Store Robert i modvind

Store Robert i modvind

Store Robert set fra Trekroner. Fotomanipulation: Cowi A/S

Københavns Kommune kræver nu garanti for finansieringen af det 72,5 meter høje vartegn, som efter planen skal placeres ved indsejlingen til Københavns havn.

Københavns Kommune har takket ja til at modtage kæmpeskulpturen Store Robert tegnet af billedhuggeren Robert Jacobsen. Projektet kommer til at koste omkring 200 millioner kroner, og nu vil kommunen have garanti for at midlerne til skulpturen findes, inden de tekniske forundersøgelser sættes i gang.

"Der er ingen, der sætter penge af til noget, der er et måske"
Giverne er initiativgruppen Selskabet til Skabelse af Store Robert med erhvervsmanden Frank Johansen i spidsen. Johansen udtaler i et interview med Politiken den 20. oktober, at økonomien til projektet findes. Dog tilføjer han: "Det er klart, at de instanser, der giver tilsagn om at støtte sådan et projekt, skal vide helt, helt konkret, at nu er alle de formelle tilladelser på plads. […] Der er ingen, der sætter penge af til noget, der er et måske."

Kommunen vil altså se penge før de giver tilladelser, mens erhvervsfolkene vil se endelige tilladelser før de giver endelige tilsagn.

Fortsættelse af en føljeton
Med til historien hører, at Store Robert har været genstand for en større debat siden sommeren. Akademiraadet har kritiseret placeringen og proportioneringen af skulpturen. Kunstneren Per Arnoldi har gjort det til sin mærkesag at forhindre opførelsen af skulpturen.

Og senest har Billedkunstnernes Forbund kritiseret Københavns politikere for at glemme at rådføre sig med kunstfagligheden, inden de takker ja til så stort et projekt i det offentlige rum.

Del artiklen

'Store Robert i modvind'

Facebook