Seminar om fri udveksling af digitale billeder

Seminar om fri udveksling af digitale billeder

Michael Edson - hovedtaler på seminaret. Foto: Geert van den Boogaard.

Seminar

Sharing is caring - Digitized cultural heritage for all

11 nov 2011

Seminaret bringer museums-, biblioteks- og arkivfolk sammen for at diskutere, hvad der skal til for at etablere fri og åben adgang til den fælles digitaliserede kultuarv. Seminaret afholdes i DR-byens studie 4 fredag den 11. november 2011.

Deling af museumsressourcer og offentlig tilgængeliggørelse af museumssamlinger er en tendens, der vinder frem internationalt i disse år. Flere museer verden over har på forskellig måde stillet deres digitale billedsamlinger til rådighed for brugerne.

Seminaret lægger op til debat om, hvordan institutionerskal håndtere de allerhårdeste udfordringer, hvis samlinger og datafrigives.

Hovedtaler på seminaret er Michael Edson, Director of Web and New MediaStrategy ved Smithsonian Institution – en pioner indenfor tendensen i retningaf fri adgang til museernes ressourcer.

Talerlisten tæller desuden repræsentanter for organisationen Creative CommonsDenmark, de svenske og danske Kulturarvsstyrelser, og det DR-ledede fælles DanskKulturarv projekt.

Læs program her

Seminaret følger op på pilotprojektet Billeddeling og udvikling af digitale værktøjer, som fem danske kunstmuseer gennemførte i 2009-11 på initiativ af Statens Museum for Kunst. Projektet blev støttet af Kulturarvsstyrelsen.

Seminaret vil foregå på engelsk for at få størst mulig glæde af de internationale talere, der vil deltage i hele dagens program. Hvis man foretrækker at formulere spørgsmål eller kommentarer på dansk, kan man få dem simultantolket i plenum, eller sende dem via Twitter med hashtag #sharecare11 @charlotteshj til oversættelse.

Seminar

Sharing is caring - Digitized cultural heritage for all

11 nov 2011

Del artiklen

'Seminar om fri udveksling af digitale billeder'

Facebook