Rundt på gulvet i Odense

Billedserie

Udstilling

Rundt på gulvet

9 jun 2007 26 aug 2007

Martin Erik Andersen, Thomas Bang, Anders Bonnesen, Eva Steen Christensen, Lene Desmentik, Jytte Høy, Karin Lorentzen, Henrik Menné, Rikke Ravn Sørensen, Tommy Støckel

Brandts
Se kort og tider

Rundt på gulvet i Odense

Martin Erik Andersen: 3 hjørner (alle veje leder hjem), 2006, detalje. Foto: Torben Eskerod

Med udstilling Rundt på gulvet viser Kunsthallen Brandts værker, der i en vis forstand lader skulpturen ’vokse ud’ af gulvet. Se den omfattende fotodokumentation af udstillingen med 10 danske billedhuggere her.

Rundt på gulvet viser nye værker af 10 danske billedhuggere. Skulpturudstillingen peger på centrale tendenser og nybrud i den danske samtidsskulptur. Fra omkring år 2000 er det blevet tydeligt at skulpturen parallelt med maleriets opblomstring undergår en række eksperimenterende undersøgelser, der skaber et nyt, dynamisk skulpturelt udtryk.

Rundt på gulvet undersøger et særligt felt der – som titlen antyder – fokuserer på gulvet som en del af skulpturens rum. Udstillingen kaster så at sige et særligt blik på et overordnet interessefelt, der handler om rummets betydning for formens udtryk. Udstillingens værker, hvis placering er tænkt specifikt til og på gulvet står ikke på en sokkel, men inddrager gulvet i sit udtryk, lader skulpturen ’vokse’ ud af det og griber dermed ind i det omgivende rum. Som konsekvens er dialogen med publikum ikke alene uundgåelig, men tilstræbt.

Samtidsskulpturen nedbryder med inddragelsen af gulvet på en særlig måde sit eget rum og deltager aktivt i betragterens rum. Det er den skulpturelle form og dens rumlige potentialer der er omdrejningspunktet. Udstillingens billedhuggere arbejder med en bevidsthed om materialets muligheder for at skabe et rum for fortælling, eftertanke og erkendelse.

Alle værker er nyinstallerede og tager konkret udgangspunkt i Kunsthallen Brandts’ rum.

KLIK HER FOR AT SE FOTOS FRA UDSTILLINGEN

Billedserie

Udstilling

Rundt på gulvet

9 jun 2007 26 aug 2007

Martin Erik Andersen, Thomas Bang, Anders Bonnesen, Eva Steen Christensen, Lene Desmentik, Jytte Høy, Karin Lorentzen, Henrik Menné, Rikke Ravn Sørensen, Tommy Støckel

Brandts
Se kort og tider

Del artiklen

'Rundt på gulvet i Odense'

Facebook