Statens Kunstfond udgiver rapport om kunst i det offentlige rum

Statens Kunstfond udgiver rapport om kunst i det offentlige rum

Randi & Katrine: Tekandepavillon, 2011, Rosenhaven Plejecenter, Ballerup. Foto: Randi & Katrine

Ny national undersøgelse giver et samlet overblik over, hvor mange økonomiske midler kommuner, regioner og staten investerer i kunst i det offentlige rum.

75 ud af 98 danske kommuner har deltaget i undersøgelsen ‘Kunst i det offentlige rum. Nationalt overblik over offentlige økonomi, praksis og formål’, som Statens Kunstfond har bedt rådgivningsvirksomheden Manto om at udarbejde.

Rapporten kortlægger, hvor mange økonomiske midler staten, regionerne og kommunerne anvendte på kunst i det offentlige rum i 2014. Som det fremgår, investerer størsteparten af kommunerne i kunst i det offentlige rum, men der er stor forskel på, hvor meget der anvendes på kunstområdet.

Helsingør, Assens, Aalborg, Lolland og Kolding er nogle af de kommuner, der arbejder målrettet på at styrke kunsten i det offentlige rum. Mens andre kommuner som Hedensted, Holstebro og Slagelse anvender få midler på området.

Rapport fra Statens Kunstfond giver overblik over den nationale økonomiske investering i kunst i det offentlige rum. Kilde: Statens Kunstfond
Rapport fra Statens Kunstfond giver overblik over den nationale økonomiske investering i kunst i det offentlige rum. Kilde: Statens Kunstfond

Ydermere dokumenterer rapporten, at kommunernes og regionernes økonomiske midler til kunst i det offentlige rum samlet set overstiger statens. I 2014 prioriterede kommunerne 13 mio. kroner til kunstrelaterede projekter og værker, hvor regionens investeringer lå på 28,8 mio. kroner – herunder i forbindelse med sygehusbyggerierne. Staten har i perioden 2011-2014 i gennemsnit anvendt 23,7 mio. kroner årligt på området.

Søren Taaning, formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, siger:

“Vi kan se, at Statens Kunstfonds indsats på dette område kun er en del af et større felt, hvor kommuner og regioner spiller en betydelig rolle. Jeg håber, at rapporten giver anledning til øget videndeling blandt de offentlige aktører, så vi kan arbejde sammen om at styrke kvaliteten, mangfoldigheden og betydningen af de offentlige kunstprojekter. Det er et fælles samfundsanliggende, at borgere i hele landet oplever betydelig kunst i hverdagen.”

Bedre livskvalitet for borgerne
Den økonomiske investering i kunst i det offentlige rum går både til udsmykning og forskønnelse af byrum. Flere kommuner peger dog også på, at kunst ude i offentligheden medvirker en styrkelse af den lokale identitet, skaber dialog og refleksion samt øger borgernes livskvalitet. Det er med andre ord centralt – gennem kunsten – at synliggøre fælles historier og samle borgere og erhvervsliv om udviklingen af lokalsamfundet.

”Det er første gang, vi har et samlet overblik over det offentliges engagement i produktion af kunst i det offentlige rum. Danske kommuner er ikke forpligtet til at investere i kunst. Når de gør det alligevel, påtager de sig et betydeligt ansvar, der har direkte betydning for borgerne i hverdagen. Kunsten bidrager på den måde positivt til at styrke den lokale identitet rundt omkring i Danmark – og så er kunsten ofte katalysator for kritiske samtaler og en god offentlig debat om vores fælles værdier,” fortæller Taaning.

Du kan læse hele rapporten her.

Fakta om rapporten:

Manto A/S har i efteråret 2015 gennemført kortlægningen for Statens Kunstfond og har efterfølgende udarbejdet rapporten 'Kunst i det offentlige rum. Nationalt overblik over offentlige økonomi, praksis og formål', februar 2016. Kortlægningen består af en spørgeskemaundersøgelse, som 75 af landets 98 kommuner har besvaret, og som er blevet uddybet gennem 11 kvalitative interviews. Alle fem regioner har bidraget med oplysninger gennem kvalitative interviews med byggechefer samt med projektledere i tre udvalgte sygehusprojekter.

Oplysninger på statens område er indhentet fra Transport- og Bygningsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Miljøministeriet, Uddannelse- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet.

Nøgletal

• I 2014 har kommunerne samlet set investeret 13 mio. kr. i kunst i det offentlige rum.

• Kommunerne investerer typisk 50.000-200.000 kr. i et enkelt kunstprojekt, mens enkelte investerer op til 2 mio. kr. i et enkelt projekt.

• For 1/3 af kommunerne er ny kunst i det offentlige rum en del af en kulturpolitisk strategi.

• Regionerne investerer i disse år i gennemsnit 28,8 mio. kr. om året i kunst i sygehusbyggeri, og staten investerer i gennemsnit 23,7 mio. kr. i kunst i det offentlige rum.

Del artiklen

'Statens Kunstfond udgiver rapport om kunst i det offentlige rum'

Facebook