Seminar om Katarzyna Kozyra

Seminar

In art dreams come true

Anne Mette Laursen, Tina Raun, Rune Gade

Kunsthal Aarhus
Se kort og tider

Seminaret finder sted lørdag den 27. september.

Tilmelding på
info@galleriimage.dk

Galleri Image
Vestergade 29
8000 Århus C
8620 2429

www.galleriimage.dk

Seminar om Katarzyna Kozyra

Fra udstillingen In art dreams come true. Pressefoto

Galleri Image og Århus Kunstbygning inviterer til seminar i forbindelse med udstillingen In art dreams come true.

Program:

Kl. 14.00
Intro til seminar ved Anne Mette Laursen, Mag.art., bestyrelsesmedlem, Galleri Image.

Kl. 14.10 til 14.50: Køn som teatral effekt
Foredraget vil belyse og diskutere Katarzyna Kozyras værker i forhold til nyere kønsteorier. Hvad vil det sige, når den amerikanske kønsteoretiker Judith Butler skriver, at kønnet er en social performance? Og hvordan undersøges dette i Kozyras værker?

Ved Tina Raun, Mag.art., amanuensis ved Afdeling for kunsthistorie, Aarhus Universitet.

Kl. 14.50 til 15.15: Kroppen og kønnet
Foredraget vil diskutere kropsforestillinger i et kunsthistorisk perspektiv med særlig henblik på en fremstilling af overskridelser af kønsnormativiteten samt kroppens transformative potentialer generelt. Kunstens funktion som instrument for drømmens indfrielse vil desuden bliver berørt: bliver drøm til virkelighed i kunsten eller er kunsten i sig selv en form for drøm?

Ved Rune Gade, lektor, Ph.d., Institut for kunst og kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Fra kl. 16.00: Spørgsmål og diskussion.

Seminar

In art dreams come true

Anne Mette Laursen, Tina Raun, Rune Gade

Kunsthal Aarhus
Se kort og tider

Seminaret finder sted lørdag den 27. september.

Tilmelding på
info@galleriimage.dk

Galleri Image
Vestergade 29
8000 Århus C
8620 2429

www.galleriimage.dk

Del artiklen

'Seminar om Katarzyna Kozyra'

Facebook