Særarrangement på Glyptoteket

Særarrangement på Glyptoteket

I syv døgn vil Das Beckwerk (repræsenteret af en voksdukke) ligge på sit dødsleje overvåget af sygeplejersker og læger i en særlig bygning ud for Glyptoteket. 10 medlemmer af KLUB KUNSTEN.NU kan møde lederen af Das Beckwerk på Glyptoteket, hvor han vil fortælle om projektet.

Er du endnu ikke medlem af KLUB KUNSTEN.NU?
Klik her for at tilmelde dig

KLUB KUNSTEN.NU har i samarbejde med Glyptoteket 10 billetter til uddeling efter først til mølle princippet. Send en mail til klub@kunsten.nu for at tilmelde dig. Husk at anføre medlemsnummer.

Billeder fra identitetens og statsborgerens død
30. september – 9. oktober tager Das Beckwerk afsked med identiteten og statsborgerskabet.

Med forbillede i det klassiske romerske ritual Funus Imaginarium iscenesættes et dødsleje i en særlig bygning på Dantes Plads ud for Glyptoteket.
I syv døgn vil Claus Beck-Nielsen ligge på sit dødsleje in effigie overvåget af sygeplejersker og læger. Der vil være besøgstid hver dag mellem kl. 10 og 17.

Lørdag 9. oktober kl. 11 går et ligtog gennem byen til Assistens Kirkegård, hvor begravelsen finder sted.

Samtidig med dødslejet og i de efterfølgende 100 dages sørgeperiode fortæller Glyptoteket historien om Das Beckwerks arbejde med identiteten de sidste 10 år.
Her kan man blandt andet opleve live-streaming fra begivenhederne, kortfilm med den franske kunstner Sophie Calle og lederen af Das Beckwerk, samt dokumenter og billeder af livet efter identitetens død.

Læs mere på:
www.glyptoteket.dk
www.funusimaginarium.com

Del artiklen

'Særarrangement på Glyptoteket'

Facebook