fuldstændighed. Bravo!

Denne kurator var underholdt.

Arbejdsmark - en collage af 288 billeder

Arbejdsmark er det 3. og afsluttende bind i Christian Vinds Hvidpapirfeber-trilogi.
Motivisk og tematisk binder Arbejdsmark an til Hvidpapirfeber, vol. I fra 2003-04 samt to collager med titlerne ENTER I og ENTER II, vist på Brandts Klædefabrik i 2011 og på udstillingen Arbejdsmark, galleri Tom Christoffersen 2012.

Garnhæftet, glatafskåret omslagsbog på 240 sider, heraf 27 siders index.
Bogen kan anskaffes via Galleri Tom Christoffersen.

Billedserie

bog

Arbejdsmark

Christian Vind

Del artiklen

'Svampesystemer'

Facebook