Skulderklap til Statens Museum for Kunst

Skulderklap til Statens Museum for Kunst

Museumsdirektør fra Statens Museum for Kunst Karsten Ohrt. Pressefoto.

SMK - Statens Museum for Kunst
Se kort og tider

Ole Haslunds Kunstnerfond har netop skænket museumsdirektør for Statens Museum for Kunst Karsten Ohrt Hæderslegatet på 100.000 kr. Samtidig modtager museets museumsinspektør Birgitte Anderberg Rejselegatet på 40.000 kr.

I begrundelsen for tildelingen af Karsten Ohrt med Hæderslegatet hedder det blandt andet:

“Museumsdirektør, mag.art i kunsthistorie Karsten Ohrt bestrider posten som direktør for Danmarks største kunstmuseum, og på få år har han formået at gengive museet en samlingsmæssig, udstillingsmæssig, forskningsmæssig og formidlingsmæssig profil, der er respekt om i fagkredse, som tiltrækker meget store fondsmidler og som ikke mindst har gjort museet af navn, men nu også af gavn, til Danmarks centrale kunstmuseum, der besøges af et stort og et bredt udsnit af besøgende.”

Anderberg belønnet for sin formidlingsevne
Birgitte Anderbergs rejselegat er blandt andet begrundet i hendes tilrettelæggelse af udstillingen med Bjørn Nørgaards værker på Statens Museum for Kunst: 

“Udstillingens nedslag i bestemte dele af Bjørn Nørgaards enorme produktion vidnede om et stort overblik og samtidig en sikker dømmekraft og modet til at være selektiv og pointeret i en udstilling, der omfatter så mange års billedkunstnerisk arbejde i så mange forskellige materialer og udtryk.”

“Inden dette projekt har Birgitte Anderberg arbejdet på flere danske museer og været produktiv i mange andre sammenhænge ikke mindst i forhold til kunst udført af kvindelige kunstnere. For evnen til at finde den skarpe vinkel og for at kunne formidle svære problemstillinger i enorme stofmængder tildeles Birgitte Anderberg Ole Haslunds Rejselegat på kr. 40.000.”

Ole Haslunds Kunstnerfond blev oprettet af kunsthandler Ole Haslund i 1941 med det formål at opfordre til kunstnerisk, håndværksmæssig og anden i forbindelse hermed stående indsats til gavn for almenheden ved ydelse af pengegaver til malere, billedhuggere, scenekunstnere, kunsthåndværkere samt andre personer, der har virket for kendskabet til møbelkunst og dens udbredelse i danske hjem.

Derudover kan Fonden yde bidrag til studierejser og uddannelse, der tjener ovennævnte formål.

SMK - Statens Museum for Kunst
Se kort og tider

Del artiklen

'Skulderklap til Statens Museum for Kunst'

Facebook