Statens kunstfond tildeler Erik A Frandsen livsvarig hædersydelse

Statens kunstfond tildeler Erik A Frandsen livsvarig hædersydelse

En stor del af Erik A. Frandsens værk tager afsæt i 'banale' billeder fra rejser, hans private liv, blomsterbuketter, interiører etc. Udsnit af maleri. Pressefoto

"Det kræver radikale kunstneriske greb at vriste nyt ud af almene temaer". Erik A Frandsen hædres for sin indsats over 30 år.

”Livsvarige ydelser” fra Statens Kunstfond skiftede 1. januar 2014 navn til ”hædersydelser”.

Hædersydelserne er – ligesom de hidtidige ydelser – livsvarige. De tildeles kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at vedkommende har placeret sig afgørende som kunstner.

Det er altså for sin lange, udtryksstærke oeuvre gennem over 30 år, at Erik A. Frandsen får en livsvarig hædersydelse.

Uddrag fra begrundelsen:
”Det kræver radikale kunstneriske greb at vriste nyt ud af almene temaer. Det ved Erik A. Frandsen godt, og det er netop i spændingen mellem temaet og dets kunstneriske, materialemæssige behandling og den modstand, det frembryder, at styrken opstår”

Læs hele begrundelsen her

Om Statens Kunstfonds hædersydelser:
Tildelingen af hædersydelserne sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten i den kunstneriske produktion.

Der er i alt 275 hædersydelser til rådighed. Størrelsen på ydelsen afhænger af modtagerens øvrige indkomst og bliver beregnet hvert år på baggrund af et gennemsnit af modtagerens skattepligtige indkomst i de seneste tre år.

Kunstnere, der får tildelt hædersydelse efter 1. januar 2014 og har en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på ca. 382.200 kr./år eller derover, modtager ingen ydelse.

Den maksimale ydelse udgør ca. kr. 154.000kr./år (før skat)

Læs mere om hædersydelser

Del artiklen

'Statens kunstfond tildeler Erik A Frandsen livsvarig hædersydelse'

Facebook