Publikum bliver ladt i stikken af PORT 2010

Publikum bliver ladt i stikken af PORT 2010

Der mangler noget på rastepladserne på Thy, hvor Thomas Wolsings Er der liv på Mors/Mars? burde være. Foto: Ole Bak Jakobsen

Billedserie

Festival

PORT 2010

15 okt 2010 31 dec 2010

En tur rundt til randområderne af PORT 2010 afslørede udeblevne værker, manglende opdatering af informationerne på hjemmesiden samt en nedprioritering af åbningsperioder ved de mindre steder.

PORT 2010 er en omfangsrig festival med store ambitioner. Den lover at nå ud i hele den nordjyske region og ikke kun indtage de etablerede kunstinstitutioner, men også at dække en lang række lokale udstillingssteder, byrum, landskaber og transportveje. Det kræver stor professionalisme, god koordinering og en tæt opfølgning på alle aktiviterne for at alt klapper og bliver den forventede succes.

En tur rundt til randområderne i det nordjyske synliggjorde imidlertid, at opfølgningen og seriøsiteten flere steder mangler.

Extramarginale rastepladser – værket som udeblev
Det er imidlertid et stort problem, at kunsten slet ikke er kommet på plads til festivalens afvikling. Det er for eksempel tilfældet med Thomas Wolsing ekstramarginale rastepladser ved Thy, hvor værket Er der liv på Mors/Mars? stadig ikke er blevet klar til indvielse.

På PORT 2010’s hjemmeside er denne information desværre fuldstændig fraværende. Siden fortæller stadig, at værket kan ses fra den 15. oktober og frem til den 14. november 2010. Der er intet, som giver den potentielle besøgende besked om, at det ikke er muligt at finde Wolsings værk – hverken på Mors eller i Thy!

På turen til Thy genkendte jeg de to stråtagsbelagte rastepladshuse fra Wolsings billeder på PORT 2010’s hjemmeside og glæder mig til at se, hvordan han praktisk har løst denne opgave. Men fakta var, at Wolsing stadig ikke har nået at færdiggøre sit værk – på trods af, at det nu er over en uge siden åbningen fandt sted.

Man skal naturligvis rette en skarp kritik mod kunstneren, som ikke har taget opgaven seriøs nok. Men jeg mener samtidig, at man også skal rette en kritik mod PORT 2010’s administration, som ikke har fulgt tingenes udvikling og fortsat sender forkerte og misvisende informationerne videre til publikum.

Eksempel på CityLifting, som ikke blev fundet i Løgstør. Foto: CityLifting - SurReal Estate Art Project on Facebook
Eksempel på CityLifting, som ikke blev fundet i Løgstør. Foto: CityLifting – SurReal Estate Art Project on Facebook
CityLifting lever på facebook – men er fraværende i Løgstør
På hjemmesiden kan man desuden læse om Nils Sloth, Jonas Als og Niels Fabæks street art-projekt CityLifting – SurReal Estate, som med humoristiske og provokerende skilte stiller skarpt på det lukningstruede Udkantsdanmark. Projektet er vældig godt og grundigt dokumenteret på Facebook, hvor lokale sender billeder ind med de underfundige indslag i byerne og kommenterer på det.

Problemet opstår, når man begynder at lede efter værkerne på de opgivne steder. I mit tilfælde forsøgte jeg forgæves at finde et tomt vindue med kunstnernes bidende kommentarer i Løgstør. Jeg spejdede ligeledes uforløst efter de provokerende skilte i de øvrige omkringliggende byer, som jeg passerede på min vej rundt til PORT 2010 udstillingsteder.

Off-site i Løgstør
Der er mange tomme vinduer i Løgstør, der proklamerer, at huset er til salg. Jeg er da også klar over, at et street art-projekt som CityLifting kan støde ind i problemer med, at værkerne bliver fjernet af bygningens ejere, forbipassende eller bliver udsat for hærværk. Min anke går på, at jeg som besøgende til PORT 2010 gerne vil kunne finde informationer om, hvor jeg med succes kan opleve disse værker on-site.

Desværre leverer hjemmesiden for PORT 2010 ikke de fornødne informationer. Der angives en række steder, hvor man kan finde CityLifting, men sitet er langtfra opdateret med de nyeste informationer. Her kan man i stedet ty til Facebook-linket, hvor man i højere grad har chance for at blive opdateret med de sidste informationer – fra publikum selv og kunstnerne. Her udveksles løbende erfaringer fra besøgende, der – heldigvis – har oplevet værkerne selv.

