SMK under sparekniven

SMK under sparekniven

SMK vil fra det nye år åbne en time senere end normalt om formiddagen. Kl. 11 i stedet for 10. Det kan få konsekvenser for antallet af skole- og daginstitutionsbesøgene. Pressefoto

Som led i regeringens spareplan vil driftsbevillingen for Statens Museum for Kunst blive reduceret med 16 millioner kroner over de næste fire år. Det betyder blandt andet, at museet forkorter åbningstiden og ønsker at genindføre betalt entré.

Driftsbevillingen for Statens Museum for Kunst vil i lighed med alle andre statslige institutioner blive reduceret med 2 procent i 2016, 4 procent i 2017, 6 procent i 2018 og 8 procent i 2019. I alt løber besparelserne op i omkring 16. mio. kr. over de næste fire år. En melding, som SMK nu tager konsekvenserne af.

Fra 2016 indfører museet færre åbningstimer, nedlægger ni stillinger eller reducerer medarbejdere i timetal – herunder stillinger inden for museets kerneområder som fx forskning, bevaring og formidling. Samtidig nedlægges Den Kongelige Afstøbningssamlings to ugentlige åbningsdage, og der vil i fremtiden også blive brugt færre midler til indkøb af kunst til museets faste samling. I sidste ende kan besparelserne medføre, at SMK udvikler færre udstillinger, særligt fra udlandet. Det oplyser direktør for SMK Mikkel Bogh til DR Nyheder.

Færre åbningstimer
SMK har årligt omkring 400.000 besøgende. Af dem er cirka 50.000 børn og unge, der deltager i undervisningsforløb eller besøger museet som led i deres uddannelse. Det er især dem og andre formiddagsgæster, som museets kortere åbningtider vil ramme, fordi museet fra 2016 åbner kl. 11 i stedet for 10. Det kan komme til at påvirke netop antallet af besøg fra daginstitutioner og skoler, mener Bogh.

”Vi vil nøje følge, hvilke konsekvenser de nye åbningstider har for daginstitutionsbørn og skolebørn, som vi har mange af om formiddagen. Børn og unge er et indsatsområde for os, og vi håber derfor, at skoler og børnehaver fortsat vil besøge os – bare en time senere,” udtaler han.

SMK vil afskaffe gratis entré
For at kunne imødekomme de økonomiske udfordringer arbejder SMK ligeledes på at genindføre entré til alle museets udstillinger. Siden 2006 har det været gratis at opleve SMK’s samling og permanente udstillinger, men det er måske snart slut.

Sammen med Nationalmuseet, hvor der også skal spares, har museet sendt et brev til kulturminister Bertel Haarder og bedt om lov til at genindføre betalt entré. Det skriver Politiken den 1. december 2015.

Det kan dog have konsekvenser for den kompensation, som SMK årligt modtager af staten. I et interview til DR Nyheder udtaler både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at de er åbne for, at museet vil opkræve entré for voksne, men de påpeger også, at de mange millioner, som SMK årligt modtager i kompensation, skal genovervejes, hvis forslaget skal gennemføres.

- Reduktionen i driftsbevillingen vil betyde, at SMK skal spare ca. 1,6 millioner kroner årligt.

- Nationalmuseet er også berørt af regeringens spareplan. Museet har aflyst to særudstillinger (Carsten Nieburhs arabiske rejse og Vestinderne). Orlogsmuseet bliver nedlagt som selvstændig museum, og udstillingerne flyttes i stedet til Tøjmuseet.

Del artiklen

'SMK under sparekniven'

Facebook