Skarpt!

Billedserie

Udgivelse

Filter - for fotografi #02

Magasinet forhandles i udvalgte boghandler og gallerier i København, Brandts shop i Odense og Galleri Image i Århus samt via www.filterforfotografi.net

Det indeholder 160 sider og koster 90 kr. 

Skarpt!

Detalje fra forsiden af Filter #02

Fotomagasinet Filter holder en flot stram struktur i forhold til diskussionen af det valgte tema: Rum. Kvalitetsbevidstheden sætter sit præg på både indhold og form. Produktet fremstår gedigent og aktuelt.

Filter for kvalitet
Redaktionen bag Filter udgiver deres magasin med slagordet: "Fotografiet fortæller, fascinerer og forfører. I tekst, fotografi og alt derimellem diskuterer FILTER hvorfor og hvordan." Og det er lige netop hvad Filter gør, hverken mere eller mindre. Derfor må det betegnes som en succes. Men ikke nok med det: Magasinet er kendetegnet ved et stramt udtryk både indholdsmæssigt og formelt. Med spændende og velskrevne artikler ledsaget af fotografier af høj æstetisk kvalitet fremstår det samlede produkt yderst seværdigt og absolut de 90 kroner værd.

Opslag fra Filter #02
Opslag fra Filter #02

Faglighed i øjenhøjde
Filter er et akademisk magasin, og indlæggene er skrevet af Phd’ere, professorer og andre fagfolk. Det formidler en teoretisk tilgang til fotografiet, men på en måde så det appellerer til mere end en snæver skare af ligesindede. Det er et forfriskende tiltag, der blander en dybere teoretisk behandling af emnet med en umiddelbar og letgenkendelig fascination af det flotte og vellykkede fotografi.

Rummelige rum
Temaet for dette nummer, det andet i rækken, er rum. Magasinet undersøger, hvordan fotografiets todimensionale medie arbejder sammen med tredimensionaliteten i det rum, der portrætteres. Hvordan fotografiets ufuldstændige gengivelse af et rum påvirker oplevelsen af og synet på det pågældende rum – hvad enten det er feriedestinationen, fotoautomatens begrænsede rum, arkitekturmodellens endnu ikke eksisterende rum eller kolonitidens Sct. Croix. På trods af store afstande imellem artiklernes udgangs- og omdrejningspunkter forholder de sig alle stramt til temaet, hvorfor diskussionen kommer til at fremstå nuanceret, gedigen og evigt aktuel.

Nuanceret og overskueligt
Teksterne i magasinet rammer en gylden middelvej, således at de fremstår dybdegående og velbegrundede, men samtidigt overskuelige og læsevenlige. Magasinets røde tråd tegner en forbilledlig redaktionel linie, som virkelig lader de kompetente skribenters overvejelser af temaet komme til deres ret. Bidragenes omfang, dybde og længde er afstemt i forhold til magasinets format, så indholdet fremstår homogent. Artiklerne kommer derfor til at spille godt sammen om den bedst mulige belysning af temaet.

Opslag fra Filter #02
Opslag fra Filter #02

Overlegen visualitet
Heldigvis tages rollen som "magasin for fotografi" seriøst, hvilket kommer til udtryk i den visuelle formidling af indholdet. Artiklerne er sat i et behageligt og luftigt layout med plads til de velvalgte illustrationer. Helt ned i papirvalget, der veksler mellem mat og blankt alt efter indholdet, signaleres kvalitetsbevidstheden, som tilsyneladende ikke kompromitteres i nogen aspekter af udgivelsen.

Opslag fra Filter #02
Opslag fra Filter #02

Portfolio
De temarelaterede artikler og interviews blandes op med rent visuelle præsentationer af en yngre generation af fotografer i de tilbagevendende ‘portfolios’. Der sættes fokus på en længere række af dygtige fotografer, der får plads til at ‘udstille’ en række værker. Disse præsentationer udgør cirka halvdelen af magasinet oger med til at gøre det let og udpræget visuelt, som det bør være oplevet gennem et fotografisk filter.

Det første nummer af Filter udkom i efteråret 2007 med temaet: Fotogen. Magasinet ønsker at diskutere, hvordan fotografiet indvirker på vores daglige liv: På vores måde at tænke på, at skabe historie og politik på, at opbygge samfund og bedrive videnskab på, at være kreative og frembringe kunst på.

Filter
s redaktion består af Mette Bersang, BA (Hons) Photography, The Arts Institute at Bournemouth, England. Cand. mag. i Visuel Kultur, Københavns Universitet; Camilla Kragelund, cand. mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling, Københavns Universitet; Morten Krogh Pedersen, cand. mag. i Europæisk Etnologi, Københavns Universitet; Cecilie Mejer, cand. mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling, Københavns Universitet; Sabine Nielsen, cand. mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling, Københavns Universitet.

Billedserie

Udgivelse

Filter - for fotografi #02

Magasinet forhandles i udvalgte boghandler og gallerier i København, Brandts shop i Odense og Galleri Image i Århus samt via www.filterforfotografi.net

Det indeholder 160 sider og koster 90 kr. 

Del artiklen

'Skarpt!'

Facebook