Skriften på væggen

Skriften på væggen

Som et led i det tværæstetiske samarbejde etableret under aarhus.nu, består et af elementerne i et samarbejde med streetart.dk. Samarbejdet har grundlæggende til formål at skabe større kendskab til streetartens forskellige udtryksformer, medier og indholdsmæssige temaer.

Som et led i det tværæstetiske samarbejde etableret under aarhus.nu, består et af elementerne i et samarbejde med streetart.dk. Samarbejdet har grundlæggende til formål at skabe større kendskab til streetartens forskellige udtryksformer, medier og indholdsmæssige temaer.
Det er vigtigt at understrege at dette bidrag ikke er et forsøg på at opstille en definition af streetart (og relationen til graffiti), men derimod at belyse emnet og fertilisere en debat af streetartens æstetiske potentiale.

I denne måned er valgt 10 billeder under temaet skriften på væggen. Med dette tema introduceres det nye samarbejde mellem aarhus.nu og streetart.dk, samtidig er denne måneds bidrag en opfordring til en mere sensitiv læsning af byen. En opfordring til at ‘opdage byen’ på ny! Det er en opfordring til at opsøge og få øje på de poetiske fabuleringer i byen.

De fremtidige bidrag om streetart på aahus.nu kommer hovedsagelig til at bestå i en visuel fremstilling i forskellige formater. Vi har allerede en masse ideer; eksempelvis at behandle streetart i relation til forskellige temaer; indholds- såvel som formmæssige temaer.
Ofte sker det, at gadekunstneres aktiviteter intensiveres i perioder omkring større kulturarrangementer, folkeafstemninger eller lignende. Belysningen af et indholdsmæssigt tema kunne således reflektere værkernes indhold, i relation til den aktuelle kultur- eller samfundsdebat, mens der i belysningen af formmæssige temaer kunne tages afsæt i konkrete skriftsprog (stencils, tags, stickers mv.).
Eksempler på andre fremstillingsformer kunne være at opsummere den forgangne måneds aktiviteter i en form for ‘hitliste’. Endelig har vi også flere ideer til forskellig typer af Pod-casts, der eksempelvis dokumenterer tilblivelsen af et værk eller interviewbaseret portrætter af kunstnere.

KLIK HER FOR AT SE FOTOS

Har du kommentarer til månedens tema er du velkommen til at sende en mail til Pernille fra streetart.dk pernille@streetart.dk - ligesom ideer til temaer er velkomne uanset om du er kunstner eller beskuer.

Del artiklen

'Skriften på væggen'

Facebook