Skaber kunst trivsel?

Skaber kunst trivsel?

Som led i Trapholts undersøgelse af kunstens evne til at skabe trivsel, skulle man bl.a. sammensætte en miniudstilling. Sat på sagen ses her medarbejdere hos Spar Nord. Foto: Mette Hanghøi

Undersøgelse

Når kunst giver trivsel

Trapholt
Se kort og tider

Kan et besøg på et Kunstmuseum lindre stress og afhjælpe livets eksistentielle udfordringer? Sådan lyder det centrale spørgsmål i Trapholts nye undersøgelse.

Gennem det seneste år har 77 danskere deltaget i et forløb på Trapholt, hvor de har analyseret deres liv ved hjælp af kunstmuseets samling. Spørgsmålet bag undersøgelsen har været, hvordan oplevelser med kunst påvirker vores velbefindende.

Kunsten kan mere end fortælle om sig selv
Guidet af Trapholts kunstfaglige personale har deltagerne sammensat malerier og stoledesign ud fra deres fremtidsdrømme. Om opgavens sigte udtaler museumsdirektør på Trapholt, Karen Grøn:

“Vores tese var, at kunsten kan mere end at fortælle om sig selv. Ved at lade gæsterne forholde sig til de elementer, som de selv synes er interessante, træner de evnen til at se sammenhænge. Og det kan potentielt gøre os mere opmærksomme og handlekraftige over for sammenhænge i hverdagen – og dermed bedre i stand til at udleve vores fulde potentiale.”

Kunstens betydning for den enkelte
Resultaterne af undersøgelsen peger på at sådanne møder med kunsten har en positiv effekt. Deltagerne har blandt andet oplevet en større tillid til egne meninger:

“Jeg kan bruge værkerne til at forholde mig til, hvad jeg er, og hvor jeg er på vej hen. Men jeg kan også bruge det til min fremtid, med hensyn til min kreativitet … Det er blevet tydeligere for mig, at kunsten har en betydning for mig”, lyder et citat fra undersøgelsens spørgeskemaer.

Din egen mening i centrum
Grøn uddyber grundlaget for undersøgelsen:

“Der er mange fordomme om, hvad kunst er, og hvad det betyder for mennesker. Både for dem med og uden kunstfaglig viden. Gæster uden kunstfaglig viden kan imidlertid også få gode oplevelser, men det kræver, at man forlader den autoritetstro tilgang om, at man skal lære om kunstneren, og i stedet lærer at bruge de elementer man selv ser i værket. Det er vores ambition med et projekt som dette, at løfte kunstoplevelsen fra kun at handle om kunsten til også at handle om de mennesker som ser på kunsten. Tænk hvis kunstmuseer kunne tilbyde sådan et greb til gæsterne som standard – det ville da være verdensklasse!”

Definitionen på trivsel
I undersøgelsen definerer Trapholt trivsel ud fra den amerikanske psykolog Carol D. Ryff’s forskning. Her defineres trivsel som evnen til at udleve sit fulde potentiale og tage hånd om eksistentielle udfordringer. Herunder evnen til at skabe mening og retning i sit liv, til selvstændighed og til at vurdere sig selv ud fra personlige standarder samt til at vælge eller skabe en omverden som man kan deltage aktivt i.

Udstilling formidler resultaterne
Undersøgelsen kulminerer med udstillingen Kunst & Trivsel, der kan ses på Trapholt i perioden 6. februar til 9. marts. Udstillingen formidler resultaterne af undersøgelsen gennem udvalgte kurateringer, citater og statistikker udledt af spørgeskemaer, som deltagerne har udfyldt før og efter deres deltagelse i undersøgelsen.

Undersøgelsen er et samarbejde mellem Trapholt, Sundhedsområdet i Kolding Kommune, Jobigen og Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

Undersøgelsen er støttet af Sydbank og Kulturstyrelsen.

Læs mere her

Undersøgelse

Når kunst giver trivsel

Trapholt
Se kort og tider

Del artiklen

'Skaber kunst trivsel?'

Facebook