Statens Værksteder for Kunst og Håndværk

Statens Værksteder for Kunst og Håndværk

Arbejde i træværkstedet under faglig rådgivning. Foto: Janne Klerk.

Centralt i København, med udsigt til havnen, Børsen og Københavns tage og spir ligger Gammel Dok Pakhus. Her finder et skiftende udvalg af professionelle kunstnere og designere inspiration og ro til fordybelse på Statens Værksteder for Kunst og Håndværk.

Igennem tiden har mange store, spektakulære projekter fundet deres form i pakhusets historiske omgivelser. I de højloftede atelierer har kunstnere som Jørgen Haugen-Sørensen, Viera Collaro og performeren Seimi Nørregaard huseret, og i de veludstyrede træ- og metalværksteder er bl.a. Sophia Kalkaus geometriske skulpturer og designeren Kasper Saltos stoleprojekter blevet ført ud i livet – for nu blot at nævne nogle få.

Processen er i højsædet, når kunstnere og designere indtager dokkens faciliteter. Værkstedernes avancerede udstyr og den tekniske assistance, der ydes, har igennem mere end 20 år udgjort en unik faktor i dansk kulturliv. De klassiske værkstedsfaciliteter som grafik og foto finder man her, såvel som træ- og metalværksted, keramik, tekstil, væv og ikke mindst konserveringsværksted, men begrænsningen for, hvad der kan udføres på stedet, ligger praktisk taget kun i brugerens egen tilgang.

Flere og flere medbringer eget it-udstyr, som inddrages i den kunstneriske eller designmæssige proces – senest har den hollandske tekstilkunstner Sytze Roos og væveren Grethe Sørensen for eksempel eksperimenteret med computervævning på stedet. Således bevæger pakhuset sig også med tiden og ændrer sig i takt med, at brugernes arbejdsmetoder forandres.

Atelier P5. Foto: Janne Klerk.
Atelier P5. Foto: Janne Klerk.
Atelier P1. Foto: Janne Klerk.
Atelier P1. Foto: Janne Klerk.

Fordybelse, netværk og dialog
Et arbejdsophold på Statens Værksteder er gratis, og der er mulighed for at søge om plads fire gange årligt. For mange er det centrale ved et ophold typisk arbejdsroen og muligheden for at fordybe sig, og her giver stedet de optimale betingelser. Pladsen fordeler sig over 5 etager, og her er både rum til stilhed og koncentration såvel som dialog og vidensudveksling.

”Mødet med andre kunstnere og designere, muligheden for at indgå i netværk og skabe nye, dynamiske relationer spiller en stor rolle for mange i dag. Her lægger pakhuset rum til det uformelle møde, og vi arbejder også med muligheden for i fremtiden at afholde workshops og foredrag,” fortæller Frederik Hardvendel, der er direktør for Statens Værksteder For Kunst og Håndværk. Han understreger også, at der i forhold til det rent praktiske omkring materialer, transport mv. er masser af muligheder for at trække på stedets og personalets mangeårige erfaringer.

Interiør fra gæsteboligerne. Foto: Janne Klerk.
Interiør fra gæsteboligerne. Foto: Janne Klerk.
Gæsteboliger til rådighed
100 meter fra pakhuset råder Statens Værksteder over 3 gæsteboliger beliggende i en klassisk Christianshavnerbygning. Ansøgere fra provinsen og udlandet kan søge om ophold i lejlighederne samtidig med et arbejdsophold i atelier eller værksted. Det betyder ro i forhold til arbejdsprocessen, og hvis man har behov og mulighed for at tage familien med, er der også plads til det. Når man arbejder på Statens Værksteder er der adgang til faciliteterne 24 timer i døgnet. Der er altså ingen begrænsninger, og du kan lægge din arbejdstid, som du vil. Det giver mulighed for at arbejde intensivt og sammenhængende, eksempelvis med en udstilling som mål.

Mange af stedets brugere arbejder frem imod et bestemt produkt, det være sig udstilling eller anden offentliggørelse, men huset har også plads til eksperimenter i materialer og udtryk, hvilket den lange liste over projekter udført siden midten af 80’erne er et klart vidnesbyrd om. Ofte bliver lokalerne desuden gæstet af internationale kunstnere – til efteråret er det eksempelvis den tyske billedkunstner Christoph Ruckhäberle, der lægger vejen forbi for at forberede sin udstilling til Galleri Nicolai Wallner.

Mangfoldigheden i projekttyperne er altså stor, og tidens diversitet i kunst- og designbilledet vil forhåbentlig blot være med til at cementere Statens Værksteders position og betydning for kulturlivet, nationalt såvel som internationalt. Husets styrke ligger nemlig i høj grad i at kunne rumme og facilitere de mange forskellige udtryk og arbejdsformer, som billedkunst, kunsthåndværk og design byder på.

Statens Værksteder for Kunst og Håndværk er en institution under Kulturministeriet og har eksisteret siden 1986. Stedet stiller atelierer, værksteder og gæsteboliger til rådighed for kunstnere, designere, kunsthåndværkere og konservatorer. Der er ansøgningsfrist 4 gange om året, og ansøgningerne behandles i fire områdeudvalg inden for billedkunst, kunsthåndværk, design og konservering. Læs mere om faciliteter og ansøgningskriterier på www.svkh.dk.

Del artiklen

'Statens Værksteder for Kunst og Håndværk'

Facebook