Protest med effekt

Protest med effekt

Det Kongelige Danske Kunstakademis studerende under deres protestudstilling på Statens Museum for Kunst i februar. (Foto: Matthias Hvass Borello)

De seneste måneders protester virkede. Kulturministeren ruller nu den styrelseslov væsentligt tilbage, som mødte højlydte protester fra især kunstuddannelserne.

Hvem ansætter og fyrer rektorerne ved kunstuddannelserne?

Det var det centrale spørgsmål i den nye styrelseslov og stridspunktet i de protester som lovforslaget mødte allerede i starten af februar.

“Et brud på armslængden” og “en kompromittering af de faglige kompetencer” har kritikken bl.a. lydt. Og kritikken er ikke forstummet siden. Nærmest alle kunstuddannelserne har været på gaden og forbi Kulturministeriet for at ytre deres utilfredshed.

Se Politikens billedserie fra kunstuddannelsernes demonstration foran Kulturministeriet i februar.

Politisk tilbagetrækning
En utilfredshed, som oppositionen (Radikale, Socialdemokratiet og SF) med Mogens Jensen i spidsen (MF og kulturordfører for Socialdemokratiet) fulgte til bords ved et forligsmøde hos Kulturministeren den 29. marts.

Et møde med en del politiske tilbagetrækninger.

»Med de her forslag imødekommer vi de væsentligste af de, fuldt forståelige, kritikpunkter, som de studerende og professorerne fra de kreative uddannelser har rejst«, siger Mogens Jensen til politiken.dk.

Fire punkter om magtbeføjelser
Forligsmødets nye og ganske reviderede lovforslag, der skal til førstebehandling ved Folketinget i dag, torsdag:

  • Skolerådet på kunstakademiets billedskole får to repræsentanter i det ansættelsesudvalg, der skal ansætte kunstakademiets rektor.
  • Skolerådet skal inddrages i alle beslutninger, der vedrører kunstakademiets virksomhed.
  • De akademiske arkitekt- og designuddannelser får to studenterrepræsentanter i bestyrelsen i stedet for – som først planlagt – én.
  • Statens Kunstråd sikret muligheden for at udpege en af bestyrelsens eksterne repræsentanter.

Del artiklen

'Protest med effekt'

Facebook