Store ord om værktøj?

Billedserie

Udstilling

Sleepless

17 maj 2008 5 jun 2008

Tomaz Kramberger

Spanien19C
Se kort og tider

Store ord om værktøj?

Det kan være forpligtende at tage store ord som Birth og Death i brug, men Tomaz Kramberger formår i værket Sleepless at bringe dem i spil på en anderledes og spændende måde.

Udstillingsrum og værk
Udstillingsrummet på udstillingsstedet Spanien19C er blevet inddraget i Tomaz Krambergers værk, der består af fire hvidmalede vægge med hver sit påmalede ikon af et værktøj. Vægfladerne er tilføjet det eksisterende rum 50 cm fra rummets oprindelige murflade, hvilke giver rummet et anderledes neutralt udtryk, som lader ikonerne stå særlig tydeligt frem. Værket afsluttes af fire flag, der blafrer fra loftet påtrykt hver sit udsagn.

Vue over tre af udstillingens fire vægge og flag. Foto: Kim Grønborg
Vue over tre af udstillingens fire vægge og flag. Foto: Kim Grønborg

Symbolik
Fire forskellige farver (gul, rød, grøn og sort) binder flagenes udsagn Birth, Work, School, Death sammen med vægfladernes ikoner, der forestiller henholdsvis knivtang, sav, svensknøgle og hammer. Fordi en fødsel ikke har nogen umiddelbar sammenhæng med en knivtang, bliver vi som beskuere opmærksomme på, hvordan vi som moderne individer formår at navigere rundt mellem og danne overensstemmelse i skilte, ikoner og tegn. Man forener de to elementers udsagn, så de understøtter hinanden, eksempelvis ved at knivtangen illustrerer, hvordan en fødsel er et barn, der bliver "trukket ud".

Væg med knibtang. Foto: Kim Grønborg
Væg med knibtang. Foto: Kim Grønborg

Livets cyklus
De fire udsagn er grundlæggende elementer i vores liv. Birth og Death har en naturlig og ufrivillig karakter, mens Work og School er obligatoriske dele, som sociale konstruktioner har indlejret i vores livscyklus. Sammensætningen af tekst og ikon illustrerer, hvordan begrebernes signalværdi er manipulerbare, og at de derfor har mange forskellige betydninger. Selvom begreberne har universel gyldighed og er noget, vi alle forholder os til, gør vi det på forskellig vis, både på det personlige plan og mere eksplicit på tværs af kulturer. Flagene underbygger denne tanke om kulturelle skel, fordi flag symboliserer en bestemt gruppe, nation eller lignende. Værktøjet står som et afsluttende billede på den måde, vi hver især, side om side, søger redskaber til at bearbejde de ovenstående dele af livet.

Tomaz Kramberger er en tysk/engelsk kunstner. Han blev Master of Fine Art fra Chelsea College of Fine Art and Design, London i 2006 og har diploma (MA) fra Academy of Fine Arts i Munich, 2003.

Billedserie

Udstilling

Sleepless

17 maj 2008 5 jun 2008

Tomaz Kramberger

Spanien19C
Se kort og tider

Del artiklen

'Store ord om værktøj?'

Facebook