Performance i et håndværkertelt i Odense

Performance i et håndværkertelt i Odense

Udsnit af plakatdesign for performancen Således talte, 2014 af Jonas Kjeldgaard Sørensen. Foto: Kjeld Brandt

Performance

Således talte

3 jul 2014 6 jul 2014

Jonas Kjeldgaard Sørensen

Midt i Odense bys renovering og ombygningskaos, kan man finde et hvidt-gult håndværkertelt, der i perioden 3. juli til 6. juli summer af den tyske filosof Friedrich Wilhelm Nietzsches kendte ord.

Gennem oplæsning af Nietzsches hovedværk Således talte Zarathustra ønsker Jonas Kjeldgaard Sørensen, studerende ved Det Fynske Kunstakademi, at stille spørgsmål til og tematisere ombygningens nødvendighed, samt bevægelsen fra et stadie til et andet.

Dette sker med performancen Således talte, der midt i byens dagligdagsstøj og kirkeklokker, vil fungere som en ny, bagvedliggende stemme uden en tydelig afsender.

I oplægget til performancen, lyder det bl.a.:

“Gennem arkitekturen udspilles magten, og politiske beslutninger udmønter sig i ny ’arkitektur’, der manifesterer sig for øjnene af borgerne. Nedrivning, ombygning og genskabelse af en forestilling præger bybilledet globalt, europæisk og helt lokalt i Odense. I Berlin genopføres det preussiske bypalads, Berliner Stadtschloss, efter man jævnede DDR-regeringens parlamentsbygning, Palast der Republik, med jorden. I København udskiftes den arkæologiske undergrund med futuristiske metroforbindelser, og nu er turen kommet til Odense, hvor motorvejen tværs gennem byen forvandles fra Gade til By.”

“Men hvad betyder den arkitektoniske omskrivning for historien og vores kollektive hukommelse? Eksisterer arkitektur uden politik? Og skabes en ’ny’ virkelig efter nedbrydningen?”

Hvad, hvor, hvordan?
Performancen finder sted i perioden 3. juli til 6. juli kl. 10-16 på Vilhelm Werners plads, Odense. Kig efter teltet.

Oplæsningen er fordelt på de fire dage, sådan så der hver dag tages hul på et nyt kapitel.

Oplæsningen starter altid ved et tiende klokkeslæt, eksempelvis kl. 10, 10.10, 11.30 eller 13.40.

Se facebookevent her.


Performance

Således talte

3 jul 2014 6 jul 2014

Jonas Kjeldgaard Sørensen

Del artiklen

'Performance i et håndværkertelt i Odense'

Facebook