Spor på Hærvejen

Spor på Hærvejen

Bente Skjøttegaards Spor på Hærvejen. Foto: Vejen Kunstmuseum

Kunst på Hærvejen

Bente Skjøttgaard

Ved hjælp fra en flok fredet jysk landbrugskvæg, har Bente Skøttegaard skabt Spor, et 30 m2 stort relief i ler, der kan opleves nedfældet i en mark langs Hærvejen.

Kunstneren har ladt sig inspirere af historien om, at der i 1600-tallet årligt blev drevet 100.000 okser ad Hærvejen til kvægmarkerne i Tyskland og Holland. Denne vandring har resulteret i værket Spor, hvor en flok kvæg er blevet drevet hen over en 10 tons tung lerflade. Således har dyrene sat deres tydelige klovspor i det våde ler, som siden er blevet brændt.

Spor kan opleves på Hærvejen nord for Bække, hvor reliefet er nedfældet i en mark, så man kan gå ind over og opleve klovsporene.

Projektet er en del af Statens Kunstfonds projekt Kunst langs Hærvejen. 12 kunstnere der arbejder indenfor musik, arkitektur, billedkunst med mere deltager. De præsenterer i 2010-2011 deres værker langs Hærvejen med det formål at etablere et forløb af kunstoplevelser langs Hærvejen. Læs mere om projektet her.

Bente Skjøttegaards Spor indvies med et specialarrangement, der finder sted ved reliefet lørdag den 9. april kl. 15.00.
Derefter vises dokumentarfilm om værkets tilblivelse i det nærved liggende Kragelund Forsamlingshus.

Se mere om kunstneren, samt en nærmere stedangivelse her.

Kunst på Hærvejen

Bente Skjøttgaard

Del artiklen

'Spor på Hærvejen'

Facebook