Som talt ud af tuben. Tal R på Louisiana

Billedserie

The Sum

6 jan 2007

Tal R

Som talt ud af tuben. Tal R på Louisiana

[Reportage] Et hot shot er andet og mere end navnet på en promille-bombe. Det kan også bruges som beskrivelse af Tal R’s rolle på den aktuelle kunstscene. Denne er nu sat på Louisiana Contemporary.

Kvadrater med format
Øjeblikkeligt suges man ind i rummet på Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk, som for tiden danner ramme om den mangfoldige udstilling The Sum, der blandt andet præsenterer et antal store, kvadratiske malerier af billekunstneren Tal R. Kunstneren har som bekendt i de senere år markeret sig stærkt på både nationale og internationale kunstscener.

”Det er svært ikke at holde af Tal R’s billeder”. Udsagnet kan tilskrives billedkunstneren Søren Behnke, der besøgte udstillingen samtidigt med denne kunstskribent – og anskuelsen er det vanskeligt at fremdrage argumenter imod. Man finder med The Sum ret omgående ud af, hvorfor Tal R har fået den status, han besidder. Intet er tilfældigt i den sammenhæng.

Interiørbillede fra udstillingen på Louisiana. Foto: Lars Svanholm
Interiørbillede fra udstillingen på Louisiana. Foto: Lars Svanholm

Tal R: Hüsker Dü. Foto: Jochen Littkemann
Tal R: Hüsker Dü. Foto: Jochen Littkemann

Det monumentale maleri
Omdrejningspunktet er maleriet i sin mest monumentale udgave. Tal R har i en vis forstand spændt ben for sig selv i udarbejdelsen af de 250 x 250 cm store lærreder. Dette benspænd består af en palet, der begrænser sig til farverne brun, rød, orange, hvid, sort, pink og grøn. 17 malerier udgør afkastet af dette koncept.

Man kunne mageligt forestille sig et tilsvarende antal meget ensartede billeder, men det er på ingen måde tilfældet. Tværtimod optræder de 17 værker som sprudlende, modsætningsfyldte udsagn, der taler til beskuerens fantasi på en ret overbevisende måde. I samme rum, i Louisianas sydfløj, vises samtidigt syv såkaldte vitriner, som går i dialog med de grandiose malerier med udgangspunkt i kunstnerens syvfarvede palet. Farverne er påført ublandet på de 17 lærreder.

Tal R: Model Alone In Studio. Foto: Jochen Littkemann
Tal R: Model Alone In Studio. Foto: Jochen Littkemann

Interiørbillede fra udstillingen på Louisiana. Foto: Lars Svanholm
Interiørbillede fra udstillingen på Louisiana. Foto: Lars Svanholm

Motivet og den rene farve
Tal R’s maleriske univers er stærkt sammensat. Hans arbejde bærer præg af et tilsyneladende fravær af systemer. I adskillige tilfælde står farverne klare og rene. I andre forholder de sig pastose som udtryk for, at der er arbejdet længe og søgende med særskilte fragmenter i malerierne. I de tilfælde, hvor der er valgt et traditionelt udtryk med oliefarven påmalet et helt lærred, perspektiveres dette ikke udelukkende ved hjælp af farvernes indbyrdes karakterer, men også i kraft af disses valørmæssige intensiteter. I andre tilfælde er malerierne sammenstykket af flere lag lærred, og dermed opstår en anden og ikke mindre intens dynamik.

Et maleri har som oftest fire sider, og inden for rammerne af disse skaber Tal R sin verden af både genkendelige og abstrakte indslag. Han afprøver konstant farvernes indbyrdes virkninger, ligesom han gennemfører nogle overordnede motiviske indgreb på de store lærreder. Han arbejder med ornamentet som et samlende element i specifikke kompositioner. Farverne optræder ofte klemt direkte ud af tuberne, hvorved de fremstår i deres rene og uforfalskede tilstand. Dette princip er gennemgående i det maleriske forløb på udstillingen.

Kontemporær med historiske referencer
Motiverne spænder vidt – ofte med karikerede menneskefigurer i centrum. Disse kan fremstå som et utal af maskerede individer, som f.eks. i Night Is No Black, som er et af de helt nye værker på udstillingen. Et andet af disse Black River viser en kvinde på en grøn bro, der tilsyneladende er ved at blive opslugt af en gitterkonstruktion, som er udarbejdet af et antal streger i forskellige farver, klemt ud af farvetuberne i et sirligt mønster. Værket Hüsker Dü giver i sin abstrakte form langt større associationer til en skov end til det legendariske amerikanske post-punk-band.

Tal R fremstår, som en kontemporær kunstner, hvilket er ret logisk i kraft af, at han stadig er ung. Alligevel er der historiske referencer i et maleri som Model Alone In Studio fra 2006. Her er det vanskeligt at overse en tydelig inspiration fra en maler som Picasso. Den 40-årige Tal R har dog, som i de øvrige tilfælde, signeret sit værk. Naturligvis med bogstaver presset ud af malertuben.

Portræt af Tal R. Foto: Albrecht Fuchs
Portræt af Tal R. Foto: Albrecht Fuchs

Interiørbillede fra udstillingen på Louisiana. Foto: Lars Svanholm
Interiørbillede fra udstillingen på Louisiana. Foto: Lars Svanholm

Grafikkens intimitet
Udstillingen med de 17 malerier suppleres med et mindre rum, hvori der er udstillet et stort antal grafiske arbejder. Her er tale om raderinger og ætsninger, der vises på fire vægge ophængt i tre rækker, ramme ved ramme. Tal R’s talent kommer til udtryk på en anderledes intim måde i disse små sort-hvide arbejder. Den motiviske tematik i disse værker er imidlertid i flere tilfælde den samme, som man oplever den i kunstnerens malerier.

Det er overraskende at stifte et så koncentreret bekendtskab med Tal R’s leg med grafikken. For det er, hvad kunstneren vel i virkeligheden gør? Leger sine værker frem? Disse bærer i hvert tilfælde præg af en kolossal malerglæde og fortællelyst.

Billedserie

The Sum

6 jan 2007

Tal R

Del artiklen

'Som talt ud af tuben. Tal R på Louisiana'

Facebook