Storm P.s forunderlige verden

Storm P.s forunderlige verden

Storm P.: Fransk skuespillerinde (Udsnit). Foto: Ulrik Eskekilde Nissen. © Storm P. Museet

Billedserie

Udstilling

Storm P. – Idealisme, religiøsitet og samfundskritik

12 jun 2011 4 sep 2011

Robert Storm Petersen

Museet for Religiøs Kunst
Se kort og tider

Robert Storm Petersen præsenteres i en omfattende retrospektiv udstilling nær den jyske vestkyst. Museet for Religiøs Kunst fremviser alsidigheden i Storm P.s oeuvre, og er således en glimrende mulighed for at opleve den folkekære kunstner og bladtegners motiviske og tekniske spændvidde.

En større ombygning af Storm P. Museet har muliggjort, at Museet for Religiøs Kunst i Lemvig har kunnet låne og vise et bredt udvalg af museets samling i et nært samarbejde. Udstillingen Storm P. – Idealisme, religiøsitet og samfundskritik dækker et væsentligt udsnit af kunstnerens omfangsrige produktion fra de tidlige år, Storm P.s rejse til Paris i 1906, til hans død i 1949.

Udstillingen er til dels kronologisk opbygget, men dog er hovedprincippet tematisk. Seks overordnede emner indfører overskueligt den besøgende i Storm P.s liv og levned: inspirationskilder og oplevelser skildrer kunstnerens vej til sin egen særegne og fabulerende stil, med hvilken han tog det ganske samfund og ikke mindst dets finere herskaber under kærlig behandling.

Storm P.: Absintdranker. Foto: Ulrik Eskekilde Nissen. © Storm P. Museet
Storm P.: Absintdranker. Foto: Ulrik Eskekilde Nissen. © Storm P. Museet

Storm P.'s portræt af en ung dame på boulevarden. Foto: Ulrik Eskekilde Nissen. © Storm P. Museet.
Storm P.’s portræt af en ung dame på boulevarden. Foto: Ulrik Eskekilde Nissen. © Storm P. Museet.

Den velkendte streg
Storm P. var en glimrende modernistisk maler, hvilket ofte glemmes eller overses pga. den utrolige mængde fantastiske bladtegninger og mindeværdige citater, han frembragte igennem årene. Allerede tidligt i udstillingen fornemmes den senere så kendte kunstneriske streg; ligesom evnen til at fremhæve karikerede kendetegn kommer til udtryk

Under temaet Paris og det moderne liv opleves således en grønhovedet absintdranker, en skuespillerinde med et ikke tilfældigt placeret modermærke på venstre kind samt en ung dame på boulevarden, hvor de røde læber og barmen intet lader tilbage. Sådanne overdrivelser og fremhævelser af særtegn viser tydeligvis overgangen til dagbladstegningen og tegneseriestilen, hvorfor linjen mellem den unge Robert Storm Petersen og den senere så velkendte Storm P. er ganske åbenbar.

Et bredt virke
I rummet for Modernismen kan opleves værker fra omtrent samme tid, første årti af det 20. århundrede, med titler som De gale og Angst eller syfilis. Inspirationskilden her er ikke til at tage fejl af: Edvard Munch skriger så at sige igennem.

Storm P.: De Gale. Pressefoto. © Storm P. Museet
Storm P.: De Gale. Pressefoto. © Storm P. Museet
I selvsamme rum opleves endvidere en lettere overraskende side af Storm P.s kunstneriske virke: abstrakte kompositioner lavet i årene mellem 1913-20. Ingenlunde så spændende eller veludført som det resterende værk, men de fremviser tydeligt hans interesse for og opmærksomhed på kunstbevægelser i udlandet.

Her opleves også den første af syv montrer med nogle af Storm P.s mest velkendte og elskede tegninger, bl.a. Opfindelserne, De tre smaa Mænd, Nummermanden, Peter og Ping og Dagens Flue. Endvidere opleves også flere fine eksempler på kunstnerens kunstneranekdoter.

Den sidste dans og livets cirkus
Sidste del præsenterer to temaer, der glimrer sammen, Religiøsitet og eksistens samt Livets cirkus, idet emnerne hænger uundgåeligt sammen i Storm P.s univers. Livet er jo et cirkus, hvor man træder ind og bukker, render rundt, bukker igen og går ud – for at omskrive et af hans kendte citater.

Her opleves nogle af udstillingens herligste værker; dystre og alvorlige emner liver gevaldigt op under kunstnerens kærlige hånd – og døden ender med at virke som en lettere finurlig, men ganske passende omstændighed. Ligesom Døden personificeret såmænd blot er en lunefuld gavtyv, snarere end en almægtig og nådesløs hersker.

Livets cirkus viser flere eksempler på samme emne; ikke mindst den velkendte Linedans. Fra vugge til grav, 1945, og det lille, forrygende værk med selve titlen Livets cirkus, ca. 1946.

Storm P.: Linedans. fra vugge til grav. Privateje. Pressefoto.
Storm P.: Linedans. fra vugge til grav. Privateje. Pressefoto.
Storm P.: Livets cirkus. Foto: Ulrik Eskekilde Nissen. © Storm P. Museet.
Storm P.: Livets cirkus. Foto: Ulrik Eskekilde Nissen. © Storm P. Museet.

Et lærerigt og tidløst univers
Den besøgende kommer således vidt omkring i Storm P.s forunderlige verden. I forhold til udstillingsstedet, Museet for Religiøs Kunst, kan det fint forsvares at udstille danskernes yndlingshumorist. Temateksterne søger også i flere tilfælde at inddrage det religiøse aspekt, om end det ikke er nødvendigt.

De religiøse emner er oftest at finde i Storm P.s motiver; sine steder karikeret, andre steder vendt på hovedet eller bare ude af fokus – men der er hele tiden en voksen-pegefinger at fornemme, om end den til alle tider leveres med et glimt i øjet og et smil på læben.

Vi var alle sammen hans yndlingsmotiver, modellerne for hans skarpe tegninger og bemærkninger; og det er os, Storm P. (stadig) ler ad. Han svarede selv:

”Jamen, jeg er ikke morsom. Det er derimod dét, jeg ser!”

Bedre kan det ikke siges! Således kan vi for en stund gå på museum nær den jyske vestkyst, tage os selv og hinanden til syns og få et hjerteligt grin. Samtidig, ej at forglemme, er udstillingen godt opbygget, rummer så fine værker, at enhver kan fornemme de kunstneriske evner og giver et fornemt indblik i Storm P.s vidunderlige og tidløse univers.

Billedserie

Udstilling

Storm P. – Idealisme, religiøsitet og samfundskritik

12 jun 2011 4 sep 2011

Robert Storm Petersen

Museet for Religiøs Kunst
Se kort og tider

Del artiklen

'Storm P.s forunderlige verden'

Facebook