Revolution og død på programmet

Filmprogram

They have come to escort me on the dangerous pathway of the intermediate state

25 okt 2014

Nikolaj Kunsthal
Se kort og tider

Arrangementet finder sted på engelsk.

Nikolaj Kunsthal markerer lanceringen af The One Minutes videoprogram, kurateret af den dansk-tyske kunstnerduo J&K. De inviterer den 25. oktober til en eftermiddag med film, forelæsning, performances og koncert.

Programmet har titlen They have come to escort me on the dangerous pathway of the intermediate state. Det tager udgangspunkt i J&Ks kuratoriske tilgang til videoprogrammet, hvor de udforsker død og genfødsel i relation til et systems kollaps og efterdønningerne af revolution. Særligt ønsker J&K at stille spørgsmålet om hvordan døden, eller destruktionen af herskende strukturer, kan opfattes som et stadie, hvorfra noget nyt kan skabes.

Til videoprgrammet har J&K inviteret kunstnere, udsendt et open call, samt udvalgt videoer fra The One Minutes arkiv. J&K søger en kritisk dialog, hvor spirituelle og politiske tankegange skal sammenvæves og støde sammen. Videoprogrammet visesr forskellige fortolkninger af revolution og død; situationer, hvor et systems sammenbrud leder videre til noget andet og dermed viser andre muligheder end det, der synes som en fast virkelighed.

Program for arrangementer den 25. oktober
14:00: Introduktion af Julia van Mourik, direktør af The One Minutes
Forelæsning v. Mikkel Bolt om kollaps og eftervirkningerne heraf, nedbrydning og muligheder.

14:30: Visning af The One Minutes video program They have come to escort me on the dangerous pathway of the intermediate state.

15:00: Afterlife, performance af Christine Borch og Vibeke Borch født Brandt

15:45: Ny performance af J&K og koncert af Kolos, doom metal duo

16:15: Fri bar

 

Deltagende kunstnere i The One Minutes Series: Amado Alfadni, Erika Arzt & Juan Linares, Arnar Asgeirsson, Candice Breitz, Nicholas Brooks, Liz- za May David, Sophie Dupont, Søren Thilo Funder & Tina Helen, Cecilie Gravesen, Mathilde ter Heijne, Malak Helmy, Sophie Hjerl, Hassan Khan, J&K, Huda Lutfi, Pernille With Madsen, Mikkel Niemann, Nissa Nishikawa, Cullinan Richards, Trine Mee Sook, SSMIDD, Josefine Struckmann, Miquel Clara Vasconcelos, Allard Zoetman.

Om J&K
Kunstnerduoen J&K (Janne Schäfer, f 1976, Darmstadt, DE og Kristine Agergaard, f 1975, København, DK) har samarbejdet siden 1999 og er baseret i Berlin og København. Deres kunstneriske praksis er grunlæggende performativ og involverer forskellige måder at relatere performance til andre medier, såsom fotografi, collager, skulptur, fundne objekter, video og tekst. Med afsæt i et farvemættet, absurd univers undersøger værkerne mekanismerne bag historisk og kulturel produktion af værdier og identitet. Menneskets eksistentielle vilkår er et gennemgående tema og grænser mellem menneskelig og ikke-menneskelig tilbliven, overgangsstadier mellem liv og død og ideen om civilisation udforskes og sættes i nye sammenhænge.

J&K er i gang med at lave en permanent udsmykning til Goethe Instituttet i Kairo med afsæt i research i Egypten både i 2006 og efter revolutionen, hvilket har inspireret temaet for The One Minutes videoprogram.

The One Minutes Series fokuserer på opfattelsen og forståelsen af levende billeder. 20 museer og kulturelle institutioner verden over abonnerer på og viser videoserierne.

Filmprogram

They have come to escort me on the dangerous pathway of the intermediate state

25 okt 2014

Nikolaj Kunsthal
Se kort og tider

Arrangementet finder sted på engelsk.

Del artiklen

'Revolution og død på programmet'

Facebook