Plastic, metal og forvredne kroppe

Billedserie

Udstilling

Ghost

23 maj 2008 24 jun 2008

Bjørn Poulsen

Galerie MøllerWitt
Se kort og tider

Plastic, metal og forvredne kroppe

Bjørn Poulsen: Ghost #13. Foto: Hans Ole Madsen

Billedhugger Bjørn Poulsens kropsligt pågående og farverige skulpturer udfordrer materialernes identitet og leger med skulpturbegrebet.

Skulpturudstillingen Ghost hos Galerie MøllerWitt viser en række farverige skulpturer, der alle består af to dele: en fyldig og kropsligt mimende form inderst mod væggen og en farvet plexiglasplade yderst, nærmest mod beskueren. Mange ting er på spil i Poulsens skulpturer. Værkernes voldsomhed i både form og farve er dog første indtryk.

Bjørn Poulsen: Ghost #8. Foto: Hans Ole Madsen
Bjørn Poulsen: Ghost #8. Foto: Hans Ole Madsen
Materialecrash
Brudte margretheskåle, forvredne kander og metaldele er sat sammen til menneskelignende figurer, der befinder sig fysisk i rummet i en sådan grad, at de nærmest springer ud af væggen. Formerne virker fysisk stærke, som om de har en kraft indeni sig, der venter på at komme ud. Samtidig holdes de tilbage af plexiglaspladerne.

Dobbeltheden udfordrer

Pladerne pirrer publikums nysgerrighed, farver udsynet og blokerer for en direkte fysisk kontakt mellem beskuer og figur. De forskellige formelementer står i klar modsætning til hinanden og understreger dobbeltheden i Poulsens skulpturunivers. Værkerne udfordrer hermed skulpturbegrebets evige problematik: Hvordan forholder skulpturen sig til sin egen form, til det omgivende rum og til beskuerens krop?

Kropslighed og brudstykker
Næsten i samme øjeblik som man ser forvredne muskelmasser og menneske- og dyrelignende kroppe i Bjørn Poulsens skulpturer, ser man også brud, ødelagte plastgenstande og løsrevne objekter. Det maskinelle og arkitektoniske i værkerne træder frem – især i de værker der er ophængt med kraftige stålkonstruktioner – og giver en maskulin modsætning til det fortællende og emotionelle.

Uhygge
Denne dobbelthed i oplevelsen giver en særlig følelse af uhygge, som opstår, når velkendte ting ændrer karakter ved små indgreb og bliver faretruende. Uhyggen anes også i udstillingstitlen Ghost, der rummer en henvisning til angsten for den tilstand, der indtræder efter den levende krop.

Bjørn Poulsen: Ghost #18. Foto: Hans Ole Madsen
Bjørn Poulsen: Ghost #18. Foto: Hans Ole Madsen

Nye betydninger

Poulsen rører ved noget centralt i vores opfattelse af skulpturen. Gennem forvandlingen til kropsdele mister hverdagsgenstandene deres oprindelige betydning. Alle de oprindelige kulturelle lag og designmæssige værdier er forsvundet, og tingene optræder nu som kunstform. Funktionaliteten er væk og nye betydninger opstår.

Skulpturens forvandling
Helt konkret forvandler skulpturerne også karakter, når man bevæger sig rundt om dem, da de farvede plexiglaslag kun dækker figurerne helt, når man står lige foran dem. Så snart man bevæger sig ud til siden, forsvinder den farvemæssige påvirkning, og man ser figurerne i deres egen farve.

Bjørn Poulsen (f. 1959) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København i 1988 og har deltaget I en lang række solo- og gruppeudstilinger.

Billedserie

Udstilling

Ghost

23 maj 2008 24 jun 2008

Bjørn Poulsen

Galerie MøllerWitt
Se kort og tider

Del artiklen

'Plastic, metal og forvredne kroppe'

Facebook