Samarbejde mellem museer betaler sig

Samarbejde mellem museer betaler sig

KURS' Logo

KURS: et nyt samarbejde mellem sjællandske kunstmuseer indkasserer 1.600.000 fra Region Sjælland og 800.000 fra Kulturministeriet til at fremme områdets kulturliv.

Kunstmuseerne i Region Sjælland er gået sammen for i fællesskab at fremme kunst og kultur i deres område. Den nye samarbejdsplatform kalder sig KURS og tæller fem museer:

* Vestsjællands Kunstmuseum
* Fuglsang Kunstmuseum på Lolland
* Odsherred Kunstmuseum i Asnæs
* Museet for Samtidskunst i Roskilde
* Kunstmuseet Køge Skitsesamling

Beslutningen har vist sig at være givtig. Projektet blev muliggjort af et starttilskud på 1.600.000 fra Region Sjælland. Og Kulturministeret har bevilliget samarbejdet 800.000 af ‘Puljen til kultur i hele landet’. Puljen er samlet set på 21.000.000 og skal fremme nyskabende og eksemplariske projekter i hele landet.

Første fælles udstillingsprojekt
Med de økonomiske håndsrækninger kan KURS realisere en række fælles formidlingsprojekter imellem museerne.

I første omgang udmønter samarbejdet sig i udstillingsprojektet Nye veje: Søen, Træet, Højen, Torvet, Havnen. Projektet sætter fokus på museernes fælles område: den regionale identitet og topografi.

Konkret består det af fem udstillinger, der åbner i august og september. Udstillingerne kan opleves på de respektive museer, i landskabet omkring dem og på et nyt interaktivt website, MYPLACE, som Kulturnet Danmark-puljen støtter med 433.500.

Konklusionen må være at samarbejde betaler sig.

Nye veje: Søen, Træet, Højen, Torvet, Havnen
For Vestsjællands Kunstmuseum bliver udgangspunktet museets beliggenhed ved Sorø Sø, for Fuglsang Kunstmuseum den omgivende park af træer, for Odsherred Kunstmuseum placeringen nær højen, for Museet for Samtidskunst det omgivende torv og for Kunstmuseet Køge Skitsesamling byens placering nær havnen.

Ud over de fem udstillinger vil der blive produceret et fælles katalog konceptualiseret af digteren Morten Søndergaard, fælles billetsystem og fælles hjemmesideplatform.

På det interaktive website kortlægges den regionale identitet på Sjælland gennem fotografier og tekster, som regionens besøgende kan uploade og dermed dele med hinanden.

Del artiklen

'Samarbejde mellem museer betaler sig'

Facebook