Pornografi fra kunstforlaget Space Poetry

Billedserie

Udgivelse

Space Poetry

Pornografi fra kunstforlaget Space Poetry

Billede fra Kunsthæfte nr. 13. Foto: Space Poetry.

Forlaget Space Poetry er gennem årene blevet en vigtig medspiller på scenen for dansk eksperimenterende kunst. Kroppen og kønnet er de centrale omdrejningspunkter i fire nye kunsthæfter, lavet af kunstneren Jesper Fabricius.

Genbrugsmodernisme og det at være menneske
I kunstneriske sammenhænge er brugen af det menneskelige køn til provokation ofte brugt. Alligevel formår fire nye kunsthæfter af Jesper Fabricius at bruge det på sin egen måde. Kunsthæfterne er et indlæg til debatten om kønsidealer, mens den samtidig fejrer den del af vores krop vi kender så godt, men alligevel forbliver nysgerrige omkring.

Billederne i Jesper Fabricius´ fire kunsthæfter består af en række typografier trykt ud fra pornografisk materiale, som han har hentet fra fortrinsvist 70´erne og 80´erne. Det drejer sig udelukkende om fotografier, mest i sort/hvid, dog af og til med et farvefoto, som bryder igennem. Billedopsætningen er legende og eksperimenterende. De stærkt beskårede billeder indskriver sig på grund af deres skitseagtige udtryk, i det Jesper Fabricius kalder for genbrugsmodernisme.

Indholdet i hæfterne kunne i anden sammenhæng betegnes som stødende og måske upassende, men på grund af de fire hæfters størrelse og format, bevæger billederne sig måske nærmere hen imod det kuriøse.

Fra Kunsthæfte nr. 11. Foto: Space Poetry.
Fra Kunsthæfte nr. 11. Foto: Space Poetry.
Fra Kunsthæfte nr. 12. Foto: Space Poetry.
Fra Kunsthæfte nr. 12. Foto: Space Poetry.
Fra Kunsthæfte nr. 13. Foto: Space Poetry.
Fra Kunsthæfte nr. 13. Foto: Space Poetry.
Fra Kunsthæfte nr. 14. Foto: Space Poetry.
Fra Kunsthæfte nr. 14. Foto: Space Poetry.

Kroppen er fremstillet i fragmenter og leder tankerne hen mod et menneskestudie. Den dominerende brug af sort/hvid billeder i nr. 11 og 12 formår at fremstille det meget kødelige motiv på en distancerende og klinisk måde. De få farvebilleder, der optræder mellem de sort/hvide, er mere pågående i deres fremstilling. De binder hæftet sammen som en slags markør, og forstærker udtrykket. Når man bladrer hæfterne igennem, udfolder de sig hver især til en interessant mosaik..

Efter min mening er hæfterne afhængige af hinandens skildringer og skal ses samlet for at give en fyldestgørende fremstilling af kønnet.
Nr. 13 viser os ansigter af både mænd og kvinder. Her kan man sige at de to køn mødes, hvor de i hæfte nr. 11 og 12 var adskilt. Ansigter er personlighed, – eller er de? Efter først at være blevet præsenteret for ’den anden ende’, kan man begynde at overveje om kønnet i virkeligheden ikke siger ligeså meget om os, som vores ansigt gør?

Det handler om at være menneske, og om hvordan vi har lært at forholde os til hinanden i det fælles rum. Jesper Fabricius behandler dette emne yderligere i det sidste hæfte, nr. 14, hvor han på smuk vis refererer til de mellemmenneskelige relationer ved hjælp af bånd, der krydser over kroppe. Hvis religion og filosofi fortæller, at alle mennesker er skabt udfra samme grundform, fortæller Jesper Fabricius at vi alle er forbundet af samme (røde) tråd.

Jesper Fabricius er kunstner og ankermanden for forlaget Space Poetry, de fire nye kunsthæfter er en del af serien som han startede i 1998. - I hæfte nr. 11 er kvindekønnet afbilledet frontalt, som en nutidig fortolkning af den franske realist Gustave Coubets Verdens oprindelse fra 1866.
- Hæfte nr. 12 udgør det mandlige modstykke, den rejste manddom, og trækker på referencer fra Poul Dissings fortolkning af Shell Silversteins tekster fra 60´erne: ”Selvom jeg ikke er nogen billedhugger, kan jeg sagtens rejse dig en støtte.”
- Hæfte nr. 13 lader de to køn møde hinanden, idet hæftet blander billeder af både mænd og kvinders ansigter. Der er referencer til Boltanski´s Døde Schweitsere eller Hans Peter Feldmann's billeder af RAF medlemmer fra 70´erne.
- Hæfte nr. 14 skildrer menneskelige relationer, symboliseret af kropsdele krydset af bånd. Her trækkes tråde til Anna Boysen's Heathrow Airport (meeting place) fra Pist Protta 57, 2006. Kunsthæfterne kan købes hos velassorterede boghandlere eller direkte fra forlaget til 25,- kr. pr. stk.

Billedserie

Udgivelse

Space Poetry

Del artiklen

'Pornografi fra kunstforlaget Space Poetry'

Facebook