Politisk fokus på kønsfordeling i museernes indkøb og udstillinger

Politisk fokus på kønsfordeling i museernes indkøb og udstillinger

Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Marie Hald

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har besluttet at igangsætte et initiativ, der skal sætte fokus på kønsbalancen i kunstmuseernes indkøb og udstillinger. Initiativet kommer efter flere års debat og forsøgsordninger på området.

I 2019 udarbejdede Organisationen Danske Museer (ODM) en undersøgelse af repræsentationen af kvindelige kunstnere i museers udstillinger og indkøb. Undersøgelsen viser, at museernes indkøb af værker af kvindelige kunstnere i årene 2004 til 2019 udgjorde 22 pct., og at 29 pct. af soloudstillinger var af kvinder.

På nuværende tidspunkt indsamler Kulturministeriet ikke data vedrørende repræsentationen af køn i museernes indkøb af billedkunst. Men det agter Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen nu at lave om på.

Ligestilling kommer ikke af sig selv

Ifølge ministeren er der lang vej til ligestilling, når det kommer til kunstmuseernes udstillinger, hvorfor politiske kræfter nu sættes ind for at kaste lys over kønnenes ubalance i museumsverdenen.

“Derfor skal vi have forholdene bedre frem i lyset og på en systematisk måde, hvor vi også kan følge udviklingen. For jeg tror på, at det, at man systematisk har fokus på ligestillingen på et så skævt område, i sig selv kan være med til at skubbe tingene i den rigtige retning”, udtaler Halsboe-Jørgensen.

Kulturministeren har derfor igennem Slots- og Kulturstyrelsen igangsat i en større undersøgelse af de statslige og statsanerkendte museers indkøb, som skal afdække, hvordan man på forskningsområdet generelt kan fremme den kønslige balance.

Efterårets undersøgelser

I efteråret 2022 vil Slots- og Kulturstyrelsen således gennemføre to undersøgelser:
Den første vil kortlægge kønsfordelingen i de statslige og statsanerkendte museers indkøb gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige museer.

Den anden undersøgelse skal afklare, hvordan man kan fremme kønsdiversiteten på forskningsområdet under Kulturministeriet. Det betyder, at Kulturministeriets forskende institutioner, herunder statslige museer, arkiver, biblioteker og uddannelsesinstitutioner samt idrætsområdet og statsanerkendte museer, alle vil blive inddraget i et strategisk samarbejde, der gennem en mere neutral jobsøgningsproces skal afbalancere kønsfordelingen.

Kilde: Kulturministeriet

 

Læs også: Diversitet i dansk kunst? Interview med kulturministeren

Læs også: Kønskvoter på kunstkøb i Københavns Kommune

Læs også: Kunst, køn og kvoter (interview med Michael Thouber, direktør for Kunsthal Charlottenborg)

 

Del artiklen

'Politisk fokus på kønsfordeling i museernes indkøb og udstillinger'

Facebook