Peter Max-Jakobsen Udsondringer ved Thingbæk Kalkminer. Foto: Ole Bak Jakobsen
Peter Max-Jakobsen Udsondringer ved Thingbæk Kalkminer. Foto: Ole Bak Jakobsen

Malplacerede Udsondringer ved Thingbæk Kalkminer
Det kan desuden virke som en nedprioritering, at man i Thingbæk Kalkminer finder Peter Max-Jakobsen Udsondringer fra Læsø! Specielt når både PORT 2010’s hjemmeside og Peter Max-Jakobsens blog fortæller, at han netop har undersøgt området ved Thinbæk Kalkminer for disse ‘udsondringer’.

En mulig forklaring er, at materialet ikke var blevet klar til åbningen, og at man derfor valgte den nærmeste løsning: At kopiere informationstavlen fra Læsø og stille den op ved Thingbæk kalkminer, indtil kunstneren var klar med materialet fra området.

Jeg vil nu postulere, at det kunne have været løst mere elegant ved at give publikum information om, at Udsondringer ved Thingbæk Kalkmine først ville være tilgængelig fra den 21. oktober på hjemmesiden. Hjemmesidens største fordel er jo, at det er et interaktivt medie, der kan opdateres konstant.

Indtryk fra Hidden places i Buderup Ødekirke, som lukker den 31. oktober. Foto: Elle-Mie Ejdrup Hansen
Indtryk fra Hidden places i Buderup Ødekirke, som lukker den 31. oktober. Foto: Elle-Mie Ejdrup Hansen
Skynd dig til de mindre udstillinger – inden de lukker
En sidste anke – til en ellers meget vellykket festival – er, at nogle udstillinger allerede er ved at lukke igen. De etablerede institutioner har heldigvis taget festivalen meget seriøst og viser deres udstillinger over et par måneder eller mere. Derimod lukker flere af de mindre udstillinger i slutningen af oktober, hvilket betyder, at festivalen hurtig skrumper ind.

Eksempelvis slukker Lars Strandh og Elle Mie Ejdrup lyset for udstillingen Hidden Places i Buderup Ødekirke allerede den 31. oktober 2010. Det samme gælder Lars Pedersen og Jesper Olsens udstilling: Autenticitetseffekter i et neutralt vækstrum i Blokhus. Det er ærgerligt, at netop de mindre steder i randområderne har så kort udstillingstid, da netop dette aspekt med PORT 2010 gør festivalen anderledes og interessant.

Indtryk fra Hidden places ved Hirtshals Fyr. Lysinstallation af Hans E. Madsen. Foto: Hans E. Madsen
Indtryk fra Hidden places ved Hirtshals Fyr. Lysinstallation af Hans E. Madsen. Foto: Hans E. Madsen

Masser af spændende kunst – mere professionalisme efterlyses
Der er mange spændende indtryk at hente ved de mange PORT 2010 udstillinger. Derfor er det også brandærgerligt, at man ikke formår løbende at opdatere hjemmesiden, så den bliver et dynamisk informationssted for publikum, der måske har rejst langt for at opleve kunsten i området. Publikum har fortjent at få de bedste præmisser for at undersøge festivalens brede felt.

Endnu mere ærgerligt er det dog, at ikke alle har taget festivalens budskab og ambitioner alvorligt, og at kunsten enkelte steder får lov til at være totalt fraværende eller kun er tilgængelig i meget kort tid.

Billedkunstudvalget under Statens Kunstråd besluttede i 2009 at støtte det bedste bud på en dansk kunstfestival.

PORT 2010 blev en realitet på baggrund af et samarbejde mellem regionens kunstinstitutioner og det lokale kunstnermiljø.
Sammen med Morten Søndergaard og Peter Koefod fra Aalborg Universitet blev det overordnede koncept for PORT 2010 udviklet.

Formand for kunstnerisk ledelse i PORT 2010: Museumsdiriktør Gitte Ørskov, KUNSTEN

Formand for styregruppen i PORT 2010: Kulturchef Bo Jeppesen, Aalborg Kommune

PORT 2010 koordinator: Peter Koefod

Læs mere om de forskellige udstillinger, arrangementer og kunstnere på festivalens hjemmeside: www.port2010.dk

Billedserie

Festival

PORT 2010

15 okt 2010 31 dec 2010

Del artiklen

'Publikum bliver ladt i stikken af PORT 2010'

Facebook